Publicitate pe site      Anunturi      Firme     Coduri CAEN     Coduri COR

Coduri COR 2016 Revisal - Clasificarea ocupatiilor din Romania 2016


Cod COR:
111101 - adjunct al procurorului general
111102 - ambasador
111103 - chestor Parlament
111104 - comandant unic aviatie
111105 - comisar general
111106 - comisar general adjunct
111107 - senator
111108 - guvernator
111109 - presedinte Academie
111110 - presedinte ?nalta Curte de Casatie si Justitie
111111 - presedinte curte de apel
111112 - presedinte Curtea de Conturi a Rom?niei
111113 - presedinte de judecatorie
111114 - presedinte Camera Deputatilor
111115 - presedinte sectie (la ?nalta Curte de Casatie si Justitie, la curtea de apel, tribunale si judecatorii)
111116 - presedinte tribunal
111117 - Presedintele Rom?niei
111118 - prim-procuror
111119 - prim-procuror adjunct
111120 - prim-adjunct al procurorului general
111121 - prim-ministru
111122 - procuror general
111123 - procuror sef de sectie
111124 - procuror sef de sectie adjunct
111125 - secretar general al Guvernului
111126 - secretar Parlament
111127 - secretar de stat
111128 - vicepresedinte (la ?nalta Curte de Casatie si Justitie, curtea de apel, tribunale si judecatorii)
111129 - inspector-sef al Inspectiei Judiciare de pe l?nga Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111130 - membru al Consiliului Superior al Magistraturii
111131 - secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
111132 - inspector ?n cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe l?nga Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111133 - inspector general judecatoresc sef
111134 - ministru
111135 - ministru consilier
111136 - ministru de stat
111137 - ministru plenipotentiar
111138 - deputat
111139 - presedinte Senat
111140 - subsecretar de stat
111201 - consilier diplomatic
111202 - consilier guvernamental
111203 - consilier si consultant juridic
111204 - consilier institutii publice
111205 - consilier al ministrului
111206 - consul general
111207 - director institutie publica
111208 - director adjunct institutie publica
111209 - director de cabinet
111210 - director general institutie publica
111211 - consilier economic
111212 - inspector de stat sef
111213 - inspector-sef ?n administratia publica
111214 - magistrat-asistent-sef
111215 - notar-sef
111216 - notar-sef adjunct
111217 - secretar-sef notariat
111218 - prefect
111219 - secretar general
111220 - sef birou institutie publica
111221 - sef cabinet
111222 - sef birou senatorial
111223 - sef departament
111224 - sef protocol de stat
111225 - sef serviciu institutie publica
111226 - subprefect
111227 - viceguvernator
111228 - presedinte institutie publica
111229 - consilier prezidential
111230 - consilier parlamentar
111231 - vicepresedinte institutie publica
111232 - atasat diplomatic
111233 - consul
111234 - secretar diplomatic
111235 - viceconsul
111236 - consultant prezidential si guvernamental
111237 - secretar general Academie
111238 - director general adjunct
111239 - investigator-sef
111240 - inspector sef teritorial
111301 - primar
111302 - secretar primarie, prefectura
111303 - viceprimar
111401 - consilier organizatie politica
111402 - presedinte organizatie politica
111403 - vicepresedinte organizatie politica
111404 - secretar organizatie politica
111405 - conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti
111406 - loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale si organizatii obstesti
111407 - secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si organizatiilor obstesti
111408 - presedinte organizatie sindicala
111409 - vicepresedinte organizatie sindicala
111410 - secretar organizatie sindicala
111411 - delegat sindical
111412 - presedinte asociatie nationala cooperatista
111413 - vicepresedinte asociatie nationala cooperatista
111414 - secretar general asociatie nationala cooperatista
111415 - presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
111416 - vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
111417 - secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
111418 - sef departament organizatie sindicala
111419 - presedinte organizatie cooperatista
111420 - vicepresedinte organizatie cooperatista
111421 - presedinte asociatie patronala
111422 - vicepresedinte asociatie patronala
111423 - presedinte organizatie profesionala nationala
111424 - vicepresedinte organizatie profesionala nationala
111425 - secretar national organizatie profesionala nationala
111426 - presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111427 - vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111428 - secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111429 - consilier presedinte organizatie profesionala nationala
111430 - consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111431 - sef departament/compartiment/presedinte comisie organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111432 - delegat sindical local
111433 - conducator de organizatii umanitare
111434 - secretar al organizatiilor umanitare
112001 - comandant/comandant adjunct aviatie
112002 - comandant port, flota
112003 - decan, rector, prorector, prodecan
112004 - director societate comerciala
112005 - director adjunct societate comerciala
112006 - inspector general scolar
112007 - director stiintific cercetare-dezvoltare
112008 - inspector sanitar sef
112009 - medic (farmacist) director
112010 - medic (farmacist) director adjunct
112011 - director general societate comerciala
112012 - director general adjunct societate comerciala
112013 - director de program
112014 - director general regie autonoma
112015 - director general adjunct regie autonoma
112016 - director control risc
112017 - director comercial
112018 - director v?nzari
112019 - director/director adjunct, inspector-sef
112020 - director economic
112021 - director magazin
112022 - sef corp executori bancari
112023 - director sucursala
112024 - director tehnic
112025 - director general institut national de cercetare-dezvoltare
112026 - director incubator tehnologic de afaceri
112027 - director departament cercetare-dezvoltare
112028 - manager general
112029 - manager
112030 - sef cancelarie
112031 - director de societate comerciala agricola
112032 - antreprenor ?n economia sociala
112033 - director resurse umane
112034 - inspector scolar general adjunct
112035 - director casa corpului didactic
112036 - manager de ?ntreprindere sociala
112037 - producator general
121101 - presedinte banca/vicepresedinte/prim-vicepresedinte
121102 - economist-sef
121103 - director general/director general adjunct banca/societate de leasing
121104 - director executiv banca/director/director adjunct
121105 - sef departament banca/sef-adjunct departament
121106 - sef proiect banca
121107 - sef serviciu/sef birou/banca/societate de leasing
121108 - coordonator compartiment/colectiv banca
121109 - dealer-sef (arbitragist banca)
121110 - director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara operationala
121111 - sef agentie bancara
121112 - contabil-sef/director financiar/banca/societate de leasing
121113 - director de arhiva banca
121114 - director/director adjunct divizie/directie de leasing
121116 - director/director executiv conformitate
121117 - coordonator conformitate
121118 - manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer - CISO)
121119 - comisar sef divizie Garda Financiara
121120 - contabil-sef
121121 - controlor financiar
121122 - sef agentie CEC
121123 - sef birou/serviciu/sectie circumscriptie financiara
121124 - sef birou/serviciu financiar-contabilitate
121125 - manager financiar
121126 - manager relatii financiare externe
121127 - controlor revizor financiar
121128 - sef birou financiar
121129 - sef birou contabilitate
121130 - sef birou analize economice
121201 - sef birou calificare si recalificare
121202 - sef birou pensii
121203 - sef birou somaj
121204 - sef oficiu somaj
121205 - sef serviciu resurse umane
121206 - sef serviciu evaluarea resurselor de munca
121207 - manager resurse umane
121208 - sef centru perfectionare
121209 - sef birou resurse umane
121301 - sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara
121302 - sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara
121303 - inspector protectie civila
121304 - sef executiv audit intern
121306 - manager de securitate
121307 - manager energetic
121308 - manager informatii pentru afaceri
121309 - manager pentru ordine si siguranta publica
121310 - sef birou corp control
121901 - sef serviciu
121902 - sef atelier
121903 - sef sectie
121904 - sef birou
121905 - procuror sef birou/serviciu
121906 - sef birou/serviciu administrativ
121907 - registrator coordonator
121908 - registrator-sef
121909 - grefier-sef (judecatorie, parchet)
121910 - grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)
121911 - prim-grefier
121912 - sef laborator criminalistica
121913 - sef proces fabricatie
121914 - sef sectiune tehnica
121915 - sef linie fabricatie
121916 - responsabil industrializare produs
121917 - sef grup functional tehnic
121918 - sef sucursala (studii superioare)
121919 - sef compartiment (studii superioare)
122101 - sef serviciu marketing
122102 - sef birou marketing
122103 - sef licitatie
122104 - director operatii tranzactii
122105 - sef casa compensatie
122106 - sef agentie bursiera
122107 - manager marketing (tarife, contracte, achizitii)
122108 - conducator firma mica - patron (girant) ?n afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
122109 - responsabil produs
122201 - sef agentie reclama publicitara
122202 - sef birou reclama publicitara
122203 - sef serviciu reclama publicitara
122301 - arhitect-sef
122302 - geolog-sef
122303 - secretar stiintific
122304 - sef formatie lucrari geologice
122305 - sef formatie cercetare-dezvoltare
122306 - meteorolog-sef
122307 - director filiala cercetare-proiectare
122308 - sef atelier editie, multiplicare, expeditie
122309 - sef proiect cercetare-proiectare
122310 - sef sectie cercetare-proiectare
122311 - sef atelier cercetare-proiectare
122312 - responsabil CTE (control tehnic-economic) ?n cercetare-proiectare
122313 - director proiect
122314 - sef proiect/program
122315 - inspector-sef inspectia meteorologica nationala
131101 - hidrometeorolog-sef
131102 - inginer-sef agricultura si silvicultura
131103 - inspector general v?natoare
131104 - medic veterinar sef
131105 - sef centru protectia plantelor si mediului
131106 - sef centru reproductia si selectia animalelor
131107 - sef district, centru, ocol silvic
131108 - sef circumscriptie sanitar-veterinara si control al alimentelor
131109 - sef complex zootehnic
131110 - sef fazanerie
131111 - sef ferma agricola (agrozootehnica)
131112 - sef laborator analize pedologice
131114 - sef parchet
131115 - sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
131116 - sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie
131117 - sef statie productie, exploatare, ?ntretinere ?n agricultura
131118 - sef statie vinificatie
131119 - sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului
131120 - inspector veterinar sef
131121 - sef sectie mecanizare
131122 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n agricultura si silvicultura
131201 - sef pastravarie
131202 - inginer-sef piscicultura si v?natoare
131203 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n piscicultura si v?natoare
132101 - inginer-sef industria prelucratoare
132102 - sef atelier industria prelucratoare
132103 - sef sector industria prelucratoare
132104 - sef laborator ?n industria prelucratoare
132105 - sef modul ?n industria prelucratoare
132106 - sef sectie industrie prelucratoare
132107 - sef serviciu industrie prelucratoare
132108 - sef birou industrie prelucratoare
132109 - manager securitate instalatii industria prelucratoare
132110 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) industrie prelucratoare
132111 - sef birou tehnic
132112 - sef birou calitate
132113 - sef serviciu plan productie
132114 - sef structura de securitate
132201 - inginer-sef industria extractiva
132202 - sef atelier industria extractiva
132203 - sef sector industria extractiva
132204 - sef modul ?n industria extractiva
132205 - sef sectie industrie extractiva
132206 - sef serviciu industrie extractiva
132207 - sef birou industrie extractiva
132208 - manager securitate instalatii industria extractiva
132209 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) industrie extractiva
132210 - inginer-sef exploatare nucleara
132211 - inginer-sef radioprotectie
132212 - sef unitati miniere
132213 - sef brigada exploatare miniera
132214 - inspector-sef conservarea energiei
132215 - sef centru prelucrare
132216 - sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
132217 - sef serviciu tehnic si componente nucleare
132218 - sef serviciu termochimic
132219 - sef uzina, centrala electrica, gaze, apa
132220 - sef centrala electrica, gaze si apa
132221 - sef atelier reparatii capitale
132222 - inspector general industria petroliera
132223 - sef formatie industria petroliera/petrochimica
132224 - sef instalatie petroliera
132225 - sef laborator industria petroliera
132226 - sef statie epurare ape reziduale
132227 - supervizor geolog si foraj
132228 - sef formatie ?n industria de masini si echipamente
132229 - sef/sef adjunct statie electrica
132230 - sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice
132231 - sef dispecer energetic central (DEC)
132232 - sef dispecer energetic teritorial (DET)
132233 - sef formatie la fabricarea armamentului si munitiei
132234 - sef schimb
132235 - sef formatie
132301 - ajutor sef brigada ?n constructii
132302 - inginer-sef ?n constructii
132303 - conducator antrepriza constructii-montaj
132304 - sef atelier ?n constructii
132305 - sef brigada complexa sau specializata
132306 - sef laborator ?n constructii
132307 - sef lot
132308 - sef santier
132309 - sef sector (sectie) drumuri-poduri
132310 - sef sectie productie, exploatare, ?ntretinere, reparatii ?n constructii si lucrari publice
132311 - sef serviciu ?n constructii
132312 - sef birou ?n constructii
132313 - sef sector exploatare ?mbunatatiri funciare
132314 - sef sistem exploatare ?mbunatatiri funciare
132315 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n constructii
132401 - capitan sef port
132402 - comandant nave maritime
132403 - comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
132404 - conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala Dunarea de Jos (AFDJ)
132405 - director zbor
132406 - inginer-sef transporturi
132407 - picher sef district
132408 - revizor general siguranta circulatiei
132409 - sef agentie navala
132410 - sef atelier aeroport
132411 - sef atelier transporturi
132412 - sef autobaza
132413 - sef birou aeroport
132414 - sef birou/serviciu relatii internationale
132415 - sef birou/serviciu transport maritim si fluvial
132416 - sef coloana auto
132417 - sef depou/adjunct
132418 - sef district cai ferate, poduri, drumuri
132419 - sef divizie cai ferate
132420 - sef laborator aeroport
132421 - sef port
132422 - sef regulator circulatie cai ferate
132423 - sef revizie locomotive, automotoare
132424 - sef revizie vagoane
132425 - sef sectie/adjunct (sector) transporturi
132426 - sef serviciu, centru, statie, aeroport
132427 - sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos
132428 - sef statie cai ferate
132429 - sef statie teleferic
132430 - sef agentie pilotaj
132431 - sef cart
132432 - diriginte oficiu transporturi
132433 - sef garaj
132434 - comandant instructor
132435 - sef mecanic instructor
132436 - sef mecanic maritim/fluvial
132437 - sef electrician maritim
132438 - sef atelier reparatii
132439 - conducator activitate de transport rutier
132440 - sef trafic auto intern
132441 - sef trafic curierat intern
132442 - sef departament logistica
132443 - sef birou aprovizionare-desfacere
132444 - sef depozit
132445 - sef serviciu aprovizionare-desfacere
132446 - sef siloz
132447 - sef statie uscare-conditionare cereale
132448 - manager achizitii
132449 - manager farmacii
132450 - manager aprovizionare
132451 - manager relatia cu furnizorii
132452 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n transporturi
132453 - sef birou import-export
133001 - director centru de calcul
133002 - sef oficiu de calcul
133003 - sef atelier informatica
133004 - sef laborator informatica
133005 - director divizie informatica
133006 - director departament informatica
133007 - manager tehnologia informatiilor si comunicatii
133009 - conducator de ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n informatica
133010 - sef atelier telecomunicatii
133011 - sef birou exploatare postala
133012 - sef birou radiotelecomunicatii
133013 - sef centrala telefonica
133014 - sef centru control calitate emisie radiofonica
133015 - sef centru control calitate emisie televiziune
133016 - sef centru control local comunicatii
133017 - sef centru dirijare zbor
133018 - sef centru postal
133019 - sef centru (sectie, sector) radiodifuziune
133020 - sef centru (sectie, sector) telecomunicatii
133021 - sef centru zonal interventii radiorelee
133022 - sef centru zonal de interventii translatare TV
133023 - sef formatie comunicatii
133024 - sef formatie operationala telecomunicatii
133025 - sef laborator masuratori telecomunicatii
133026 - sef laborator radioteleviziune
133027 - sef laborator telecomunicatii
133028 - sef lot telecomunicatii
133029 - sef retea telecomunicatii
133030 - sef serviciu control zonal comunicatii
133031 - sef serviciu exploatare postala
133032 - sef serviciu informare zbor
133033 - sef serviciu navigatie
133034 - sef serviciu radiotelecomunicatii
133035 - sef statie comunicatii prin satelit
133036 - sef statie radiorelee
133037 - sef statie televiziune
133038 - sef studio
133039 - telefonist-sef
133040 - telegrafist-sef
133041 - sef oficiu zonal posta
133042 - sef oficiu special posta
133043 - diriginte oficiu telecomunicatii
133044 - sef turn telecomunicatii
133045 - sef statie radiotelegrafie (RTG)
133046 - sef Centru National de Telecomunicatii Aeronautice Aviatie Civila
133047 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n comunicatii
134201 - asistent medical sef
134202 - biochimist sef sectie, laborator
134203 - biolog sef sectie, laborator
134204 - chimist sef sectie, laborator
134205 - farmacist sef sectie, laborator
134206 - farmacist diriginte
134207 - laborant medical sef
134208 - medic-sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare s?nge)
134209 - medic sef sectie, laborator
134210 - moasa-sefa
134211 - oficiant medical sef
134212 - psiholog sef sectie, laborator
134213 - sora medicala sefa
134214 - tehnician sanitar sef
134401 - sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere
134402 - conducator de ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n sanatate
134501 - conducator tabara scolara
134502 - director unitate de ?nvatam?nt
134503 - secretar stiintific ?nvatam?nt, cercetare
134504 - sef lectorat
134505 - sef catedra
134506 - conducator de ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n ?nvatam?nt
134507 - director palate si cluburi ale elevilor
134508 - director club sportiv scolar
134601 - sef serviciu/sef birou asigurari
134602 - sef serviciu/sef birou daune
134901 - sef expozitii si t?rguri
134902 - sef vama
134903 - inginer-sef ?ntreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
134904 - sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
134905 - sef centru reparatii
134906 - sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie
134907 - coordonator presa
134908 - librar-sef
134909 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n prestari servicii
134910 - redactor-sef presa, editura
134911 - secretar general agentie presa, editura
134912 - secretar general redactie
134913 - sef birou exploatare, coordonare presa
134914 - sef birou redactie
134915 - sef birou relatii unitati presa
134916 - sef oficiu juridic
134917 - sef oficiu, serviciu, sectie, redactie
134918 - producator executiv TV
134919 - manager servicii private de securitate ??
134920 - director departament securitate
141101 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n activitatea hoteliera si restaurante
141102 - sef complex hotelier
141103 - sef unitate balneoclimaterica
141104 - administrator hotel
141105 - director de hotel
141106 - director de motel
141107 - director de hotel pentru tineret
141108 - director de camping
141109 - director de sat de vacanta
141110 - director de popas turistic
141111 - director restaurant
141112 - director rotiserie
141113 - director crama
141114 - director braserie
141115 - director berarie
141116 - director gradina de vara
141117 - director bar
141118 - director cafenea
141119 - director disco-bar
141120 - director unitati tip fast-food
141121 - director cofetarie, patiserie
141122 - director de club (hotelier)
141123 - director de cazare
141201 - sef restaurant
141202 - director de departament alimentatie
141203 - director de departament catering
142001 - presedinte cooperativa de consum
142002 - sef baza receptie
142003 - sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul
142004 - sef birou comert cu ridicata si cu amanuntul
142005 - vicepresedinte cooperativa de consum
142006 - sef statie PECO
142007 - sef departament marfuri alimentare/nealimentare
142008 - manager de zona
142009 - inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
142010 - sef agentie comerciala
142011 - conducator ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n comert
143101 - antrenor federatie sportiva
143102 - comandant aeroclub
143103 - consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
143104 - director asezam?nt cultural
143105 - manager al organizatiei culturale
143106 - presedinte federatie sportiva
143107 - presedinte complex, club sportiv
143108 - secretar general federatie sport
143109 - sef agentie concursuri hipice
143110 - sef productie film
143111 - sef sectie productie film
143112 - sef atelier productie film
143113 - sef oficiu interjudetean difuzare film
143114 - conducator de ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n sport
143115 - administrator structuri sportive
143901 - sef atelier decorator
143902 - sef agentie/oficiu turism
143903 - sef unitate elementara de lucru
143904 - sef atelier presa
143905 - sef laborator conservare-restaurare opere de arta
143906 - sef serviciu control tehnic presa
143907 - conducator de ?ntreprindere mica - patron (girant) ?n turism
143908 - manager ?n activitatea de turism
143909 - director de agentie de turism touroperatoare/detailista/filiala/sucursala
143910 - director centru informare turistica
143911 - director de departament organizare evenimente
143912 - conducator de pensiune turistica (rurala, agroturistica, montana)
143913 - sef serviciu statie, tura meteo
143914 - sef centru meteo aeronautic
143915 - sef birou/statie/tura meteo aeronautic/de aerodrom
143916 - sef Centru National pentru Protectia Meteorologica a Navigatiei Aeriene
143917 - sef echipa interventii si supraveghere echipamente ?n serviciile de trafic aerian
143918 - director de departament ticketing
211101 - fizician
211102 - cercetator ?n fizica
211103 - asistent de cercetare ?n fizica
211104 - cercetator ?n fizica-chimie
211105 - asistent de cercetare ?n fizica-chimie
211106 - cercetator ?n fizica tehnologica
211107 - asistent de cercetare ?n fizica tehnologica
211108 - cercetator ?n astronomie
211109 - asistent de cercetare ?n astronomie
211110 - cercetator de aeronave
211111 - inginer de cercetare de aeronave
211112 - asistent de cercetare de aeronave
211113 - cercetator ?n constructii aerospatiale
211114 - inginer de cercetare ?n constructii aerospatiale
211115 - asistent de cercetare ?n constructii aerospatiale
211201 - meteorolog (studii superioare)
211202 - meteorolog previzionist
211203 - climatolog
211204 - meteorolog aeronautic
211205 - consilier/expert ?n meteorologie si domenii conexe
211206 - asistent meteorolog
211207 - meteorolog aeronautic prognozist
211208 - coordonator interventii active ?n atmosfera
211209 - cercetator ?n meteorologie
211210 - asistent de cercetare ?n meteorologie
211301 - chimist
211302 - consilier chimist
211303 - expert chimist
211304 - inspector de specialitate chimist
211305 - referent de specialitate chimist
211306 - cercetator ?n chimie
211307 - asistent de cercetare ?n chimie
211308 - cercetator ?n biochimie tehnologica
211309 - asistent de cercetare ?n biochimie tehnologica
211310 - cercetator ?n chimie fizica
211311 - asistent de cercetare ?n chimie fizica
211401 - consilier geolog
211402 - expert geolog
211403 - inspector de specialitate geolog
211404 - referent de specialitate geolog
211405 - consilier geofizician
211406 - expert geofizician
211407 - inspector de specialitate geofizician
211408 - referent de specialitate geofizician
211409 - consilier hidrogeolog
211410 - expert hidrogeolog
211411 - inspector de specialitate hidrogeolog
211412 - referent de specialitate hidrogeolog
211413 - consilier hidrolog
211414 - expert hidrolog
211415 - inspector de specialitate hidrolog
211416 - referent de specialitate hidrolog
211417 - consilier pedolog
211418 - expert pedolog
211419 - inspector de specialitate pedolog
211420 - referent de specialitate pedolog
211421 - inginer geolog
211422 - geolog
211423 - geofizician
211424 - hidrolog
211425 - pedolog
211426 - cercetator ?n geologie
211427 - asistent de cercetare ?n geologie
211428 - cercetator ?n geologie tehnica
211429 - asistent de cercetare ?n geologie tehnica
211430 - cercetator ?n geofizica
211431 - asistent de cercetare ?n geofizica
211432 - cercetator ?n mineralogia tehnica si experimentala
211433 - asistent de cercetare ?n mineralogia tehnica si experimentala
211434 - cercetator ?n geochimie
211435 - asistent de cercetare ?n geochimie
211436 - cercetator ?n geologie petroliera
211437 - asistent de cercetare ?n geologie petroliera
211438 - cercetator ?n geodezie
211439 - inginer de cercetare ?n geodezie
211440 - asistent de cercetare ?n geodezie
211441 - geomorfolog
211444 - cercetator stiintific ?n domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor
211445 - asistent de cercetare stiintifica ?n domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor
211446 - hidrogeolog
212001 - consilier matematician
212002 - expert matematician
212003 - inspector de specialitate matematician
212004 - referent de specialitate matematician
212005 - consilier actuar
212006 - expert actuar
212007 - inspector de specialitate actuar
212008 - referent de specialitate actuar
212009 - matematician
212010 - actuar (studii superioare)
212011 - consilier statistician
212012 - expert statistician
212013 - inspector de specialitate statistician
212014 - referent de specialitate statistician
212015 - cercetator ?n matematica
212016 - asistent de cercetare ?n matematica
212017 - cercetator ?n matematica mecanica
212018 - asistent de cercetare ?n matematica-mecanica
212019 - cercetator ?n matematica aplicata
212020 - asistent de cercetare ?n matematica aplicata
212021 - cercetator ?n matematica-fizica
212022 - asistent de cercetare ?n matematica-fizica
212023 - cercetator ?n matematica informatica
212024 - asistent de cercetare ?n matematica-informatica
212025 - cercetator ?n statistica
212026 - asistent de cercetare ?n statistica
212027 - cercetator ?n demografie
212028 - asistent de cercetare ?n demografie
213101 - consilier biolog
213102 - expert biolog
213103 - inspector de specialitate biolog
213104 - referent de specialitate biolog
213105 - consilier botanist
213106 - expert botanist
213107 - inspector de specialitate botanist
213108 - referent de specialitate botanist
213109 - consilier zoolog
213110 - expert zoolog
213111 - inspector de specialitate zoolog
213112 - referent de specialitate zoolog
213114 - biolog
213115 - zoolog
213116 - botanist
213117 - consilier bacteriolog
213118 - expert bacteriolog
213119 - inspector de specialitate bacteriolog
213120 - referent de specialitate bacteriolog
213121 - consilier biochimist
213122 - expert biochimist
213123 - inspector de specialitate biochimist
213124 - referent de specialitate biochimist
213125 - consilier farmacolog
213126 - expert farmacolog
213127 - inspector de specialitate farmacolog
213128 - referent de specialitate farmacolog
213129 - consilier microbiolog
213130 - expert microbiolog
213131 - inspector de specialitate microbiolog
213132 - referent de specialitate microbiolog
213133 - farmacolog
213134 - bacteriolog
213135 - microbiolog
213136 - cercetator ?n biologie
213137 - asistent de cercetare ?n biologie
213138 - cercetator ?n microbiologie-bacteriologie
213139 - asistent de cercetare ?n microbiologie-bacteriologie
213140 - cercetator ?n biologie chimie
213141 - asistent de cercetare ?n biologie chimie
213142 - cercetator ?n botanica
213143 - asistent de cercetare ?n botanica
213144 - cercetator ?n domeniul zoologic
213145 - asistent de cercetare ?n domeniul zoologic
213146 - cercetator ?n ecologie si protectia mediului
213147 - asistent de cercetare ?n ecologie si protectia mediului
213148 - cercetator ?n ingineria genetica
213149 - asistent de cercetare ?n ingineria genetica
213150 - cercetator ?n antropologie biologica
213151 - asistent de cercetare ?n antropologie biologica
213152 - inginer biotehnolog
213201 - consilier inginer agronom
213202 - expert inginer agronom
213203 - inspector de specialitate inginer agronom
213204 - referent de specialitate inginer agronom
213205 - consilier inginer horticol
213206 - expert inginer horticol
213207 - inspector de specialitate inginer horticol
213208 - referent de specialitate inginer horticol
213209 - consilier inginer zootehnist
213210 - expert inginer zootehnist
213211 - inspector de specialitate inginer zootehnist
213212 - referent de specialitate inginer zootehnist
213213 - subinginer agronom
213214 - subinginer zootehnist
213215 - inginer tehnolog ?n zootehnie
213216 - proiectant inginer ?n agricultura
213217 - proiectant inginer ?n zootehnie
213218 - proiectant inginer ?n silvicultura
213219 - consilier inginer silvic
213220 - expert inginer silvic
213221 - inspector de specialitate inginer silvic
213222 - referent de specialitate inginer silvic
213223 - inginer ?mbunatatiri funciare
213224 - inginer/subinginer silvic
213225 - inginer agronom
213226 - inginer zootehnist
213227 - consultant tehnic ?n productia de cereale, plante tehnice si furaje
213228 - subinginer ?mbunatatiri funciare
213229 - agent agricol
213230 - brigadier silvic
213231 - padurar
213232 - tehnician agronom - exploatare
213233 - tehnician zootehnist - exploatare
213234 - tehnician silvic - exploatare
213235 - clasificator carcase
213237 - administrator bunuri agricole
213238 - consultant afaceri ?n agricultura
213239 - cercetator ?n agricultura
213240 - inginer de cercetare ?n agricultura
213241 - asistent de cercetare ?n agricultura
213242 - inginer de cercetare ?n pedologie-agrochimie
213243 - asistent de cercetare ?n pedologie-agrochimie
213244 - cercetator ?n pedologie-agrochimie
213245 - cercetator ?n horticultura
213246 - inginer de cercetare ?n horticultura
213247 - asistent de cercetare ?n horticultura
213248 - cercetator ?n agromontanologie
213249 - inginer de cercetare ?n agromontanologie
213250 - asistent de cercetare ?n agromontanologie
213251 - cercetator ?n silvicultura
213252 - inginer de cercetare ?n silvicultura
213253 - asistent de cercetare ?n silvicultura
213254 - cercetator ?n zootehnie
213255 - asistent de cercetare ?n zootehnie
213256 - cercetator ?n biotehnologie pentru agricultura
213257 - asistent de cercetare ?n biotehnologie pentru agricultura
213301 - expert ecolog
213302 - inspector de specialitate ecolog
213303 - referent de specialitate ecolog
213304 - inginer ecolog
213305 - ecolog
213306 - specialist arii protejate
213307 - inspector de specialitate ?n gospodarirea apelor
213308 - consilier ecolog
213309 - specialist ?n management si remediere situri contaminate
214101 - inginer confectii piele si ?nlocuitori
214102 - inginer textile, pielarie
214103 - inginer tricotaje, confectii
214104 - subinginer textile, pielarie
214105 - proiectant inginer textile, pielarie
214106 - consilier inginer textile, pielarie
214107 - expert inginer textile, pielarie
214108 - inspector specialitate inginer textile, pielarie
214109 - referent de specialitate inginer textile, pielarie
214110 - conceptor/conceptor CAO
214111 - specialist ?ncercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
214112 - specialist documentatie studii
214113 - instructor sistem de productie
214114 - metodist
214115 - responsabil afacere
214116 - manager de cladire
214117 - inginer industrializarea lemnului
214118 - subinginer industrializarea lemnului
214119 - consilier inginer industrializarea lemnului
214120 - expert inginer industrializarea lemnului
214121 - inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
214122 - referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
214123 - cercetator ?n tehnologia prelucrarii produselor agricole
214124 - inginer de cercetare ?n tehnologia prelucrarii produselor agricole
214125 - asistent de cercetare ?n tehnologia prelucrarii produselor agricole
214126 - cercetator ?n pescuit si acvacultura
214127 - inginer de cercetare ?n pescuit si acvacultura
214128 - asistent de cercetare ?n pescuit si acvacultura
214129 - specialist ?n domeniul calitatii
214130 - auditor ?n domeniul calitatii
214131 - analist calitate
214132 - analist masuratori metrologice
214133 - analist studiul materialelor
214134 - consultant sistem de calitate
214135 - logistician gestiune flux
214136 - programator fabricatie/lansator fabricatie
214137 - documentarist ordonantare logistica
214138 - auditor energetic pentru cladiri
214139 - auditor ?n managementul riscului
214140 - specialist ?n managementul riscului
214141 - auditor/evaluator sisteme de management de securitate
214201 - inginer constructii civile, industriale si agricole
214202 - subinginer constructii civile, industriale si agricole
214203 - inginer instalatii pentru constructii
214204 - inginer cai ferate, drumuri si poduri
214205 - inginer constructii hidrotehnice
214206 - inginer constructor instalatii
214207 - proiectant inginer instalatii
214208 - proiectant inginer constructii
214209 - consilier inginer constructii
214210 - expert inginer constructii
214211 - inspector de specialitate inginer constructii
214212 - referent de specialitate inginer constructii
214213 - conducator de lucrari civile
214214 - diriginte santier (studii superioare)
214215 - cercetator ?n constructii civile, industriale si agricole
214216 - inginer de cercetare ?n constructii civile, industriale si agricole
214217 - asistent de cercetare ?n constructii civile, industriale si agricole
214218 - cercetator ?n constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214219 - inginer de cercetare ?n constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214220 - asistent de cercetare ?n constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214221 - cercetator ?n constructii hidrotehnice
214222 - inginer de cercetare ?n constructii hidrotehnice
214223 - asistent de cercetare ?n constructii hidrotehnice
214224 - inginer de cercetare ?n ingineria sanitara si protectia mediului
214225 - cercetator ?n constructii miniere
214226 - inginer de cercetare ?n constructii miniere
214227 - asistent de cercetare ?n constructii miniere
214228 - cercetator ?n instalatii
214229 - inginer de cercetare ?n instalatii
214230 - asistent de cercetare ?n instalatii
214231 - cercetator ?n stiinta si ingineria materialelor oxidice
214232 - inginer de cercetare ?n ingineria materialelor oxidice
214233 - asistent de cercetare ?n ingineria materialelor oxidice
214234 - responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
214235 - specialist ?n urmarirea comportarii constructiilor
214236 - expert ?n monitorizarea comportarii constructiilor
214237 - specialist ?n iluminat
214238 - administrator port
214301 - cercetator ?n centrale hidroelectrice ?n ingineria mediului
214302 - inginer de cercetare ?n centrale hidroelectrice ?n ingineria mediului
214303 - asistent de cercetare ?n centrale hidroelectrice ?n ingineria mediului
214401 - inginer mecanic
214402 - subinginer mecanic
214403 - inginer electromecanic minier
214404 - inginer material rulant cale ferata
214405 - inginer mecanica agricola
214406 - inginer aviatie
214407 - inginer nave
214408 - inginer masini-unelte
214409 - inginer mecanica fina
214410 - inginer masini termice
214411 - inginer masini hidraulice si pneumatice
214412 - inginer autovehicule rutiere
214413 - inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214414 - inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214415 - inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
214416 - inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214417 - inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
214418 - inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214419 - inginer mecanic masini instalatii miniere
214420 - subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini
214421 - subinginer mecanic utilaje si tehnica sudurii
214422 - subinginer mecanic, mecanica fina
214423 - subinginer mecanic material rulant de cale ferata
214424 - subinginer mecanic mecanica agricola
214425 - subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214426 - subinginer mecanic utilaje pentru constructii
214427 - subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie
214428 - subinginer mecanic constructii corp de nava
214429 - subinginer mecanic instalatii navale de bord
214430 - subinginer mecanic automobile
214431 - subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214432 - subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie
214433 - consilier inginer mecanic
214434 - expert inginer mecanic
214435 - inspector de specialitate inginer mecanic
214436 - referent de specialitate inginer mecanic
214437 - proiectant inginer aeronave
214438 - proiectant inginer mecanic
214439 - inginer pilot de ?ncercare
214440 - subinginer proiectant mecanic
214441 - specialist reglementari/carti de identitate vehicule/verificari tehnice ?nmatriculare/inspectii tehnice/ omologari oficiale
214442 - specialist prestatii vehicule
214443 - specialist mentenanta mecanica echipamente industriale
214444 - inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice
214445 - inginer tehnolog ?n fabricarea armamentului si munitiei
214446 - subinginer tehnolog ?n fabricarea armamentului si munitiei
214447 - inginer pentru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
214448 - cercetator ?n sisteme de propulsie
214449 - inginer de cercetare ?n sisteme de propulsie
214450 - asistent de cercetare ?n sisteme de propulsie
214451 - cercetator ?n echipamente si instalatii de bord
214452 - inginer de cercetare ?n echipamente si instalatii de bord
214453 - asistent de cercetare ?n echipamente si instalatii de bord
214454 - cercetator ?n masini si echipamente termice
214455 - inginer de cercetare ?n masini si echipamente termice
214456 - asistent de cercetare ?n masini si echipamente termice
214457 - cercetator ?n masini hidraulice si pneumatice
214458 - inginer de cercetare ?n masini hidraulice si pneumatice
214459 - asistent de cercetare ?n masini hidraulice si pneumatice
214460 - cercetator ?n echipamente de proces
214461 - inginer de cercetare ?n echipamente de proces
214462 - asistent de cercetare ?n echipamente de proces
214463 - cercetator ?n mecanica fina
214464 - inginer de cercetare ?n mecanica fina
214465 - asistent de cercetare ?n mecanica fina
214466 - cercetator ?n tehnologia constructiilor de masini
214467 - inginer de cercetare ?n tehnologia constructiilor de masini
214468 - asistent de cercetare ?n tehnologia constructiilor de masini
214469 - cercetator ?n constructii de masini agricole
214470 - inginer de cercetare ?n constructii de masini agricole
214471 - asistent de cercetare ?n constructii de masini agricole
214472 - cercetator ?n autovehicule rutiere
214473 - inginer de cercetare ?n autovehicule rutiere
214474 - asistent de cercetare ?n autovehicule rutiere
214475 - cercetator ?n utilaje si instalatii portuare
214476 - inginer de cercetare ?n utilaje si instalatii portuare
214477 - asistent de cercetare ?n utilaje si instalatii portuare
214478 - cercetator ?n utilaje si tehnologia ambalarii
214479 - inginer de cercetare ?n utilaje si tehnologia ambalarii
214480 - asistent de cercetare ?n utilaje si tehnologia ambalarii
214481 - cercetator ?n creatia tehnica ?n constructia de masini
214482 - inginer de cercetare ?n creatia tehnica ?n constructia de masini
214483 - asistent de cercetare ?n creatia tehnica ?n constructia de masini
214484 - cercetator ?n masini si instalatii mecanice
214485 - inginer de cercetare ?n masini si instalatii mecanice
214486 - asistent de cercetare ?n masini si instalatii mecanice
214487 - cercetator ?n instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
214488 - inspector suprastructuri mobile marfuri periculoase
214501 - inginer petrochimist
214502 - subinginer petrochimist
214503 - proiectant inginer chimist
214504 - consilier inginer chimist
214505 - expert inginer chimist
214506 - inspector de specialitate inginer chimist
214507 - referent de specialitate inginer chimist
214508 - consilier inginer petrochimist
214509 - expert inginer petrochimist
214510 - inspector de specialitate inginer petrochimist
214511 - referent de specialitate petrochimist
214512 - biochimist
214513 - inginer chimist
214514 - inginer ?n industria alimentara
214515 - subinginer ?n industria alimentara
214516 - proiectant inginer produse alimentare
214517 - consilier inginer industria alimentara
214518 - expert inginer industria alimentara
214519 - inspector de specialitate inginer industria alimentara
214520 - referent de specialitate inginer industria alimentara
214521 - cercetator ?n tehnologia substantelor anorganice
214522 - inginer de cercetare ?n tehnologia substantelor anorganice
214523 - asistent de cercetare ?n tehnologia substantelor anorganice
214524 - cercetator ?n tehnologia substantelor organice
214525 - inginer de cercetare ?n tehnologia substantelor organice
214526 - asistent de cercetare ?n tehnologia substantelor organice
214527 - cercetator ?n petrochimie si carbochimie
214528 - inginer de cercetare ?n petrochimie si carbochimie
214529 - asistent de cercetare ?n petrochimie si carbochimie
214530 - cercetator ?n tehnologia compusilor macromoleculari
214531 - inginer de cercetare ?n tehnologia compusilor macromoleculari
214532 - asistent de cercetare ?n tehnologia compusilor macromoleculari
214533 - cercetator ?n controlul calitatii produselor alimentare
214534 - inginer de cercetare ?n controlul calitatii produselor alimentare
214535 - asistent de cercetare ?n controlul calitatii produselor alimentare
214536 - subinginer chimist
214601 - inginer metalurgie extractiva
214602 - inginer minier
214603 - subinginer metalurgist
214604 - subinginer minier
214605 - inginer preparator minier
214606 - consilier inginer metalurg
214607 - expert inginer metalurg
214608 - inspector de specialitate inginer metalurg
214609 - referent de specialitate inginer metalurg
214610 - consilier inginer minier
214611 - expert inginer minier
214612 - inspector de specialitate inginer minier
214613 - referent de specialitate inginer minier
214614 - inginer prelucrari metalurgice
214615 - inginer metalurgie neferoasa
214616 - inginer petrolist
214617 - subinginer petrolist
214618 - consilier inginer petrolist
214619 - expert inginer petrolist
214620 - referent inginer petrolist
214621 - proiectant inginer petrolist
214622 - inginer tehnolog metalurg
214623 - proiectant inginer metalurg
214624 - proiectant inginer ?n minerit
214625 - inginer mineralurg
214626 - cercetator ?n exploatari miniere
214627 - inginer de cercetare ?n exploatari miniere
214628 - asistent de cercetare ?n exploatari miniere
214629 - cercetator ?n prepararea substantelor minerale utile
214630 - inginer de cercetare ?n prepararea substantelor minerale utile
214631 - asistent de cercetare ?n prepararea substantelor minerale utile
214632 - cercetator ?n petrol (extractie-prospectiune)
214633 - inginer de cercetare ?n petrol (extractie-prospectiune)
214634 - asistent de cercetare ?n petrol (extractie-prospectiune)
214635 - cercetator ?n topografie miniera
214636 - inginer de cercetare ?n topografie miniera
214637 - asistent de cercetare ?n topografie miniera
214638 - cercetator ?n ingineria proceselor siderurgice
214639 - inginer de cercetare ?n ingineria proceselor siderurgice
214640 - asistent de cercetare ?n ingineria proceselor siderurgice
214641 - cercetator ?n metalurgia neferoasa
214642 - inginer de cercetare ?n metalurgia neferoasa
214643 - asistent de cercetare ?n metalurgia neferoasa
214644 - cercetator ?n turnarea metalelor
214645 - inginer de cercetare ?n turnarea metalelor
214646 - asistent de cercetare ?n turnarea metalelor
214647 - cercetator ?n prelucrari plastice si tratamente termice
214648 - inginer de cercetare ?n prelucrari plastice si tratamente termice
214649 - asistent de cercetare ?n prelucrari plastice si tratamente termice
214650 - cercetator ?n stiinta materialelor
214651 - inginer de cercetare ?n stiinta materialelor
214652 - asistent de cercetare ?n stiinta materialelor
214653 - cercetator ?n tehnologii carbochimice
214654 - inginer de cercetare ?n tehnologii carbochimice
214655 - asistent de cercetare ?n tehnologii carbochimice
214656 - inginer de cercetare ?n instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
214657 - asistent de cercetare ?n instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
214901 - inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214902 - subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214903 - inginer materiale de constructii
214904 - subinginer materiale de constructii
214905 - consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214906 - expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214907 - inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214908 - referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214909 - proiectant inginer ceramica, sticla
214910 - chimist ?n materiale oxidice (sticla, ceramica)
214911 - subinginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214912 - proiectant inginer celuloza si h?rtie
214913 - consilier inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214914 - expert inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214915 - inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214916 - referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214917 - cercetator ?n informatica
214918 - asistent de cercetare ?n informatica
214919 - cercetator ?n filatura-tesatorie
214920 - inginer de cercetare ?n filatura-tesatorie
214921 - asistent de cercetare ?n filatura-tesatorie
214922 - cercetator ?n tricotaje-confectii textile
214923 - inginer de cercetare ?n tricotaje-confectii textile
214924 - asistent de cercetare ?n tricotaje-confectii textile
214925 - cercetator ?n tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si ?nlocuitorilor
214926 - inginer de cercetare ?n tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si ?nlocuitorilor
214927 - asistent de cercetare ?n tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si ?nlocuitorilor
214928 - cercetator ?n confectii din piele si ?nlocuitori
214929 - inginer de cercetare ?n confectii din piele si ?nlocuitori
214930 - asistent de cercetare ?n confectii din piele si ?nlocuitori
214931 - cercetator ?n exploatari forestiere
214932 - inginer de cercetare ?n exploatari forestiere
214933 - asistent de cercetare ?n exploatari forestiere
214934 - inginer de cercetare ?n proiectarea mobilei si produselor finite din lemn
214935 - cercetator ?n prelucrarea lemnului
214936 - inginer de cercetare ?n prelucrarea lemnului
214937 - asistent de cercetare ?n prelucrarea lemnului
214938 - cercetator ?n tehnologie si echipamente neconventionale
214939 - inginer de cercetare ?n tehnologie si echipamente neconventionale
214940 - asistent de cercetare ?n tehnologie si echipamente neconventionale
214941 - cercetator ?n tehnologia celulozei, h?rtiei, poligrafiei si fibrelor
214942 - inginer de cercetare ?n tehnologia celulozei, h?rtiei, poligrafiei si fibrelor
214943 - asistent de cercetare ?n tehnologia celulozei, h?rtiei, poligrafiei si fibrelor
214944 - corespondent securitate-confidentialitate produs
214946 - expert achizitii publice
214947 - expert elaborare documentatii tehnice de montaj
214948 - expert monitorizare si control lucrari de montaj
214949 - expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
214950 - expert urmarire comportare ?n exploatare lucrari montaj
214951 - expert tehnic extrajudiciar
214952 - auditor de siguranta rutiera
214953 - inspector/referent ?n gestiunea materialelor si mijloacelor fixe
215101 - dispecer energetic feroviar
215102 - dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
215103 - dispecer retea distributie
215104 - dispecer retele de ?nalta tensiune
215105 - inginer electroenergetica
215106 - radiochimist
215107 - subinginer electroenergetica
215108 - inginer energetica industriala
215109 - inginer termoenergetica
215110 - proiectant inginer electrotehnic
215111 - proiectant inginer energetician
215112 - inginer retele electrice
215113 - subinginer retele electrice
215114 - inginer hidroenergetica
215115 - inginer centrale nuclearoelectrice
215116 - subinginer centrale termoelectrice
215117 - inginer exploatare instalatii nucleare
215118 - proiectant subinginer electrotehnic
215119 - proiectant sisteme de securitate
215120 - sef tura dispecer energetic
215121 - cercetator ?n electrotehnica
215122 - inginer de cercetare ?n electrotehnica
215123 - asistent de cercetare ?n electrotehnica
215124 - cercetator ?n electrofizica
215125 - inginer de cercetare ?n electrofizica
215126 - asistent de cercetare ?n electrofizica
215127 - cercetator ?n metrologie
215128 - inginer de cercetare ?n metrologie
215129 - asistent de cercetare ?n metrologie
215130 - cercetator ?n electromecanica
215131 - inginer de cercetare ?n electromecanica
215132 - asistent de cercetare ?n electromecanica
215133 - cercetator roboti industriali
215134 - inginer de cercetare roboti industriali
215135 - asistent de cercetare roboti industriali
215136 - cercetator ?n centrale termoelectrice
215137 - inginer de cercetare ?n centrale termoelectrice
215138 - asistent de cercetare ?n centrale termoelectrice
215139 - cercetator ?n centrale nuclearoelectrice
215140 - inginer de cercetare ?n centrale nuclearoelectrice
215141 - asistent de cercetare ?n centrale nuclearoelectrice
215142 - cercetator ?n electroenergetica
215143 - inginer de cercetare ?n electroenergetica
215144 - asistent de cercetare ?n electroenergetica
215145 - cercetator ?n energetica industriala
215146 - inginer de cercetare ?n energetica industriala
215147 - asistent de cercetare ?n energetica industriala
215201 - inginer electromecanic SCB
215202 - inginer automatist
215203 - inginer navigatie
215204 - inginer electronist transporturi, telecomunicatii
215205 - inginer productie
215206 - instructor instalatii
215207 - instructor linii
215208 - revizor siguranta circulatiei feroviare
215209 - subinginer automatist
215210 - subinginer electronist transporturi, telecomunicatii
215211 - subinginer reglaje subansamble
215212 - inginer de receptie si control aeronave
215213 - proiectant inginer electronist
215214 - proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215215 - proiectant inginer electromecanic
215216 - inginer electromecanic
215217 - subinginer electromecanic
215218 - capitan secund
215219 - capitan port (studii superioare)
215220 - specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale
215221 - inspector aeronautic
215222 - inginer sisteme de securitate
215223 - cercetator ?n electronica aplicata
215224 - inginer de cercetare ?n electronica aplicata
215225 - asistent de cercetare ?n electronica aplicata
215226 - cercetator ?n comunicatii
215227 - inginer de cercetare ?n comunicatii
215228 - asistent de cercetare ?n comunicatii
215229 - cercetator ?n microelectronica
215230 - inginer de cercetare ?n microelectronica
215231 - asistent de cercetare ?n microelectronica
215232 - cercetator ?n telecomenzi si electronica ?n transporturi
215233 - inginer de cercetare ?n telecomenzi si electronica ?n transporturi
215234 - asistent de cercetare ?n telecomenzi si electronica ?n transporturi
215235 - cercetator ?n calculatoare
215236 - inginer de cercetare ?n calculatoare
215237 - asistent de cercetare ?n calculatoare
215238 - cercetator ?n automatica
215239 - inginer de cercetare ?n automatica
215240 - asistent de cercetare ?n automatica
215301 - inginer emisie
215302 - inginer montaj
215303 - inginer electrotehnist
215304 - inginer imagine
215305 - inginer sunet
215306 - inginer-sef car reportaj
215307 - subinginer-sef car reportaj
215308 - inginer-sef schimb emisie
215309 - subinginer iluminat tehnologic
215310 - inginer proiectant comunicatii
215311 - subinginer proiectant comunicatii
215312 - inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert ?n serviciile de trafic aerian
215313 - consilier tehnic
215314 - inginer iluminare
215315 - sef studio RTV
215316 - coordonator productie RTV
216101 - arhitect cladiri
216102 - conductor arhitect
216103 - arhitect restaurari
216104 - consilier arhitect
216105 - expert arhitect
216106 - inspector de specialitate arhitect
216107 - referent de specialitate arhitect
216108 - proiectant arhitect
216109 - cercetator ?n arhitectura
216110 - asistent de cercetare ?n arhitectura
216201 - arhitect peisagistica si amenajarea teritoriului
216202 - peisagist
216301 - designer industrial
216302 - grafician industrial
216303 - lucrator ?n ateliere de modele
216304 - costumier
216305 - pictor creator costume
216306 - modelier confectii
216307 - designer vestimentar
216308 - cercetator ?n arte plastice - design industrial
216309 - asistent de cercetare ?n arte plastice - design industrial
216310 - cercetator ?n arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
216311 - asistent de cercetare ?n arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
216312 - cercetator ?n arte plastice - sticla, ceramica, metal
216313 - asistent de cercetare ?n arte plastice - sticla, ceramica, metal
216401 - urbanist
216402 - arhitect urbanism
216501 - cartograf
216502 - inginer geodez
216503 - subinginer geodez
216504 - inginer topograf
216505 - inginer topograf minier
216506 - proiectant inginer geodez
216507 - consilier cadastru
216508 - subinginer cadastru
216509 - geomatician
216601 - designer grafica (studii medii)
216602 - animator film de animatie (studii medii)
216603 - intermediarist film desene animate (studii medii)
216604 - stilizator film desene animate (studii medii)
216605 - asistent regizor studio
216606 - asistent regizor emisie
216607 - designer floral
216609 - art director
216610 - designer pagini web (studii superioare)
216611 - designer grafica (studii superioare)
216612 - grafician calculator (studii medii)
216613 - designer pagini web (studii medii)
221101 - medic medicina generala
221102 - medic rezident
221103 - consilier medic
221104 - expert medic
221105 - inspector de specialitate medic
221106 - referent de specialitate medic
221107 - medic primar
221108 - medic medicina de familie
221109 - cercetator ?n medicina generala
221110 - asistent de cercetare ?n medicina generala
221201 - medic specialist
222101 - asistent medical generalist
222201 - moasa
223001 - cercetator ?n medicina traditionala
223002 - asistent de cercetare ?n medicina traditionala
223003 - instructor ergoterapie
223004 - tehnician homeopat
223005 - instructor de educatie sanitara
223006 - bioenergetician
223007 - inforenergetician radiestezist
223008 - terapeut ?n terapii complementare
225001 - epizotolog
225002 - medic veterinar
225003 - medic veterinar - oncologie comparata
225004 - cercetator ?n medicina veterinara
225005 - asistent de cercetare ?n medicina veterinara
226101 - medic stomatolog
226102 - medic stomatolog rezident
226103 - medic stomatolog de specialitate
226104 - cercetator ?n medicina stomatologica
226105 - asistent de cercetare ?n medicina stomatologica
226201 - farmacist
226202 - farmacist rezident
226203 - farmacist de specialitate
226204 - asistent de farmacie licen?iat
226301 - inginer clinic
226302 - specialist ?n domeniul securitatii si sanatatii ?n munca
226303 - coordonator ?n materie de securitate si sanatate ?n munca (studii superioare)
226304 - cercetator stiintific ?n bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
226305 - asistent de cercetare ?n bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
226306 - igienist
226307 - evaluator de risc si auditor ?n domeniul securitatii si sanatatii ?n munca
226308 - coordonator ?n materie de securitate si sanatate ?n munca pentru logistica (studii superioare)
226401 - fiziokinetoterapeut
226402 - fizioterapeut
226403 - cercetator ?n fiziokinetoterapie
226404 - asistent de cercetare ?n fiziokinetoterapie
226405 - kinetoterapeut
226406 - profesor de cultura fizica medicala
226501 - asistent de nutritie
226502 - dietetician
226503 - nutritionist si dietetician
226601 - instructor logoped
226602 - interpret ?n limbaj mimico-gestual (studii medii)
226603 - logoped
226604 - audiolog
226701 - optometrist (studii superioare)
226901 - medic igienist
226902 - medic expertiza a capacitatii de munca
226903 - medic legist
226904 - bioinginer medical
226905 - asistent medical (studii superioare)
226906 - fizician medical
226907 - medic specialist psihiatru
226908 - medic de familie cu competente ?n sanatatea mintala
226909 - cercetator ?n educatie fizica si sport
226910 - asistent de cercetare ?n educatie fizica si sport
226911 - consilier sportiv
226912 - biochimist medical specialist
226913 - biolog medical specialist
226914 - chimist medical specialist
226915 - biochimist medical principal
226916 - biolog medical principal
226917 - chimist medical principal
226918 - asistent medical nutri?ie dietetic? ??
226919 - asistent medical radiologie ????????
226920 - asistent medical laborator ?????
226921 - asistent medical igien? ?i s?n?tate public? ????
226923 - asistent medico-social ?
226924 - asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie ?i recuperare
231001 - asistent universitar
231002 - conferentiar universitar
231003 - lector universitar
231004 - preparator ?nvatam?ntul universitar
231005 - profesor universitar
231006 - expert centre de perfectionare
232001 - profesor ?n ?nvatam?ntul profesional si de maistri
233001 - profesor ?n ?nvatam?ntul liceal, postliceal
233002 - profesor ?n ?nvatam?ntul gimnazial
234101 - profesor ?n ?nvatam?ntul primar
234102 - ?nvatator
234103 - institutor
234201 - profesor ?n ?nvatam?ntul prescolar
234202 - educatoare
234203 - educator puericultor
235101 - cercetator ?n pedagogie
235102 - asistent de cercetare ?n pedagogie
235103 - consilier ?nvatam?nt
235104 - expert ?nvatam?nt
235105 - inspector scolar
235106 - referent de specialitate ?nvatam?nt
235201 - defectolog
235202 - interpret ?n limbaj mimico-gestual (studii superioare)
235203 - educator ?n unitati de handicapati
235204 - instructor-educator ?n unitati de handicapati
235205 - pedagog de recuperare
235901 - secretar institut, facultate
235902 - mentor
235903 - consilier scolar
235904 - designer instructional
235905 - dezvoltator de e-learning
235906 - laborant ?n ?nvatam?nt
235907 - maistru instructor
235908 - pedagog scolar
235909 - secretar scoala
235910 - sef atelier scoala
235911 - mediator scolar
235912 - inspector scolar pentru implementarea descentralizarii institutionale
235913 - inspector scolar pentru managementul resurselor umane
235914 - inspector scolar pentru mentorat
235915 - inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane
235916 - inspector scolar pentru educatie permanenta
235917 - inspector scolar pentru ?nvatam?nt particular si alternative educationale
235918 - inspector scolar pentru ?nvatam?ntul special
235919 - director centru judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE)
235920 - consilier pentru tineret
235921 - inspector scolar pentru proiecte educationale
235922 - consilier mediator
241101 - controlor tezaur
241102 - expert contabil-verificator
241103 - revizor contabil
241104 - referent de specialitate financiar-contabilitate
241105 - auditor intern
241106 - controlor de gestiune
241107 - auditor financiar
241201 - cenzor
241202 - comisar Garda Financiara
241203 - consilier financiar-bancar
241204 - expert financiar-bancar
241205 - inspector financiar-bancar
241206 - inspector asigurari
241207 - comisar principal
241208 - consultant bugetar
241209 - dealer
241210 - evaluator
241211 - analist investitii
241212 - manager de fond actiuni/obligatiuni
241213 - consultant plasamente valori mobiliare
241214 - agent capital de risc
241215 - administrator credite
241216 - specialist control risc
241217 - specialist evaluare daune
241218 - lichidator
241219 - administrator judiciar
241220 - analist pret de revenire/costuri
241221 - expert fiscal
241222 - consultant fiscal
241223 - inspector general de banca
241224 - economist banca
241225 - manager banca
241226 - manager de operatiuni/produs
241227 - manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing
241228 - trezorier (studii superioare)
241229 - analist bancar/societate de leasing
241230 - ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)
241231 - administrator bancar/produs leasing
241232 - operator cifru (mesaje cifrate)
241233 - proiectant produse bancare
241234 - consultant bancar
241235 - agent compensare (interbancara)
241236 - referent bancar/societate de leasing
241237 - ofiter conformitate
241238 - expert conformitate
241239 - ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)
241240 - administrator de risc
241241 - analist credite
241242 - inspector de specialitate asigurari
241243 - inspector de specialitate subscriere
241244 - referent de specialitate asigurari
241245 - consilier v?nzari asigurari
241246 - inspector coordonator asigurari
241247 - inspector de risc
241248 - inspector de specialitate daune
241249 - inspector coordonator daune
241250 - specialist sistem asigurari
241251 - expert evaluator de ?ntreprinderi
241252 - expert evaluator de proprietati imobiliare
241253 - expert evaluator de bunuri mobile
241254 - expert evaluator de active financiare
241255 - planificator/specialist plan sinteze
241256 - expert ?n ingineria costurilor investitionale
241257 - expert contractare activitati investitionale
241258 - expert receptie investitii industriale
241259 - expert eficientizare investitii
241260 - expert evaluare-actualizare devize generale investitii
241261 - expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale
241262 - expert ?n management activitati investitionale
241263 - evaluator proiecte
241264 - inspector casier
241265 - broker de tehnologii
241266 - gemolog
241267 - evaluator bunuri culturale
241268 - specialist piete reglementate
241269 - consultant de investitii
241270 - specialist control intern ?n domeniul pietei de capital
241271 - specialist pentru piata de capital
241301 - cercetator ?n finante-banci
241302 - asistent de cercetare ?n finante-banci
241303 - cercetator ?n gestiune, contabilitate, control financiar
241304 - asistent de cercetare ?n gestiune, contabilitate, control financiar
241305 - analist financiar
241306 - auditor intern ?n sectorul public
241307 - asistent analist
241308 - specialist bancar
241309 - analist financiar bancar
241310 - asistent bancar
241311 - specialist/analist organizare
242101 - manager proiect
242102 - specialist ?mbunatatire procese
242103 - specialist strategie industriala
242104 - responsabil proces
242105 - coordonator secretariat studiouri teritoriale
242106 - manager de inovare
242107 - expert ?n conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta
242108 - manager ?mbunatatire procese
242109 - specialist plan progres
242110 - specialist ?n planificarea, controlul si raportarea performantei economice
242111 - administrator societate comerciala
242112 - manager de proiect ?n parteneriat public privat
242113 - consultant de securitate
242115 - evaluator de risc la securitatea fizica
242117 - manager de facilitati
242201 - consilier administratia publica
242202 - expert administratia publica
242203 - inspector de specialitate ?n administratia publica
242204 - referent de specialitate ?n administratia publica
242205 - consultant ?n administratia publica
242206 - reglementator
242207 - agent de dezvoltare
242208 - administrator public
242209 - inspector de integritate
242210 - examinator de stat de specialitate
242211 - administrator publicatii
242212 - agent consular
242213 - expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
242214 - consilier afaceri europene
242215 - referent relatii externe
242216 - inspector de trafic rutier (studii superioare)
242217 - expert informatii pentru afaceri
242218 - administrator editura
242219 - expert aplicare legislatie armonizata ?n domeniul industriei si comertului
242220 - expert legislatia muncii
242221 - expert/specialist ?n parteneriat public-privat
242222 - analist informatii de firma
242223 - investigator
242224 - analist de informatii
242225 - consilier de stare civila
242226 - inspector de stare civila
242227 - ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice nationale/europene
242228 - auditor de securitate a aviatiei civile
242229 - consilier dezvoltare locala si regionala
242230 - expert ?n egalitate de sanse
242301 - consilier forta de munca si somaj
242302 - expert forta de munca si somaj
242303 - inspector de specialitate forta de munca si somaj
242304 - expert ?n securitate si sanatate ?n munca
242305 - referent de specialitate forta de munca si somaj
242306 - consilier orientare privind cariera
242307 - consultant ?n domeniul fortei de munca
242308 - analist piata muncii
242309 - analist recrutare/integrare salariati
242310 - analist sisteme salarizare
242311 - consultant reconversie-mobilitate personal
242312 - consultant conditii de munca
242313 - specialist sisteme de calificare
242314 - specialist resurse umane
242315 - consilier vocational
242316 - consultant ?n standardizare
242317 - consultant ?n resurse umane
242318 - consultant intern ?n resurse umane
242319 - specialist ?n formare
242320 - specialist ?n recrutare
242321 - specialist ?n compensatii si beneficii
242322 - specialist ?n dezvoltare organizationala
242323 - specialist ?n relatii de munca
242324 - consilier pentru dezvoltare personala
242401 - formator
242402 - formator de formatori
242403 - organizator/conceptor/consultant formare
242404 - inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala
242405 - evaluator de competente profesionale
242406 - manager de formare
242407 - administrator de formare
242408 - evaluator de furnizori si programe de formare
242409 - evaluator de evaluatori
242410 - evaluator extern
242411 - evaluator ?n sistemul formarii profesionale continue
242412 - specialist ?n activitatea de coaching
242901 - auditor responsabilitate sociala
242902 - responsabil al managementului responsabilitatii sociale
242903 - manager de responsabilitate sociala
242904 - specialist educator ?n penitenciare ?????????
243101 - art director publicitate (studii medii)
243102 - organizator activitate turism (studii superioare)
243103 - specialist marketing
243104 - manager de produs
243201 - specialist ?n relatii publice
243202 - mediator
243203 - referent de specialitate marketing
243204 - specialist protocol si ceremonial
243205 - consultant cameral
243206 - purtator de cuv?nt
243207 - brand manager
243208 - organizator protocol
243209 - organizator relatii
243210 - organizator t?rguri si expozitii
243211 - prezentator expozitii
243212 - specialist relatii sociale
243213 - expert relatii externe
243214 - curier diplomatic
243215 - specialist garantii auto
243216 - analist servicii client
243217 - asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)
243218 - corespondent comercial
243219 - asistent comercial
243220 - specialist ?n activitatea de lobby
243221 - arbitru
243301 - analist cumparari/consultant furnizori
243302 - reprezentant medical
251101 - proiectant sisteme informatice
251201 - analist
251202 - programator
251203 - inginer de sistem ?n informatica
251204 - programator de sistem informatic
251205 - inginer de sistem software
251206 - manager proiect informatic
251301 - specialist ?n e-Afaceri
251302 - specialist ?n e-Guvernare
251303 - specialist ?n e-Media
251304 - specialist ?n e-Sanatate
251401 - specialist ?n domeniul proiectarii asistate pe calculator
251402 - specialist ?n proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice
251901 - consultant ?n informatica
252101 - administrator baze de date
252201 - administrator sistem de securitate bancara
252301 - administrator de retea de calculatoare
252302 - administrator de retea de telefonie VOIP
252901 - specialist SIG/IT
261101 - avocat
261102 - jurisconsult
261103 - consilier juridic
261201 - procuror
261202 - judecator
261203 - magistrat-asistent
261204 - inspector judiciar
261205 - asistent judiciar
261206 - personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor
261901 - executor judecatoresc
261902 - expert criminalist
261903 - expert jurist
261906 - notar
261910 - consilier armonizare legislativa
261911 - expert armonizare legislativa
261912 - analist armonizare legislativa
261913 - registrator carte funciara
261914 - revizor jurist
261915 - cercetator ?n domeniul stiintelor juridice
261916 - asistent de cercetare ?n domeniul stiintelor juridice
261917 - executor bancar
261918 - consilier proprietate industriala autorizat
261919 - specialist proprietate intelectuala
261920 - expert prevenire si combatere a coruptiei
261921 - consilier de probatiune
261922 - inspector de probatiune
261923 - asistent registrator principal
262101 - arhivist
262102 - conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
262103 - muzeograf
262104 - restaurator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
262105 - conservator arhiva (studii superioare)
262106 - restaurator arhiva (studii superioare)
262107 - restaurator bunuri culturale (studii superioare)
262108 - conservator/restaurator pictura murala
262109 - conservator/restaurator pictura pe lemn
262110 - conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice
262111 - conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice
262112 - conservator/restaurator componente artistice din piatra, ceramica sau stucatura la monumente istorice
262113 - conservator/restaurator vitralii si componente artistice din sticla la monumente istorice
262201 - bibliograf
262202 - bibliotecar (studii superioare)
262203 - documentarist (studii superioare)
262204 - referent difuzare carte
262205 - lector carte
262206 - bibliotecar arhivist
262207 - referent de specialitate asezam?nt cultural
263101 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n management
263102 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n economie generala
263103 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n economia mediului
263104 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n comert si marketing
263105 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n relatii economice internationale
263106 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n gestiunea economica
263107 - consultant ?n management
263108 - tehnician economist
263109 - inginer economist
263110 - inspector de concurenta
263111 - administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
263112 - cercetator economist ?n management
263113 - asistent de cercetare economist ?n management
263114 - cercetator economist ?n economia mediului
263115 - asistent de cercetare economist ?n economia mediului
263116 - cercetator economist ?n economia generala
263117 - asistent de cercetare economist ?n economia generala
263118 - cercetator economist ?n economie agroalimentara
263119 - asistent de cercetare economist ?n economie agroalimentara
263120 - cercetator economist ?n marketing
263121 - asistent de cercetare economist ?n marketing
263122 - cercetator economist ?n relatii economice internationale
263123 - asistent de cercetare economist ?n relatii economice internationale
263124 - cercetator economist ?n gestiunea economica
263125 - asistent de cercetare economist ?n gestiunea economica
263126 - secretar economic (studii superioare)
263201 - sociolog
263202 - geograf
263203 - analist de mediu
263204 - analist ?n turism
263205 - analist teritorial
263206 - arheolog
263207 - cercetator de dezvoltare comunitara
263208 - cercetator ?n sociologie
263209 - asistent de cercetare ?n sociologie
263210 - cercetator ?n antropologie
263211 - asistent de cercetare ?n antropologie
263212 - cercetator ?n geografie
263213 - asistent de cercetare ?n geografie
263214 - cercetator ?n arheologie
263215 - asistent de cercetare ?n arheologie
263216 - cercetator ?n etnologie
263217 - asistent de cercetare ?n etnologie
263218 - manager consortiu turistic
263219 - expert localizare
263220 - promotor local
263301 - filozof
263302 - istoric
263303 - istoriograf
263304 - politolog
263305 - cercetator ?n filozofie
263306 - asistent de cercetare ?n filozofie
263307 - cercetator ?n istorie
263308 - asistent de cercetare ?n istorie
263309 - cercetator ?n stiintele politice
263310 - asistent de cercetare ?n stiintele politice
263401 - psiholog ?n specialitatea psihologie clinica
263402 - psiholog ?n specialitatea consiliere psihologica
263403 - psiholog ?n specialitatea psihoterapie
263404 - psiholog ?n specialitatea psihologia muncii si organizationala
263405 - psiholog ?n specialitatea psihologia transporturilor
263406 - psiholog ?n specialitatea psihologia aplicata ?n servicii
263407 - psiholog ?n specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
263408 - psiholog ?n specialitatea psihopedagogie speciala
263409 - psiholog ?n specialitatea psihologie aplicata ?n domeniul securitatii nationale
263410 - psiholog ?n specialitatea psihologie judiciara - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
263412 - psihopedagog
263413 - expert poligraf
263414 - psiholog scolar
263415 - cercetator ?n psihologie
263416 - asistent de cercetare ?n psihologie
263417 - cercetator ?n psihopedagogie speciala
263418 - asistent de cercetare ?n psihopedagogie speciala
263419 - terapeut ocupational
263501 - asistent social
263502 - consilier ?n domeniul adictiilor
263503 - ofiter control doping
263504 - art-terapeut
263505 - asistent social cu competenta ?n sanatatea mintala
263506 - specialist ?n evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati
263507 - specialist ?n angajare asistata
263508 - instructor-educator pentru activitati de resocializare
263509 - asistent pentru ?ngrijirea persoanelor v?rstnice
263510 - cercetator ?n asistenta sociala
263511 - asistent de cercetare ?n asistenta sociala
263512 - inspector social
263601 - arhiepiscop
263602 - arhiereu-vicar
263603 - arhondar
263604 - cantor
263605 - capelan
263606 - cardinal
263607 - chevrasames
263608 - c?ntaret bisericesc
263609 - consilier culte
263610 - conducator arhiepiscopal
263611 - diacon
263612 - episcop
263613 - exarh
263614 - haham
263615 - harmonist
263616 - hatip
263617 - imam
263618 - inspector culte
263619 - majghian
263620 - melamed
263621 - mitropolit
263622 - muezin
263623 - muftiu
263624 - organist
263625 - pastor
263626 - patriarh
263627 - preot
263628 - presedinte culte
263629 - protopop
263630 - provicar
263631 - rabin
263632 - secretar culte
263633 - staret - stareta
263634 - treibar
263635 - vestitor
263636 - vicar
264101 - poet
264102 - scriitor
264201 - comentator publicist
264202 - corector (studii superioare)
264203 - corespondent special (tara si strainatate)
264204 - corespondent radio
264205 - corespondent presa
264206 - critic de arta
264207 - editorialist
264208 - fotoreporter
264209 - lector presa/editura
264210 - publicist comentator
264211 - redactor
264212 - reporter (studii superioare)
264213 - reporter operator
264214 - secretar de emisie (studii superioare)
264215 - secretar de redactie (studii superioare)
264216 - secretar responsabil de agentie
264217 - sef agentie publicitate
264218 - tehnoredactor
264219 - ziarist
264220 - critic literar
264221 - critic muzical
264222 - comentator radio TV
264223 - redactor rubrica
264224 - jurnalist TV (studii medii)
264225 - jurnalist TV (studii superioare)
264226 - jurnalist TV senior
264301 - filolog
264302 - interpret
264303 - interpret relatii diplomatice
264304 - referent literar
264305 - secretar literar
264306 - traducator (studii superioare)
264307 - translator
264308 - grafolog
264309 - revizor lingvist
264310 - terminolog
264311 - translator emisie
264312 - cercetator ?n lingvistica
264313 - asistent de cercetare ?n lingvistica
264314 - cercetator ?n filologie
264315 - asistent de cercetare ?n filologie
265101 - caricaturist (studii superioare)
265102 - artist plastic
265103 - desenator film animatie
265104 - grafician
265105 - machetist
265106 - pictor
265107 - pictor scenograf
265108 - sculptor
265109 - sculptor papusi
265110 - restaurator tablouri
265201 - acompaniator
265202 - artist liric
265203 - concert maestru
265204 - corepetitor
265205 - corist
265206 - dirijor
265207 - ilustrator muzical
265208 - maestru studii canto
265209 - instrumentist
265210 - maestru cor
265211 - referent muzical
265212 - secretar muzical
265213 - sef orchestra
265214 - solist instrumentist
265215 - solist vocal
265216 - sufleur opera
265217 - copiator note muzicale
265218 - specialist instrumente de suflat
265219 - artist instrumentist
265220 - solist concertist
265221 - dirijor cor
265222 - maestru corepetitor
265223 - artist liric opera
265224 - corist opera
265225 - maestru acordor pian clavecin
265226 - maestru lutier
265227 - specialist orga
265228 - regizor muzical
265229 - c?ntaret
265230 - instrumentist muzicant
265231 - disc-jockey
265232 - video-jockey
265233 - maestru de ceremonii
265234 - instrumentist (studii medii)
265301 - balerin
265302 - coregraf
265303 - maestru studii de balet
265304 - maestru de balet
265305 - solist balet
265306 - maestru dans
265307 - dansator
265308 - instructor de dans
265401 - consultant artistic
265402 - corector transmisie
265403 - instructor film
265404 - instructor retea cinematografica
265405 - lector scenarii
265406 - intermediarist film de desene animate (studii superioare)
265407 - stilizator film de desene animate (studii superioare)
265408 - producator delegat film
265409 - realizator emisiuni RTV
265410 - regizor artistic
265411 - regizor emisie
265412 - regizor studio
265413 - regizor sunet
265414 - regizor tehnic
265415 - secretar sef productie film
265416 - sufleur teatru
265417 - maestru artist circ
265418 - producator RTV (stiri)
265419 - editor RTV (stiri)
265420 - director imagine
265421 - referent de specialitate selectie programe TV
265422 - copywriter publicitate (studii superioare)
265423 - mediaplanner
265424 - producator delegat evenimente de marketing
265425 - redactor prezentator de televiziune
265426 - animator film de animatie (studii superioare)
265427 - director productie film
265428 - coordonator productie film
265429 - asistent productie film
265430 - producator audiovideo
265431 - editor coordonator programe TV
265432 - director de creatie
265433 - organizator productie (studii superioare)
265434 - scenograf
265435 - asistent scenograf
265436 - videojurnalist (studii superioare)
265437 - producator delegat pentru teatru
265438 - regizor culise
265439 - regizor scena
265440 - secretar platou
265441 - producator delegat TV
265442 - producator TV
265443 - producator teren (studii superioare)
265444 - producator teren (studii medii)
265445 - maestru magician
265501 - actor
265502 - actor m?nuitor de papusi
265503 - artist circ
265601 - prezentator (crainic) radio
265602 - prezentator (crainic) televiziune
265901 - acrobat
265902 - clovn
265903 - magician
265904 - hipnotizator
265905 - trapezist
265906 - cascador
265907 - figurant
265908 - dresor
311101 - laborant chimist
311102 - tehnician chimist
311103 - laborant determinari fizico-mecanice
311104 - tehnician determinari fizico-mecanice
311105 - laborant determinari geologice si geotehnice
311106 - laborant tehnica nucleara
311107 - tehnician meteorolog
311108 - tehnician geolog
311109 - tehnician hidrometru
311110 - prospector - prospectii geologice, geofizice
311111 - tehnician hidrolog
311112 - tehnician hidrogeolog
311113 - laborant operator centrale termice
311114 - metrolog
311115 - tehnician metrolog
311116 - asistent fizica si chimie
311117 - operator meteorolog
311118 - meteorolog aeronautic tehnician
311119 - operator specialist curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi
311120 - tehnician ?n fizic? ????????????
311201 - maistru constructii civile, industriale si agricole
311202 - maistru normator
311203 - tehnician constructor
311204 - tehnician hidroamelioratii
311205 - tehnician hidrotehnic
311206 - tehnician topometrist
311207 - tehnician proiectant ?n constructii
311208 - maistru instalator ?n constructii
311209 - tehnician instalatii ?n constructii
311210 - diriginte santier
311211 - tehnician laborant pentru lucrari de drumuri si poduri
311212 - tehnician ?n industria materialelor de constructii
311213 - maistru ?n industria materialelor de constructii
311214 - tehnician proiectant ?n industria materialelor de constructii
311215 - tehnician devize si masuratori ?n constructii
311216 - tehnician devizier
311217 - tehnician atasamentist
311301 - dispecer gestiune uraniu
311302 - maistru electromecanic
311303 - maistru energetician/electrician
311304 - tehnician electroenergetician, termoenergetician
311305 - tehnician electromecanic
311306 - tehnician energetician/electrician
311307 - tehnician proiectant energetician/electrician
311308 - maistru electrician ?n constructii
311309 - tehnician mentenanta electromecanica - automatica echipamente industriale
311310 - sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii)
311401 - maistru electronica
311402 - tehnician electronica
311403 - tehnician proiectant electronica
311501 - maistru cazangerie
311502 - maistru instalatii navale
311503 - maistru ?ntretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri
311504 - maistru lacatus, constructii metalice
311505 - maistru lacatus mecanic
311506 - tehnician proiectant mecanic
311507 - mecanic pentru ?ntretinerea aparatelor de lansare la zbor
311508 - maistru mecanic
311509 - maistru mecanic auto
311510 - maistru mecanica agricola
311511 - maistru mecanica fina
311512 - maistru montaj
311513 - maistru prelucrari mecanice
311514 - maistru sculer-matriter
311515 - maistru sudura
311516 - tehnician constructii navale
311517 - tehnician instalatii de bord (avion)
311518 - tehnician masini si utilaje
311519 - tehnician mecanic
311520 - tehnician prelucrari mecanice
311521 - tehnician sudura
311522 - tehnician tehnolog mecanic
311523 - maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii
311524 - tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale
311525 - tehnician ?ncercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
311526 - tehnician documentatie studii
311527 - tehnician prestatii vehicule
311528 - tehnician reglementari/omologari oficiale
311529 - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare
311530 - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje
311531 - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregatire de industrializare
311532 - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica
311533 - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea si masurarea muncii
311534 - maistru fabricarea armamentului
311535 - inspector cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
311536 - inspector ISCIR
311601 - decontaminator
311602 - laborant apa si apa grea
311603 - laborant control dozimetrie
311604 - laborant petrolist/industria chimica
311605 - maistru petrolist/industria chimica
311606 - laborant apa potabila
311607 - tehnician petrolist chimie industriala
311608 - laborant petrochimist
311609 - maistru la fabricarea munitiei
311701 - laborant structura macroscopica si microscopica
311702 - maistru metalurgie
311703 - maistru minier
311704 - maistru presator metale
311705 - maistru termotehnist
311706 - tehnician metalurgie
311707 - tehnician minier
311708 - tehnician proiectant minier
311709 - tehnician proiectant metalurg
311710 - tehnician mineralurg
311711 - maistru mineralurg
311712 - maistru termist-tratamentist
311713 - probator hidraulic piese turnate
311801 - desenator tehnic
311802 - trasator
311803 - desenator
311804 - topograf
311805 - trasator naval - desenator
311806 - trasator optic
311807 - tehnician proiectant
311808 - tehnician cadastru
311901 - maistru ?n industria celulozei si h?rtiei
311902 - maistru tipograf
311903 - paginator tipograf
311904 - tehnician normare, salarizare, organizare
311905 - tehnician pret de cost
311906 - tehnician programare, lansare, urmarirea productiei
311907 - tehnician pret de revenire/costuri
311908 - tehnician gestiune salariala
311909 - tehnician gestiunea productiei
311910 - tehnician gestiune stoc
311911 - maistru ?n industriile textila, pielarie
311912 - tehnician ?n industria confectiilor din piele si ?nlocuitori
311913 - tehnician ?n industria confectiilor si tricotajelor
311914 - tehnician ?n industria ?ncaltamintei
311915 - tehnician ?n industria pielariei
311916 - tehnician ?n industria textila
311917 - tehnician proiectant textile, pielarie
311918 - laborant ?n industriile textila, pielarie
311919 - sef formatie industria confectiilor ?mbracaminte
311920 - tehnician platou
311921 - tehnician ?n industria sticlei si ceramicii
311922 - maistru ?n industria sticlei si ceramicii
311923 - maistru frigotehnist
311924 - tehnician frigotehnist
311925 - tehnician ?n industria alimentara
311926 - tehnician laborant analize produse alimentare
311927 - tehnician ?n industria alimentara extractiva
311928 - tehnician ?n industria alimentara fermentativa
311929 - tehnician ?n industria carnii, laptelui si conservelor
311930 - tehnician ?n morarit si panificatie
311931 - tehnician proiectant ?n industria alimentara
311932 - maistru ?n industria alimentara
311933 - tehnolog alimentatie publica
311934 - operator control nedistructiv
311935 - operator control nedistructiv cu radiatii penetrante
311936 - operator control nedistructiv cu ultrasunete
311937 - operator control nedistructiv cu lichide penetrante
311938 - operator control nedistructiv cu particule magnetice
311939 - operator control nedistructiv cu curenti turbionari
311940 - operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii
311941 - operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor
311942 - laborant pentru fabrica de ciment
312101 - masurator de gaze, temperatura si radiatii
312102 - controlor de productie la minele de aur nativ
312103 - salvator minier
312201 - controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie
312202 - controlor calitate pentru executia elementelor la armament si munitie
312203 - controlor de calitate la protejari metalice
313101 - operator la instalatiile din centrale electrice
313102 - masinist la instalatiile din centrale electrice
313103 - operator la instalatiile de cazane din centrale electrice
313104 - operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze
313105 - operator la camera de comanda termica
313106 - masinist la instalatiile hidrotehnice din centrale electrice
313107 - masinist la instalatiile de turbine hidraulice
313108 - masinist la centrale diesel
313109 - operator punct termic
313110 - operator centrala termica
313111 - automatist pentru supraveghere si ?ntretinere cazane
313112 - operator curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi
313113 - operator surse regenerabile de energie
313201 - operator la instalatii de incinerare
313202 - operator hidraulic ?n alimentarile cu apa
313203 - operator circuite retea apa
313204 - masinist la conditionarea aerului
313205 - operator la tratarea apei tehnologice
313206 - operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)
313401 - operator chimist la chimizarea metanului
313402 - rafinor
313403 - distilator la prelucrarea titeiului
313404 - operator instalatii ?mbuteliere gaz petrol lichefiat
313901 - maistru-operator la roboti industriali
313902 - tehnician-operator la roboti industriali
313903 - tehnician ?n industria celulozei si h?rtiei
313904 - controlor de conformitate ?n industria de masini
313905 - tehnician asigurarea calitatii
313906 - tehnician analist calitate
313907 - tehnician cotator calitate
313908 - operator echipamente de termografie
314101 - tehnician ?n bacteriologie
314102 - tehnician ?n biochimie
314103 - tehnician ?n hematologie
314104 - tehnician ?n serologie
314105 - tehnician ?n biologie
314106 - tehnician ?n protectia mediului (tehnician ecolog)
314107 - evaluator si auditor de mediu
314201 - tehnician agronom - cercetare
314202 - tehnician zootehnist - cercetare
314203 - tehnician pedolog
314204 - operator de ?nsam?ntari artificiale la animale
314205 - operator ?n ferme ecologice mixte
314301 - tehnician ?n industrializarea lemnului
314302 - tehnician proiectant ?n industrializarea lemnului
314303 - maistru ?n industrializarea lemnului
314304 - tehnician silvic - cercetare
314305 - tehnician ?n reconstructia ecologica
314306 - tehnician cadastru forestier
314307 - tehnician amenajist
314308 - tehnician proiectant ?n reconstructie ecologica
314309 - maistru silvic
315101 - ofiter ajutor fluvial/portuar
315102 - ofiter RTG
315103 - ofiter electrician fluvial/portuar
315105 - ofiter electrician maritim
315106 - ofiter mecanic maritim
315107 - ajutor ofiter mecanic fluvial
315201 - capitan fluvial
315202 - capitan port
315203 - ofiter intendent
315204 - ofiter port
315205 - ofiter de punte fluvial/portuar
315206 - pilot de Dunare maritima
315207 - sef echipaj maritim/fluvial
315208 - pilot de mare larga, pilot de port maritim
315209 - dragor maritim/fluvial
315210 - pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunare aspirant
315211 - ofiter de punte maritim
315212 - ofiter de punte maritim aspirant/ofiter mecanic maritim aspirant/ofiter electrician maritim aspirant
315301 - comandant detasament zbor
315302 - comandant ?nsotitor de bord
315303 - copilot
315304 - inspector pilotaj
315305 - mecanic navigant aviatie
315306 - pilot aeronave
315307 - pilot comandant avion
315308 - pilot ?ncercare
315309 - pilot receptie si control aeronave
315310 - parasutist receptie si control
315311 - parasutist ?ncercator
315312 - pilot parasutism ?ncercator
315313 - pilot instructor aeronave
315314 - instructor parasutism
315315 - mecanic navigant instructor
315316 - maistru aviatie
315317 - tehnician aviatie
315401 - controlor dirijare nonradar
315402 - controlor sol
315403 - controlor trafic aviatia civila
315404 - dispecer sol
315405 - navigator dirijare radar
315406 - navigator aviatia civila
315407 - navigator dirijare nonradar
315408 - navigator dirijare zbor
315409 - navigator instructor dirijare radar si nonradar
315410 - navigator sol
315411 - operator radar
315412 - operator radiotelecomunicatii aeronautice
315413 - controlor trafic aerian dirijare nonradar
315414 - controlor trafic aerian dirijare radar
315415 - controlor trafic aerian informare
315416 - navigator informare
315417 - operator/specialist/instructor telecomunicatii aeronautice aviatie civila
315418 - sef tura telecomunicatii aeronautice aviatie civila
315419 - controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
315420 - navigator instructor informare
315501 - agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii
315502 - masinist agregate aerodrom
315503 - operator instalatii control antiterorist/antideturnare
315504 - operator radionavigant aviatie
315505 - operator radionavigant instructor aviatie
315506 - tehnician securitate aeriana
315507 - operator de handling
315508 - inspector siguranta operationala
315509 - agent de securitate aeroportuara
315510 - dispecer operatiuni de zbor
315511 - referent/inspector ?n serviciile de trafic aerian
315512 - operator dispecerat operational de supraveghere ?n serviciile de trafic aerian
315513 - tehnician protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
315514 - maistru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
315515 - sef tura protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
315516 - tehnician ?n serviciile de trafic aerian
315517 - operator de handling combustibil
321101 - maistru aparate electromedicale
321102 - tehnician aparate electromedicale
321201 - autopsier
321301 - asistent farmacist
321302 - laborant farmacie
321303 - asistent medical de farmacie?
321401 - tehnician protezist-ortezist
321402 - tehnician acustician-audioprotezist
321403 - tehnician evaluare, recomandare, furnizare si adaptare fotolii rulante
321502 - evaluator asigurari
322101 - laborant ?n ocrotirea sanatatii
322102 - sora medicala
322201 - asistenta puericultoare
324001 - agent veterinar
324002 - asistent veterinar
324003 - autopsier la ecarisaj
324004 - tehnician veterinar
325101 - tehnician dentar
325102 - asistent de profilaxie stomatologica
325103 - asistent de medicina dentara
325301 - asistent medical comunitar
325401 - optician medical
325402 - optometrist (studii medii)
325501 - maseur
325502 - asistent medical fizioterapie
325503 - ergoterapeut
325504 - reflexoterapeut
325601 - oficiant medical
325602 - tehnician sanitar
325603 - asistent medical consiliere HIV/SIDA
325701 - manager al sistemelor de management al calitatii
325702 - manager al sistemelor de management de mediu
325703 - auditor de mediu
325704 - expert/specialist standardizare
325705 - monitor mediul ?nconjurator
325706 - inspector pentru conformare ecologica
325707 - asistent standardizare
325708 - manager al sistemului de management al riscului
325709 - manager al sistemului de management securitate si sanatate ?n munca
325710 - responsabil de mediu
325711 - auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala
325712 - inspector protectia mediului
325713 - specialist ?n managementul deseurilor
325714 - auditor ?n domeniul sigurantei alimentare
325715 - manager ?n domeniul sigurantei alimentare
325716 - auditor responsabilitate sociala
325717 - responsabil al managementului responsabilitatii sociale
325718 - manager de responsabilitate sociala
325719 - inspector sanitar
325720 - inspector protectie sociala
325721 - tehnician ?n securitate si sanatate ?n munca
325722 - tehnician conditii de munca si securitate
325723 - inspector ?n domeniul securitatii si sanatatii ?n munca
325724 - coordonator ?n materie de securitate si sanatate ?n munca (studii medii)
325725 - operator control nedistructiv pentru examinare vizuala
325726 - coordonator ?n materie de securitate si sanatate ?n munca pentru logistica (studii medii)
325727 - specialist securitate si sanatate ?n munca ?n domeniul servicii de ?ntretinere si reparatii autovehicule (studii medii)
325728 - manager dezvoltare durabila pentru mobila sau componente
325801 - brancardier
325802 - ambulantier
325901 - asistent medical generalist ????
325902 - asistent medical nutri?ie dietetic? ???
325903 - paramedic
325904 - asistent medical laborator ???
325905 - asistent medical de pediatrie ?
325906 - asistent medical obstetric?-ginecologie
325907 - asistent medical igien? ?i s?n?tate public? ???
325908 - asistent medico-social ?
325909 - asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie ?i recuperare
325910 - asistent medical radiologie ????????
331101 - cambist (broker valori)
331102 - agent de schimb
331103 - intermediar ?n activitatea financiara si comerciala (broker)
331104 - broker bursa de marfuri
331105 - agent de v?nzari directe (produse financiar-bancare)
331106 - teleoperator financiar-bancar
331107 - agent marketing pensii private
331108 - agent pentru servicii de investitii financiare
331201 - analist tehnic piete financiare
331202 - ofiter operatiuni financiar-bancare
331301 - calculator devize
331302 - contabil
331303 - tehnician merceolog
331304 - planificator
331305 - revizor gestiune
331306 - contabil bugetar
331307 - secretar economic (studii medii)
331308 - merceolog
331309 - referent
331401 - referent statistician
331402 - statistician
331403 - statistician medical
331404 - actuar
331405 - tehnician planificare/urmarire sinteze
331501 - estimator licitatii
331503 - evaluator tehnic daune auto
332101 - agent de asigurare
332102 - broker ?n asigurari
332201 - reprezentant tehnic
332202 - reprezentant comercial
332203 - agent de v?nzari
332204 - consilier v?nzari bijuterii si ceasuri
332301 - specialist ?n achizitii
332401 - agent comercial
332402 - mercantizor
332403 - agent v?nzari standarde si produse conexe
333101 - agent contractari si achizitii (broker marfuri)
333102 - receptioner contractari-achizitii
333103 - administrator cumparari
333104 - agent cumparari
333105 - declarant vamal
333106 - agent tranzit
333107 - agent maritim
333301 - agent repartizare a fortei de munca
333302 - agent orientare profesionala a somerilor/agent informare privind cariera
333303 - agent evidenta si plata a ajutorului de somaj
333304 - inspector/referent resurse umane
333305 - agent ocupare
333306 - analist resurse umane
333307 - tehnician mobilitate personal
333308 - tehnician reconversie personal
333309 - instructor/preparator formare
333310 - tehnician calificare gestiune competente
333311 - tehnician resurse umane
333401 - agent imobiliar (broker imobiliar)
333901 - agent reclama publicitara
333902 - agent literar
333903 - impresar muzical
333904 - impresar teatru
333905 - manager sportiv
333906 - asistent relatii publice si comunicare (studii medii)
333907 - agent servicii client
333908 - impresar artistic
333909 - organizator spectacole
333910 - operator de interviu
333911 - referent comert exterior
333912 - operator v?nzari prin telefon
333913 - agent de nava
334201 - secretar procuratura
334301 - secretar administrativ
334302 - secretar asistent director
334303 - asistent manager
334304 - asistent de cabinet
334401 - registrator medical
335101 - controlor vamal, controlor pentru datoria vamala studii medii)
335102 - revizor vamal
335103 - referent TIR si tranzite (studii medii)
335104 - referent vamal (studii medii)
335105 - expert/inspector vamal
335106 - controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare)
335107 - inspector de trafic rutier (studii medii)
335201 - inspector taxe si impozite
335202 - operator rol
335203 - perceptor
335401 - inspector pensii, asigurari sociale si asistenta sociala
335402 - referent pensii, asigurari sociale si asistenta sociala
335403 - inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii
335404 - inspector de stat
335405 - inspector tehnic
335406 - expert
335501 - inspector de politie
335502 - detectiv
335503 - anchetator politie
335504 - detectiv particular
335901 - inspector metrolog
335902 - inspector preturi
335903 - inspector salarii
335904 - comisar
341101 - agent procedural
341103 - grefier
341104 - secretar notariat
341105 - tehnician criminalist
341106 - functionar ?n activitati comerciale, administrative si preturi
341107 - executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)
341108 - arhivar notariat
341109 - expert tehnic judiciar
341110 - grefier statistician
341111 - grefier documentarist
341112 - secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
341113 - asistent registrator
341114 - grefier arhivar
341115 - grefier registrator
341116 - ofiter antifrauda financiar-bancara (studii medii)
341201 - tehnician asistenta sociala
341202 - pedagog social
341203 - lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta
341204 - facilitator de dezvoltare comunitara
341205 - lucrator de tineret
341206 - specialist ?n economia sociala
341301 - calugar
341302 - calugarita
341303 - predicator
341401 - ?nvatator
341402 - institutor
341501 - educatoare
341502 - educator puericultor
341601 - instructor scolar auto
341901 - maistru instructor
341902 - pedagog scolar
341903 - secretar scoala
341904 - sef atelier scoala
341905 - mediator scolar
342101 - fotbalist profesionist
342102 - sportiv profesionist ?n alte discipline sportive
342103 - jucator de rugbi
342104 - sportiv de ?nalta performanta
342105 - sportiv de performanta
342201 - antrenor
342202 - instructor sportiv
342203 - secretar federatie
342204 - antrenor de fotbal profesionist
342205 - instructor arte martiale
342206 - instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/?not/sporturi extreme
342207 - antrenor coordonator
342208 - arbitru judecator sportiv
342209 - preparator sportiv
342210 - impresar sportiv
342211 - oficial sportiv acreditat
342212 - instructor ?n poligonul de tir
342213 - supraveghetor ?n poligonul de tir
342214 - monitor de schi, snow-board si sporturi de alunecare pe zapada
342215 - instructor educatie acvatica
342216 - arbitru de fotbal
342217 - organizator evenimente sportive
342218 - ofiter de control doping (studii medii)
342219 - steward sportiv
342220 - antrenor national
342301 - animator sportiv
342302 - instructor de fitness
342303 - antrenor de fitness
342304 - instructor de aerobic-fitness
342305 - instructor educatie fizica
342306 - instructor salvaspeo
342307 - instructor speologie
342308 - instructor canioning
343101 - fotograf
343102 - laborant foto
343103 - retusor foto
343104 - operator prelucrare pelicula
343201 - butafor
343202 - decorator interioare
343203 - desenator artistic (studii medii)
343204 - decorator vitrine
343205 - desenator artistic (studii superioare)
343301 - restaurator opere de arta si monumente istorice (studii medii)
343302 - conservator opere de arta si monumente istorice (studii medii)
343303 - restaurator bunuri culturale (studii medii)
343304 - conservator bunuri culturale (studii medii)
343305 - restaurator arhiva (studii medii)
343306 - conservator arhiva (studii medii)
343401 - sef de sala restaurant
343402 - barman-sef
343403 - bucatar-sef
343404 - cofetar-sef
343405 - inspector calitate productie culinara
343501 - m?nuitor, montator decor
343502 - tehnician machetist
343503 - tehnician reclame (decorator)
343504 - maestru de lumini
343505 - maestru de sunet
343506 - caricaturist (studii medii)
343507 - tehnoredactor
343508 - secretar de redactie (studii medii)
343509 - organizator de productie
343510 - asistent regizor artistic
343511 - reporter (studii medii)
343512 - machior spectacole
343513 - peruchier
343514 - secretar de emisie (studii medii)
343515 - ghid de animatie
343516 - documentarist (studii medii)
343517 - traducator (studii medii)
343518 - videojurnalist (studii medii)
343519 - copywriter publicitate (studii medii)
343520 - corector (studii medii)
343521 - electrician iluminare scena
343522 - secretar artistic
343523 - gestionar custode sala
351101 - operator calculator electronic si retele
351102 - sef tura exploatare ?n centre sau oficii de calcul
351103 - tehnician echipamente de calcul si retele
351104 - operator ?n domeniul proiectarii asistate pe calculator
351105 - administrator sistem documentar
351106 - operator prompter
351107 - operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice
351201 - programator ajutor
351202 - analist ajutor
352101 - acustician cinematografic
352102 - controlor si reconditioner filme
352103 - electrician iluminare filmare
352104 - etaloner
352105 - maistru aparate video si sunet
352106 - masinist mecanic traweling
352107 - mecanic camera filmare
352108 - montor imagine
352109 - montor negative si de pregatire a peliculei
352110 - montor pozitive
352111 - operator camera diafilm, diapozitive
352112 - operator emisie-receptie
352113 - operator productie RTV
352114 - preparator filmare
352115 - proiectionist
352116 - senzitometrist
352117 - stantator de filme
352118 - operator truka
352119 - editor imagine
352120 - tehnician iluminat tehnologic
352121 - ilustrator muzical
352122 - controlor emisii RTV
352123 - montor emisie
352124 - operator imagine
352125 - operator radio-radioficare
352126 - operator sunet
352127 - tehnician radioelectronist
352128 - tehnician CATV
352129 - operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control
352130 - tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces
352131 - cameraman
352132 - tehnician de echipamente TV
352133 - radioelectronist statii de emisie radio-TV
352134 - tehnician la echipamente de ?nregistrare imagine si sunet
352135 - designer video
352201 - sef formatie sisteme radiante (antene)
352202 - tehnician constructii telefonice
352203 - tehnician radiolocatii
352204 - tehnician turn parasutism
352205 - inspector exploatare postala
352206 - tehnician statii de emisie radio-TV
352207 - tehnician statii radiorelee si satelit
352208 - maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii
352209 - pilonist antenist
352210 - tehnician retele de telecomunicatii
352211 - operator retele de telecomunicatii
352212 - radioelectronist statii radiorelee si satelit
352213 - maistru transporturi, posta si telecomunicatii
352214 - tehnician transporturi, posta si telecomunicatii
352215 - tehnician proiectant transporturi si comunicatii
411001 - functionar administrativ
411002 - inspector documente secrete
411003 - referent de stare civila
412001 - secretara
412002 - secretara dactilografa
412003 - secretara prelucrare texte
413101 - dactilografa
413102 - stenodactilografa
413103 - referent transmitere
413104 - telefaxist
413105 - teletipist
413106 - telexist
413107 - telebanker
413201 - operator introducere, validare si prelucrare date
413202 - operator tehnica poligraf
413203 - operator procesare text si imagine
413204 - registrator de arhiva electronica de garantii reale mobiliare
413205 - operator masina contabilizat
413206 - operator masina de calculat
413207 - asistent analist de informatii
421101 - casier tezaur
421102 - casier valuta
421103 - m?nuitor valori (presa, posta)
421104 - numarator bani
421105 - verificator bani
421106 - verificator valori
421107 - casier trezorier
421108 - sef casierie centrala
421109 - sef supraveghere case
421110 - operator ghiseu banca
421111 - operator ghiseu birouri de schimb
421112 - administrator cont
421113 - referent operatii ?ntre sedii
421114 - referent casier
421201 - crupier
421202 - schimbator fise - changeur (cazino)
421203 - supraveghetor jocuri (cazino)
421204 - sef de masa (cazino)
421205 - cap de masa (cazino)
421301 - amanetar
421401 - agent fiscal
421402 - colector (recuperator) creante/debite
422101 - agent de voiaj
422102 - agent de turism
422103 - agent de turism tour-operator
422104 - agent de transport turistic intern
422105 - agent de transport international
422106 - agent de asistenta turistica
422107 - agent turism de afaceri
422108 - agent transporturi externe
422109 - agent transporturi interne
422110 - functionar agentie voiaj
422111 - agent de turism pentru circuite tematice
422301 - oficiant telefoane
422302 - oficiant telegraf
422303 - radiotelegrafist
422304 - telefonist
422305 - telefonist instructor
422306 - telegrafist (teleimprimatorist)
422307 - operator registrator de urgenta
422401 - receptioner de hotel
422402 - lucrator concierge
422403 - sef de receptie hotel
422404 - tehnician compartiment securitate hotel
422405 - responsabil cazare
422501 - impiegat informatii
422502 - functionar informatii clienti
422601 - receptionist
431101 - calculator pret cost
431102 - functionar economic
431103 - operator devize
431104 - sef sectie inventar
431201 - agent bursa
431202 - contabil financiar bancar
431203 - administrator financiar (patrimoniu) - studii medii
431301 - pontator
432101 - gestionar depozit
432102 - magaziner
432103 - operator siloz (silozar)
432104 - primitor-distribuitor materiale si scule
432105 - recuziter
432106 - sortator produse
432107 - trezorier (studii medii)
432109 - pivnicer
432110 - primitor-distribuitor benzina si motorina
432111 - lucrator gestionar
432112 - sef raion/adjunct marfuri alimentare/nealimentare
432201 - dispecer
432202 - facturist
432203 - lansator produse
432204 - programator productie
432205 - dispecer operatiuni salubrizare
432301 - agent transporturi
432302 - functionar informatii
432303 - controlor trafic
432304 - impiegat auto
432305 - impiegat informatii aviatie
432306 - impiegat registru miscare
432307 - ?nsotitor vagoane
432308 - inspector RNR (Registru Naval Rom?n)
432309 - inspector exploatare trafic
432310 - instructor depou
432311 - instructor revizie vagoane
432312 - instructor statie
432313 - operator circulatie miscare
432314 - operator comercial
432315 - operator dana
432316 - operator programare
432317 - picher
432318 - reditionar
432319 - revizor tehnic vagoane
432320 - scriitor vagoane
432321 - sef agentie colectare si expeditie marfuri
432322 - sef autogara
432323 - avizier cai ferate
432324 - sef halta
432325 - sef statie taxare
432326 - sef tura la comanda personalului de tren
432327 - sef tura pregatirea personalului la vagon-restaurant si de dormit
432328 - sef tura revizie vagoane
432329 - veghetor ?ncarcare-descarcare
432330 - verificator documente expeditie
432331 - expeditor international
432332 - operator receptie
432333 - agent curier
432334 - agent statie metrou
432335 - impiegat de miscare metrou
432336 - operator miscare metrou
432337 - operator portuar stivator
432338 - operator portuar expeditor
432339 - operator portuar dispecer/planificator
432340 - grafician mers de tren
432341 - referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare)
432342 - agent feroviar marfa
432343 - referent protocol aeroportuar
432344 - revizor tehnic auto
441101 - bibliotecar (studii medii)
441102 - discotecar
441103 - filmotecar
441104 - fonotecar
441105 - fototecar
441106 - m?nuitor carte
441107 - videotecar
441201 - agent postal
441202 - cartator postal
441203 - cartator presa
441204 - cartator telegrame
441205 - diriginte posta
441206 - factor postal
441207 - inspector telegrame
441208 - oficiant posta telegrame
441209 - oficiant presa
441210 - prelucrator presa scrisa
441211 - responsabil tura expeditie
441212 - sef vagon postal
441301 - codificator
441302 - corector editura presa
441303 - corector-revizor poligrafie
441501 - arhivar
441502 - functionar documentare
441601 - referent evidenta persoanelor
441901 - functionar ghiseu servicii publice
441902 - expert local pe problemele romilor
441903 - expert rela?ii sociale ?????
511101 - ?nsotitor de bord
511102 - stewardesa
511201 - conductor tren
511202 - revizor bilete
511203 - controlor bilete
511204 - conductor vagon de dormit si cuseta
511205 - controlor acces metrou
511206 - sef tura comanda vagon de dormit - cuseta
511207 - ?nsotitor pasageri ?n transportul rutier
511301 - ghid de turism
511302 - ghid de turism intern (local)
511303 - ghid national de turism (tour-operator)
511304 - ghid de turism montan, drumetie montana
511305 - ghid galerii de arta/interpret
511306 - ghid habitat natural flora, fauna
511307 - ghid turism ornitologic
511308 - ghid turism speologic
511309 - ghid turism ecvestru
511310 - ghid de turism sportiv (alpinism si catarari pe st?nci/schi/bob/?not/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrausoare)
511311 - ghid montan
511312 - ghid obiectiv cultural
511313 - ?nsotitor grup turistic
511314 - organizator activitate turism (studii medii)
511315 - ranger
511316 - custode pentru arii protejate
511317 - animator de hotel
511318 - ?nsotitor speolog
511319 - ghid turistic pentru pesteri amenajate
511320 - ghid canioning
512001 - bucatar
512002 - pizzar
512003 - bucatar specialist/vegetarian/dietetician
512004 - maestru ?n arta culinara
513101 - ajutor ospatar
513102 - ospatar (chelner)
513103 - somelier
513201 - barman
513202 - barman preparator
514101 - coafor
514102 - frizer
514103 - coafor stilist
514201 - cosmetician
514202 - manichiurist
514203 - pedichiurist
514204 - maseur de ?ntretinere si relaxare
514205 - machior
514206 - tatuator
514207 - montator bijuterii pe corp
514208 - stilist protezist de unghii
515101 - cabanier
515102 - guvernanta de hotel/etaj
515103 - lenjereasa de hotel
515104 - administrator
515105 - administrator piete si t?rguri
515106 - intendent
515107 - sef cantina
515108 - dispecer pentru servire ?n camera (hotel)
515201 - gospodar
515202 - ?ngrijitor vila
515203 - administrator pensiune turistica
515204 - lucrator ?n gospodaria agroturistica
515301 - ?ngrijitor cladiri
515302 - agent curatenie cladiri si mijloace de transport
515303 - administrator imobile
516101 - astrolog
516201 - camerista hotel
516202 - ?nsotitor
516203 - valet
516301 - antreprenor servicii funerare
516302 - decorator servicii funerare
516303 - ?mbalsamator
516401 - ?ngrijitor farmacii, cabinete veterinare
516402 - coafor canin
516501 - instructor scolar auto
516502 - instructor auto
516901 - agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
516902 - gazda club
516903 - organizator prestari servicii
516904 - agent ecolog
516905 - raportor ecolog
516906 - ?ntretinator textile-piele
516907 - animator socioeducativ
516908 - animator centre de vacanta
516909 - lucrator pensiune turistica
516910 - operator p?rtie de schi
516911 - prestidigitator
516912 - iluzionist de circ
521201 - v?nzator ambulant de produse alimentare
522101 - v?nzator
522201 - anticar
522301 - librar
522302 - lucrator controlor final
522303 - lucrator comercial
522304 - lucrator produse naturiste
522305 - v?nzator de produse naturiste
523001 - taxator
523002 - v?nzator de bilete
523003 - casier
523004 - casier metrou
524101 - manechin
524102 - model - atelier artistic si publicitate
524103 - prezentator moda
524301 - v?nzator la domiciliul clientului pe baza de comanda
524601 - bufetier
531101 - ?ngrijitor de copii
531102 - guvernanta
531103 - babysitter
531201 - asistent maternal
531202 - parinte social
531203 - educator specializat
532101 - baies
532102 - gipsar
532103 - infirmier/infirmiera
532104 - ?ngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara
532105 - lacar
532106 - namolar
532201 - ?ngrijitor batr?ni la domiciliu
532202 - ?ngrijitor bolnavi la domiciliu
532203 - asistent personal al persoanei cu handicap grav
532204 - ?ngrijitor la domiciliu
532901 - mediator sanitar
532902 - mediator social
532903 - lucrator prin arte combinate
532904 - asistent personal profesionist
532905 - asistent personal de ?ngrijire
532906 - operator prestatii sociale
532907 - supraveghetor de noapte servicii sociale
532908 - lucrator social
541101 - sef compartiment pentru prevenire
541102 - sef formatie interventie, salvare si prim ajutor
541103 - specialisti pentru prevenire
541104 - servant pompier
541105 - sef grupa interventie
541106 - sef echipa specializata
541201 - agent politie comunitara
541301 - agent de penitenciare
541302 - educator ?n penitenciare
541401 - agent de securitate
541402 - agent control acces
541403 - agent de securitate incinta (magazin, hotel, ?ntreprindere etc.)
541404 - agent garda de corp
541405 - ?ef serviciu paz?
541406 - agent de securitate interven?ie
541407 - agent transport valori
541408 - dispecer centru de alarma
541409 - sef tura servicii securitate
541410 - inspector de securitate
541411 - evaluator de risc de efractie
541412 - agent conducator c?ini de serviciu
541413 - agent de securitate competi?ii sportive
541414 - sef obiectiv servicii de securitate
541901 - sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta
541902 - cadru tehnic cu atributii ?n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
541903 - salvator la strand
541904 - salvator montan
541905 - salvamar
541906 - gardian feroviar
541908 - salvator din mediul subteran speologic
541909 - salvator din mediul subacvatic speologic
611101 - agricultor
611102 - gradinar
611103 - legumicultor
611104 - lucrator calificat ?n culturi de c?mp si legumicultura
611105 - agricultor pentru culturi de c?mp ecologice
611201 - arboricultor
611202 - ciupercar
611203 - florar-decorator
611204 - floricultor
611205 - peisagist-floricultor
611206 - lucrator calificat ?n floricultura si arboricultura
611207 - pomicultor
611208 - viticultor
611301 - fermier ?n horticultura
611302 - lucrator calificat ?n irigatii
612101 - cioban (oier)
612102 - crescator-?ngrijitor de animale domestice pentru productia de lapte si carne
612103 - tocator de furaje
612104 - lucrator calificat ?n cresterea animalelor
612105 - crescator bovine
612106 - crescator porcine
612107 - mamos porcine
612108 - baci montan
612109 - cioban montan
612110 - crescator de oi montan
612111 - oier montan
612201 - crescator de pasari
612202 - fazanier
612203 - crescator de pasari pentru reproductie
612204 - crescator de pasari pentru oua de consum
612205 - crescator de pui pentru carne
612206 - crescator de pasari de rasa si pentru decor
612207 - arbitru pentru pasari de rasa
612301 - apicultor
612302 - sericicultor
612901 - crescator de animale mici
612902 - crescator-?ngrijitor animale salbatice captive
612903 - crescator-?ngrijitor de animale de laborator
612904 - crescator de melci
612905 - antrenor cabaline
612906 - crescator-?ngrijitor de cabaline
612907 - herghelegiu
613001 - fermier ?n productia vegetala
613002 - fermier ?n productia animala
613003 - agricultor ?n culturi vegetale si crescator de animale
621001 - cioplitor ?n lemn
621002 - carbonitor
621003 - fasonator mecanic (cherestea)
621004 - muncitor plantatii si amenajare zona verde
621005 - pepinierist
621006 - presator stuf
621007 - protectionist silvic
621008 - recoltator stuf
621009 - rezinator
621010 - sef coloana exploatare stuf
621011 - stivuitor si receptioner silvic
621012 - taietor silvic
621013 - preparator mangal
621014 - mangalizator
622101 - lucrator ?n culturi acvatice
622102 - piscicultor
622201 - pescar ?n ape interioare si de coasta
622301 - pescar ?n mari si oceane
622401 - paznic de v?natoare
711101 - muncitor constructor b?rne, chirpici, piatra
711102 - confectioner placi din diverse materiale
711103 - confectioner plase si p?nze rabit din stuf
711104 - laborant pentru constructii de drumuri si constructii civile
711201 - sobar
711202 - zidar cosuri fabrica
711203 - zidar pietrar
711204 - zidar samotor
711205 - zidar rosar-tencuitor
711206 - zidar restaurator
711301 - cioplitor ?n piatra si marmura
711302 - cioplitor-montator piatra, marmura
711303 - gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura
711304 - taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura
711305 - restaurator piatra
711401 - betonist
711402 - fierar betonist
711403 - montator elemente prefabricate din beton armat
711404 - constructor structuri monolite
711405 - operator injectorist
711406 - injectorist ?n constructii
711407 - operator elemente din beton precomprimat cu armatura pretensionata
711501 - dulgher (exclusiv restaurator)
711502 - dulgher restaurator
711901 - muncitor hidrometru
711902 - pavator
711903 - sapator f?nt?ni
711904 - asfaltator
711905 - cantonier
711906 - chesonier
711907 - constructor cai ferate
711908 - constructor linii tramvai
711909 - drenor canalist
711910 - fascinar
711911 - finisor terasamente
711912 - muncitor hidrogeolog
711913 - muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice si portuare
711914 - sef echipa ?ntretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
711915 - agent hidrotehnic
711916 - revizor cale sau puncte periculoase
711917 - meserias ?ntretinere cale
711918 - sef echipa ?ntretinere cale
711919 - meserias ?ntretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
711920 - alpinist utilitar
711921 - laborant determinari fizico-mecanice pentru lucrari de drumuri si poduri
711922 - sef echipa ?ntretinere cale metrou
711923 - sef echipa lucrari arta metrou
711924 - lucrator pentru drumuri si cai ferate
711925 - muncitor ?n taieri structuri cu scule diamantate
711926 - speolog utilitar
712101 - acoperitor-?nvelitor tigla, azbociment, tabla
712102 - constructor de acoperisuri
712201 - faiantar
712202 - montator placaje interioare si exterioare
712203 - mozaicar (exclusiv restaurator)
712204 - parchetar
712205 - mozaicar restaurator
712206 - linolist
712207 - montator placaje uscate
712301 - ipsosar (exclusiv restaurator)
712302 - turnator ornamentalist
712303 - ipsosar restaurator ornamente din ipsos
712401 - izolator fonic
712402 - izolator frigorific
712403 - izolator hidrofug
712404 - izolator lucrari speciale (antiacide si de protectie)
712405 - izolator termic
712406 - montator pereti si plafoane din ghips-carton
712407 - asamblator-montator profile aluminiu si geam termopan
712408 - confectioner vitraje izolante
712409 - confectioner t?mplarie din aluminiu si mase plastice
712410 - montator sisteme t?mplarie termoizolanta
712411 - confectioner-montator t?mplarie cu vitraj izolant
712412 - montator materiale geosintetice
712413 - sudor geomembrana
712414 - montator geogrile
712415 - montator materiale geotextile si geocompozite
712416 - montator sisteme opace de termoizolare pentru cladiri
712501 - geamgiu
712601 - detector pierderi apa si gaze
712602 - instalator apa, canal
712603 - instalator frigotehnist
712604 - instalator ?ncalzire centrala si gaze
712605 - instalator retele de distributie/transport fluide
712606 - instalator ventilare si conditionare apa
712607 - verificator canale subterane
712608 - instalator centrale termice
712609 - instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze
712610 - instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport si ?nmagazinare-stocare
712611 - instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de distributie
712612 - instalator retele termice si sanitare
712613 - operator instalatii apa si canalizare
712614 - instalator pentru pompe de caldura
712615 - instalator pentru sisteme geotermale
712701 - frigoriferist (frigotehnist)
713101 - tapetar
713102 - zugrav
713103 - stucaturist
713104 - ignifugator
713105 - operator termoprotectie
713201 - lacuitor lemn
713202 - vopsitor industrial
713203 - finisor-lacuitor lemn
713204 - vopsitor
713205 - vopsitor auto
713301 - cosar
713302 - curatitor de fatade
721101 - modelier lemn
721102 - modelier metal
721103 - modelator-miezuitor
721104 - modelier naval
721105 - operator la masini de brichetat span
721106 - pregatitor metale vechi pentru retopire
721107 - recuperator metale vechi
721108 - topitor aliaje tipografie
721109 - topitor fonta si neferoase
721110 - topitor, turnator metale si aliaje neferoase
721111 - turnator fonta pe banda
721112 - turnator formator
721113 - turnator pregatitor otelarie
721114 - turnator modelier
721115 - turnator metale si neferoase
721116 - modelor prototipuri auto
721201 - brazor
721202 - sudor manual cu flacara de gaze
721203 - sudor manual cu arc electric
721204 - sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
721205 - operator taiere
721206 - sudor cu arc electric cu electrod fuzibil ?n mediu de gaz protector
721207 - sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil ?n mediu de gaz protector
721208 - sudor
721301 - cazangiu recipiente
721302 - probator hidraulic cazane, tevi, recipiente
721303 - tinichigiu carosier
721304 - tinichigiu industrial
721305 - tinichigiu de santier
721306 - tinichigiu structurist de aviatie
721307 - cazangiu tevar
721308 - cazangiu formator
721309 - tinichigiu restaurator
721310 - tinichigiu sisteme de acoperisuri si ?nvelitori
721311 - tinichigiu sisteme de ventilatie
721312 - tinichigiu ?n constructii
721401 - finisor cocleti
721402 - finisor ace si accesorii
721403 - confectioner capace de carde
721404 - confectioner cocleti
721405 - confectioner plase din s?rma
721406 - formator tevi prin sudare
721407 - lacatus constructii metalice si navale
721408 - lacatus de mina
721409 - lacatus revizie vagoane
721410 - lacatus mecanic
721411 - lacatus-montator
721412 - presator metale la rece
721413 - reconditioner scule si utilaje petroliere
721414 - sanfrenator
721415 - pregatitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete
721416 - repasator garnituri carde
721417 - tubulator naval
721418 - masinist la litografiat si vernisat tabla
721419 - masinist la confectionarea ambalajelor metalice
721420 - masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu
721421 - constructor-montator de structuri metalice
721422 - masinist la fabricarea acelor si accesoriilor
721423 - nituitor
721424 - lacatus mecanic de ?ntretinere si reparatii universale
721425 - masinist la confectionarea spetelor si spiralelor
721426 - montator-ajustor spete
721427 - lipitor si protejator spete
721428 - taietor garnituri de carde
721429 - masinist mecanic la confectionare garnituri carde
721430 - lacatus-depanator utilaje calcul
721431 - operator la montarea si conservarea produselor dupa probe
721432 - schelar
721433 - confectioner-montator structuri metalice pentru constructii
721434 - montator fatade si pereti cortina
721435 - mecanic operator
721501 - mecanic-montator instalatii cu cablu ?n silvicultura si exploatari forestiere
722101 - forjor-matriter
722102 - prelucrator mecanic metale pretioase
722103 - presator piese din pulberi metalice
722104 - stantator
722105 - presator, ambutisor la cald
722106 - forjor manual
722107 - forjor-arcurar
722108 - forjor mecanic
722109 - confectioner ferodouri
722110 - preparator pulberi
722111 - cuptorar-termist pentru ferite
722112 - fierar/potcovar
722113 - formator-presator ferite
722114 - finisor ferite
722115 - controlor de calitate la forjare
722116 - controlor de calitate la turnare
722117 - debitator-ebosator
722118 - dusisator-polizator
722201 - lacatus SDV
722202 - sculer-matriter
722203 - lacatus AMC
722204 - lacatus mecanica fina
722205 - prelucrator prin electroeroziune
722206 - lacatus la prelucrarea si ?ndreptarea tevilor ghintuite
722207 - lacatus constructii structuri aeronave
722301 - reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici si materialelor electrice
722302 - reglor la masini pentru confectionarea elementelor galvanice
722303 - reglor benzi montaj
722304 - masinist la linii automate aschietoare
722305 - reglor masini de bobinat si platinat
722306 - reglor la masini de prelucrare mase plastice
722307 - reglor masini-unelte
722308 - reglor-montator
722309 - reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice
722310 - reglor si reglor-conductor la masini-unelte
722311 - conductor de instalatii
722312 - operator la masini-unelte semiautomate si automate
722313 - dozator la fabricarea electrozilor de sudura
722314 - masinist la lame de masini pentru automate aschietoare
722315 - degresator-imersioner
722316 - uscator electrozi de sudura
722317 - masinist la masini speciale fara aschiere
722318 - preparator amestec de ?nvelis
722319 - pregatitor s?rma
722320 - finisator electrozi de sudura
722321 - masinist la masini speciale de aschiere
722322 - masinist la confectionarea tuburilor de protectie si a dozelor de ramificatie
722323 - operator la masini-unelte cu comanda numerica
722324 - operator la masini de electroeroziune automate
722401 - ascutitor laminate la cald
722402 - ascutitor laminate la rece
722403 - ascutitor-calitor garnituri de carde
722404 - ascutitor scule, instrumente medicale si obiecte de uz casnic
722405 - debitator-slefuitor perii de masini electrice
722406 - polizator
722407 - slefuitor metale
722408 - frezor universal
722409 - gauritor-filetator
722410 - honuitor, rodator-lepuitor
722411 - rabotor-mortezor universal
722412 - rectificator universal
722413 - strungar universal
722414 - brosator
722415 - frezor la masini roti dintate
722416 - gravor mecanic
722417 - rabotor, mortezor roti dintate
722418 - rectificator dantura caneluri
722419 - strungar la strung paralel si de detalonat
722420 - strungar la strung revolver
722421 - strungar la strung carusel
722422 - strungar la masini orizontale
722423 - strungar la masini de alezat
722424 - strungar la masini de prelucrat ?n coordonate
722425 - strungar la masini de strunjit roti cai ferate
722426 - rectificator piese producatoare de ochiuri
722427 - slefuitor metale cu plumb industria de armament
722428 - debitator semifabricate
722429 - curatitor-sablator
723101 - electrician auto
723102 - electromecanic auto
723103 - mecanic auto
723104 - operator standuri ?ncercari
723105 - operator pregatire ?ncercari vehicule
723201 - mecanic aviatie
723301 - lacatus-montator agregate energetice si de transport
723302 - mecanic utilaj
723303 - mecanic agricol
723304 - motorist
723305 - ungator-gresor
723306 - operator ?n verificarea, re?ncarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu
723307 - mecanic ?ntretinere si reparatii masini de cusut industriale
723308 - operator ?n verificarea, ?ntretinerea si repararea autospecialelor destinate apararii ?mpotriva incendiilor
723309 - mecanic masini agricole
723310 - mecanic trolist
723311 - mecanic ?ntretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si ?ncaltaminte
731101 - AMC-ist
731102 - armurier
731103 - blocator, chituitor, deblocator
731104 - ceasornicar
731105 - centrator, debordator piese optice
731106 - centrator, finisor aparate optice
731107 - degresator, curatator piese si aparate optice
731108 - lipitor lentile si prisme
731109 - montator aparatura optica
731110 - optician
731111 - optician armament
731112 - confectioner seringi
731113 - presator piese optice
731114 - reparator aparate foto
731115 - reparator stilouri, brichete
731116 - reparator umbrele
731117 - gravor piese optice
731118 - tratamentist piese optice
731119 - metrolog si depanator mecanica fina, tehnica digitala si analogica (MFTDA)
731120 - metrolog verificator
731201 - acordor acordeoane, armonici
731202 - acordor piane, pianine, orga, tambal
731203 - caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
731204 - ceruitor de piastrine pentru acordeoane
731205 - constructor claviatura
731206 - constructor-reparator de acordeoane si armonici
731207 - constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percutie)
731208 - filator corzi pentru piane
731209 - montator corp sonor la piane
731210 - montator-reglor piane
731211 - montator-ajustor de acordeoane
731212 - lutier
731213 - constructor restaurator de orgi
731301 - argintar
731302 - bijutier metale pretioase
731303 - cizelator
731304 - cizelator clisee galvanice
731305 - confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile
731306 - gravor manual
731307 - tintuitor
731308 - bijutier metale comune
731309 - giuvaergiu
731310 - slefuitor diamante naturale
731311 - maistru bijutier
731401 - aplicator de detalii la produse din ceramica
731402 - debavurator-retusor la produse din ceramica fina
731403 - turnator produse ceramice
731404 - fasonator produse ceramice
731405 - glazurator produse din ceramica fina
731406 - modelator ceramica
731407 - olar ceramica (artizanat)
731408 - preparator mase ceramice
731409 - presator produse ceramice
731410 - r?snitor smalt
731411 - slefuitor produse din ceramica fina
731501 - brigadier la fabricarea sticlei
731502 - modelator tuburi spectrale
731503 - tragator, slefuitor, gradator nivele
731504 - prelucrator topitura sticla la presa
731505 - prelucrator topitura sticla la teava
731506 - formator tuburi spectrale
731601 - pictor decor
731602 - gradator vase si aparate de laborator
731603 - gravor produse de sticla
731604 - inscriptioner pe produse de sticla si ceramica
731605 - pictor pe sticla si ceramica
731606 - oglindar
731701 - confectioner piese, linguri, spite, albii, donite, cozi de unelte, sindrila, ciubere
731702 - confectioner jucarii
731703 - confectioner obiecte artizanale din lemn
731704 - confectioner plute
731705 - confectioner garnituri pentru etansare
731706 - pirogravor
731707 - ramar poleitor
731708 - sculptor ?n lemn
731709 - confectioner creta scolara
731710 - traforator manual lemn
731711 - dogar manual
731712 - rotar caretas
731713 - lum?narar
731714 - confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele
731715 - confectioner nasturi, piepteni
731716 - confectioner obiecte casnice din deseuri de aluminiu si alte metale
731717 - confectioner obiecte din ipsos
731718 - confectioner obiecte din os, scoica, mica etc.
731719 - confectioner corzi din intestine
731720 - ?ncadrator tablouri
731721 - confectioner materiale didactice pentru stiintele naturii
731722 - confectioner bidinele, pensule, perii
731723 - confectioner maturi
731724 - ?mpletitor de nuiele
731725 - ?mpletitor obiecte din foi de porumb
731726 - ?mpletitor papura
731727 - legator de par
731728 - sortator, spalator par
731729 - prelucrator de par la masina
731730 - prelucrator manual de par
731731 - ?mpletitor din panglica ?mpletita
731732 - pieptanator de par la masina
731733 - fierbator-uscator de par
731801 - confectioner plase pescaresti
731802 - confectioner articole h?rtie
731803 - confectioner bibelouri din Jenille
731804 - decorator ?n piele
731805 - velator-matisor
731806 - confectioner manual de produse din sfori sau fr?nghii
731807 - ghemuitor
731808 - polierator fr?nghii
731809 - cablator fr?nghii
731810 - saluzitor fr?nghii
731811 - confectioner unelte pescuit din plase
731812 - confectioner ?mbracare volane ?n piele
731813 - prelucrator de fulgi si pene
731814 - filator
731815 - ajutor maistru filator
731816 - tesator
731817 - tricoter manual
731818 - ajutor maistru tesator, tricoter
731819 - crosetor
731820 - ?mpletitor textile
731821 - confectioner presuri
731822 - tesator restaurator manual covoare
731823 - pregatitor si confectioner cataloage mostre
731824 - confectioner tricotaje dupa comanda
731825 - finisor textile (vopsitor, imprimeur)
731826 - repasator
731827 - aburitor textile
731828 - reparator covoare
731829 - tesator manual
731830 - cusator manusi piele
731831 - croitor manusi piele
731832 - finisor manusi piele
731833 - croitor-stantator articole marochinarie
731834 - cusator articole marochinarie
731835 - pregatitor articole marochinarie
731836 - asamblator-montator articole marochinarie
731901 - confectioner manual ?n metaloplastie
731902 - confectioner proteze dentare
731903 - confectioner proteze ortopedice
731904 - confectioner jaluzele
731905 - ?mpletitor fibre plastice
731906 - confectioner flori artificiale
732101 - culegator la masina de cules si turnat r?nduri (linotipist)
732102 - culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnat text (monotastor)
732103 - culegator la masina de turnat r?nduri pentru titluri (LUDLOV)
732104 - culegator manual (zetar)
732105 - frezor-montator clisee
732106 - stereotipar
732107 - galvanotipist
732108 - corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco)
732109 - zincograf
732110 - copist formare tipar plan
732111 - desenator cromolitograf
732112 - slefuitor-granulator
732113 - gravor placi metalice
732114 - gravor placi litografice
732115 - fotogravor
732116 - turnator valuri
732117 - manipulant cutter-plotter
732201 - tipograf turnator la masinile de turnat text
732202 - imprimeur textil
732203 - imprimator serigraf
732204 - taietor matrite serigrafie
732205 - serigraf
732206 - operator presa de transfer termic
732207 - tipograf-tiparitor
732208 - dactilo-rotaprint
732209 - operator la masina electronica de gravat
732210 - operator la masinile de fotoculegere (monofoto)
732211 - operator tiparituri Braille
732212 - heliografist
732213 - operator xerox
732214 - operator masini multiplicat
732215 - tipograf print digital si offset
732216 - operator la masina de gravat si decupat cu laser
732217 - operator la masina de tampografiat
732218 - tipograf flexograf
732301 - legator manual (?n poligrafie si ateliere speciale)
732302 - colator publicitar
732303 - masinist ?n legatorie mecanica
732304 - strungar slefuitor tipografie
741101 - electrician ?n constructii
741102 - electrician de ?ntretinere ?n constructii
741103 - instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
741104 - instalator pentru sisteme termice solare
741105 - montator instalatii solare
741106 - electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune
741107 - electrician constructor montator aparataj si cabluri de medie si ?nalta tensiune
741108 - electrician constructor instalator aparatura de masura si control
741109 - electrician constructor pentru probe si ?ncercari functionale
741110 - electrician ?n constructii civile si industriale
741201 - electrician echipamente electrice si energetice
741202 - bobinator aparataj electric
741203 - electromecanic reparator obiecte de uz casnic
741204 - bobinator masini electrice rotative
741205 - electrician aparate masura-control si automatizare ?n centrale termoelectrice si nuclearoelectrice
741206 - electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee, automatizare
741207 - bobinator condensatori pentru instalatii electrice
741208 - electrician verificari si masuratori electrice ?n centrale si retele electrice
741209 - bobinator transformatoare
741210 - montator/reglor/depanator de aparataj electric
741211 - montator, reglor si depanator pentru aparate de masura electrice si relee
741212 - montator, reglor si depanator de ascensoare
741213 - electrician nave
741214 - confectioner cablaje auto
741215 - electromecanic masini si echipamente electrice
741216 - electromecanic statie pompare apa-canal
741301 - electrician exploatare centrale si statii electrice
741302 - electrician exploatare retele electrice
741303 - electrician montare si reparatii cabluri electrice subterane
741304 - electrician montare si reparatii linii electrice aeriene
741305 - electrician montare si reparatii echipament electric din centrale, statii si posturi de transformare electrice
741306 - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice
741307 - electrician de ?ntretinere si reparatii
741308 - electrician montator de instalatii automatizate
741309 - electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport
741310 - electrician pentru protectia catodica
741311 - electrician rural
741312 - electrician de mina
741313 - electrician pentru utilizarea energiei electrice
741314 - electrician operator
742101 - electrician depanator utilaje calcul
742102 - electronist depanator utilaje calcul
742103 - plantator elemente electronice
742104 - operator ?n verificarea, ?ntretinerea si repararea instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor
742105 - tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare ?n caz de incendiu
742106 - tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
742201 - automatist
742202 - electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
742203 - electromecanic radio-radioficare
742204 - electromecanic retele cabluri
742205 - electromecanic retele linii
742206 - electromecanic telegrafie, telefonie
742207 - electronist telecomunicatii
742208 - jonctor
742209 - linior
742210 - montator, reglor, testor aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare, centralizare si blocare
742211 - electromecanic electroalimentare
742212 - muncitor radioelectronist
742213 - electromecanic automatizari si telecomunicatii
742214 - electromecanic
751101 - carmangier
751102 - ciontolitor transator carne
751103 - macelar
751104 - sterilizator
751105 - operator abatorizare pasari
751106 - lucrator la prelucrarea pestelui
751107 - afumator carne
751108 - operator prelucrare initiala a pasarilor
751109 - operator prelucrarea carcaselor de pasare
751110 - operator sortare carcase de pasare
751111 - operator transare carcase de pasare
751201 - brutar
751202 - cofetar
751203 - patiser
751204 - preparator de semifabricate si preparate culinare
751205 - operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie
751301 - pasteurizator produse lactate
751302 - preparator produse lactate
751303 - sm?nt?nitor
751401 - preparator conserve, legume si fructe
751402 - uscator-deshidrator legume, fructe
751403 - preparator castane, dovleac, porumb
751404 - lucrator ?n procesarea de fructe de padure si ciuperci de padure
751501 - degustator
751601 - conditioner tutun pentru fabricarea tigaretelor
752101 - vopsitor lemn
752102 - pregatitor paste chimice
752103 - pregatitor placi fibrolemnoase si h?rtie pentru filme
752104 - uscator, aburitor material lemnos
752201 - t?mplar universal
752202 - t?mplar carosier
752203 - t?mplar manual/artizanal
752204 - marangoz-calafatuitor
752205 - asamblator lazi
752206 - confectioner-montator produse din lemn
752207 - curbator-montator butoaie din lemn
752208 - t?mplar manual la presare si ?ncleiere
752209 - corhanitor
752210 - t?mplar manual ajustor montator
752211 - t?mplar manual la ?mbinarea furnirelor
752212 - marangoz cala-tachelagiu
752213 - slefuitor, lustruitor
752214 - pregatitor suprafete pentru lacuit
752215 - gardinator
752216 - confectioner-montator cercuri la butoaie
752217 - decupator lamele din lemn pentru lazi
752218 - preparator-dozator adezive, rasini, lacuri si emailuri ?n industria lemnului
752219 - t?mplar restaurator
752220 - restaurator sarpante si structuri din lemn
752221 - t?mplar binale
752301 - strungar ?n lemn
752302 - reglor masini de prelucrat lemn
752303 - taietor de precizie ?n lemn
752304 - confectioner articole speciale din lemn
752305 - confectioner parchete
752306 - confectioner cutii chibrituri din furnir
752307 - impregnator-uscator chibrituri
752308 - confectioner gamalii chibrituri
752309 - masinist la umplerea si ?nchiderea cutiilor de chibrituri
752310 - pastator cutii de chibrituri
752311 - fasonator calapoade
752312 - montator accesorii pentru calapoade
752313 - finisor calapoade
752314 - circularist la taiat lemne de foc
752315 - curbator lemn
752316 - gradator rechizite si articole tehnice din lemn
752317 - t?mplar mecanic la croit si dimensionat
752318 - t?mplar mecanic la rindeluit
752319 - t?mplar mecanic la frezat si gaurit
752320 - t?mplar mecanic la strunjit
752321 - t?mplar mecanic la slefuit
752322 - confectioner mine pentru creioane
752323 - ?nnobilator sc?ndurele pentru creioane
752324 - fasonator creioane si tocuri
752325 - finisor creioane si tocuri
752326 - preparator paste chimice pentru chibrituri
752327 - confectioner cutii chibrituri din carton
752328 - operator la masini unelte cu comanda numerica ?n prelucrarea lemnului
753101 - croitor
753102 - lenjer, confectioner lenjerie dupa comanda
753103 - confectioner palarii
753104 - ajutor maistru croitor
753105 - plior confectii
753106 - modista
753107 - ceaprazar-sepcar
753108 - curatitor-reparator palarii
753109 - retusier confectii
753110 - blanar-confectioner ?mbracaminte din blana, dupa comanda
753111 - confectioner ?mbracaminte din piele si ?nlocuitori, dupa comanda
753112 - cojocar
753113 - confectioner, prelucrator ?n industria textila
753201 - croitor-confectioner ?mbracaminte, dupa comanda
753202 - multiplicator sabloane croitorie
753203 - confectioner corsete
753204 - confectioner reparator cravate
753205 - planimetror sabloane
753206 - croitor confectioner costume teatru
753301 - broder manual
753302 - stopeur
753303 - remaieur ciorapi
753304 - broder manual-mecanic
753305 - broder la gherghef
753401 - tapiter
753402 - saltelar
753403 - plapumar
753501 - mestesugar argasitor
753502 - mestesugar cenuseritor
753503 - mestesugar finisor mineral
753504 - mestesugar finisor vegetal
753505 - mestesugar sortator ?n industria pielariei
753601 - cizmar-confectioner ?ncaltaminte, dupa comanda
753602 - confectioner articole din piele si ?nlocuitori
753603 - confectioner ?ncaltaminte ortopedica
753604 - curelar, confectioner harnasamente
753605 - marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda
753606 - opincar
753607 - talpuitor (confectioner-reparatii ?ncaltaminte)
754101 - scafandru
754102 - scafandru lucrator subacvatic
754103 - scafandru sef grup
754104 - scafandru sef utilaj
754105 - scafandru greu
754106 - operator barocamera
754107 - scafandru salvator
754108 - sef de scufundare
754109 - tehnician de scufundare
754201 - artificier de mina
754202 - artificier la lucrari de suprafata
754203 - pirotehnician cinematografie si teatru
754204 - pirotehnician
754301 - controlor calitate
811101 - miner ?n subteran
811102 - miner la suprafata
811103 - miner ?n subteran pentru constructii
811104 - masinist pentru utilaje specifice la extractie si executia tunelurilor
811105 - semnalist-cuplator
811106 - excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
811107 - trolist
811201 - brichetator carbune
811202 - distilator la prepararea carbunelui
811203 - operator la prepararea minereurilor
811204 - operator la sfar?marea minereurilor
811205 - prajitor minereu
811206 - prelucrator mica
811207 - spalator la prepararea carbunilor
811208 - flotator la prepararea carbunilor
811209 - separator la prepararea carbunilor
811210 - morar la masini de maruntit roci
811211 - tocator la masini de maruntit roci
811212 - concasorist
811213 - operator mineralurg
811301 - operator extractie titei
811302 - sondor la foraj manual
811303 - operator-prospector lucrari geologice si geofizice
811304 - operator transport pe conducte singulare gaze
811305 - operator extractie gaze
811306 - operator extractie titei ?n subteran
811307 - operator extractie sare ?n salina
811308 - operator masuratori speciale sonde
811309 - operator lucrari speciale sonde
811310 - sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde
811311 - sondor la interventii de sonde
811312 - sondor la punerea ?n productie
811313 - primitor-preparator produse fluide
811314 - operator flotare produse fluide
811401 - cuptorar lianti
811402 - fasonator produse din azbociment
811403 - finisor produse din azbociment
811404 - morar lianti
811405 - preparator pasta de azbociment
811406 - tratamentist produse din azbociment
811407 - operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
811408 - masinist pentru prefabricate din beton si beton armat
811409 - operator la fabricarea vatei si produselor din vata minerala
811410 - confectioner garnituri din azbest
811411 - operator camera comanda pentru fabrica de ciment
811412 - operator flux pentru fabrica de ciment
812101 - cocsar
812102 - furnalist
812103 - otelar
812104 - pregatitor materiale de sarje
812105 - melanjorist
812106 - operator oxizi de plumb
812107 - dezbatator lingouri
812108 - metalurgist pulberi din oxid de fier
812109 - curatitor lingouri
812110 - preparator la concentratele miniere
812111 - topitor la concentrate miniere
812112 - rafinator metale neferoase
812113 - electrometalurgist
812114 - conditioner-finisor
812115 - turnator fonta
812116 - granulator zgura
812117 - epurator gaze
812118 - masinist suflante
812119 - pregatitor de sarje
812120 - dozator la producerea aglomeratului
812121 - aglomeratorist
812122 - masinist exhaustor
812123 - operator separare magnetica
812124 - laminator semifabricate, profiluri tabla si platbanda
812125 - laminator, presator tevi plumb
812126 - topitor, turnator metale pretioase
812127 - laminator s?rma
812128 - laminator tabla subtire
812129 - laminator de bandaje si discuri
812130 - laminator de tevi
812131 - laminator pe laminoare continue
812132 - laminator de benzi la rece
812133 - presator de tevi la cald si profiluri prin extruziune
812134 - alimentator-?ncalzitor de materiale
812135 - operator la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
812136 - laminator
812137 - termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
812138 - termist tratamentist de piese semifabricate, finite
812139 - calitor prin inductie sau cu flacara
812140 - calitor scule
812141 - termist-tratamentist
812142 - operator la instalatii de tratament termic cu procesare
812143 - operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic
812144 - finisor laminate si trefilate
812145 - decapator
812146 - regulator tevi
812147 - trefilator, tragator
812201 - galvanizator
812202 - metalizator prin pulverizare
812203 - metalizator prin cufundare ?n metal topit
812204 - confectioner protectii si obiecte anticorozive
812205 - emailator
812206 - operator la confectionarea materialelor electroizolante
812207 - matisor cabluri
812208 - metalizator-termist
812209 - arzator email
812210 - emailator insigne si decoratii
812211 - emailator firme si decoruri
812212 - emailator prin pudrare
812213 - emailator prin pulverizare
812214 - preparator email
812215 - emailator prin imersiune
812216 - acoperitor metale
812217 - poleitor filiere
812218 - protejator conductori cabluri si condensatori statici de forta
812219 - confectioner izolatii la conductori electrici
812220 - confectioner mantale de plumb prin presare la cabluri
812221 - confectioner toroane si cablaje la conductori electrici
812222 - pregatitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac si accesorii
812223 - preparator electrolit si amestec depolarizator
812224 - confectioner si legator depolarizator
812225 - asamblator elemente si baterii galvanice
812226 - confectioner de elemente galvanice
812227 - confectioner celule de electroliza
813101 - operator la masini de macinare fina (produse chimice)
813102 - operator la masini de fragmentare (produse chimice)
813103 - operator la masini de amestecare (produse chimice)
813104 - operator la instalatii de ardere
813105 - uscator ?n industria chimica
813106 - preparator ?n industria chimica
813107 - sinterizator
813108 - operator la fabricarea sticlei
813109 - ?mp?slitor p?nza sticla
813110 - filator fibre sticla
813111 - preparator amestec si topitor sticla
813112 - operator poliesteri armati cu fibra de sticla
813113 - extractorist ?n chimie
813114 - fermentator ?n chimie
813115 - concentrator-purificator ?n chimie
813116 - extractorist uleiuri volatile naturale si colesterina
813117 - operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului si ?ngrasamintelor fosfatice
813118 - distilator ?n industria chimica
813119 - operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
813120 - operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor
813121 - operator chimist la fabricarea colorantilor
813122 - operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex
813123 - operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului si ?ngrasamintelor azotoase
813124 - operator lacuri electroizolante
813125 - preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
813126 - operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie
813127 - operator cracare, deformare si fabricare bitum
813128 - operator chimist la fabricarea altor produse organice
813129 - operator chimist la chimizarea gazului de cocs
813130 - producator de fire si fibre sintetice
813131 - operator la fabricarea pieii sintetice
813132 - preparator ferodouri
813133 - finisor universal ferodouri
813134 - operator la fabricarea glicerinei si acizilor grasi
813135 - operator la fabricarea sapunurilor
813136 - operator la produse odorante sintetice
813137 - operator la fabricarea detergentilor
813138 - operator chimist la produsele farmaceutice si chimice pure
813139 - preparator benzi cauciucate si compozitii emplastre
813140 - preparator prafuri de spalat si curatat
813141 - preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie
813142 - preparator ser vaccin
813143 - conditioner finisor produse explozive
813144 - confectioner fitile
813145 - confectioner produse pirotehnice
813146 - nitrator
813147 - pregatitor la produse explozive
813148 - preparator la produse explozive
813149 - confectioner cartuse de v?natoare
813150 - operator la tragere si munitie
813151 - operator la pregatirea, conservarea si ambalarea armamentului si munitiei
813152 - pregatitor, completator de echipamente tehnice si SDV-uri
813153 - delaborator munitie
813154 - operator la producerea sodei si produselor clorosodice
813155 - operator la fabricarea altor produse chimice
813201 - fotoceramist
813202 - fotocopist
813203 - fotopoligraf
813204 - fotoreproducator
813205 - montator filme
813206 - retusor clisee
813207 - pregatitor h?rtie fotosensibila
813208 - operator la fabricarea filmelor fotografice
814101 - preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc
814102 - pregnator prize tehnice si banda izolatoare
814103 - confectioner de produse industriale din cauciuc
814104 - vulcanizator de produse industriale din cauciuc
814105 - finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
814106 - operator la prelucrarea cauciucului
814107 - confectioner garnituri de etansare din cauciuc
814108 - finisor ?ncaltaminte si articole tehnice din cauciuc
814109 - calandror la finisarea cauciucului
814110 - pregatitor regenerare cauciuc
814111 - devulcanizator regenerare cauciuc
814112 - rafinator regenerare cauciuc
814113 - dozator prelucrare cauciuc
814114 - impregnator produse din cauciuc
814115 - profilator produse din cauciuc
814116 - stantator piese pentru ?ncaltaminte din piele si cauciuc
814117 - cusator piese la ?ncaltaminte din cauciuc
814118 - vulcanizator piese din cauciuc la prese
814119 - vulcanizator la autoclava
814120 - preparator cauciuc electroizolant
814121 - valtar cauciuc electroizolant
814122 - masinist la confectionarea materialelor electroizolante impregnate
814123 - masinist la confectionarea materialelor electroizolante stratificate (mica)
814124 - masinist la confectionarea foliilor de cauciuc electroizolante
814125 - presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice si banda izolatoare
814126 - conditioner-finisor produse din cauciuc
814127 - croitor pentru ?ncaltaminte si articole tehnice din cauciuc
814128 - pregatitor pentru ?ncaltaminte si articole tehnice din cauciuc
814129 - preparator placi de etansare comprimate
814130 - operator fabricarea si prelucrarea polimerilor
814201 - preparator mase plastice
814202 - valtar calandru mase plastice
814203 - operator la prelucrarea maselor plastice
814204 - presator mase plastice
814205 - finisor-asamblator obiecte din mase plastice
814206 - creator, modelier mase plastice
814207 - operator la confectionarea discurilor fonografice
814208 - operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de ?nalta densitate PEHD
814209 - operator mase plastice
814210 - operator masini de termoformatare
814301 - cartonagist
814302 - operator la masina de laminat
815101 - decapsulator
815102 - decuscutor
815103 - topitor in si c?nepa
815104 - melitator in si c?nepa
815105 - ?nnobilator in si c?nepa
815106 - scuturator in si c?nepa
815107 - lucrator ?n bataje (batator)
815108 - destramator
815109 - carbonizator textile
815110 - scuturator
815111 - pregatitor amestecuri ?n filaturi
815112 - cardator
815113 - laminator benzi din fibre
815114 - pieptanator
815115 - zdrobitor si uleiator textile
815116 - operator masini puitoare
815117 - formator manusi fibre liberiene
815118 - montator la lipit ace
815119 - curatitor-slefuitor garnituri carde
815120 - cilindror ?n filaturi
815121 - disponent ?n filaturi
815122 - pregatitor gogosi de matase (fierbator)
815123 - prelucrator fire de matase din gogosi (filator)
815124 - ?nnodator fire de matase naturala
815125 - finisor fire de matase naturala
815126 - prelucrator deseuri gogosi de matase naturala
815201 - operator la masini de tricotat rectiliniu
815202 - operator la deservirea razboaielor de tesut
815203 - snuruitor Jaqard
815204 - operator la masini de tricotat circular
815205 - operator sculuitor
815206 - operator canelator
815207 - operator la masini de urzit
815208 - operator ?ncheietor fire
815209 - operator navaditor, lipitor, ?nnodator fire
815210 - operator bobinator-dublator
815211 - operator batirator fire
815212 - operator rasucitor fire
815213 - p?slitor
815214 - confectioner polizoare din p?sla
815301 - operator confectioner industrial ?mbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice
815302 - operator confectii ?mbracaminte din piele si ?nlocuitori
815303 - operator la confectionarea industriala a ?mbracamintei din blana
815304 - operator la confectionarea industriala a manusilor din piele
815305 - ?ncadrator confectii
815306 - rihtuitor confectii
815307 - pregatitor-lansator confectii
815308 - spanuitor confectii
815309 - taietor confectii
815401 - operator gazator textile
815402 - operator descleietor textile
815403 - operator degamator textile
815404 - operator spalator textile
815405 - operator albitor textile
815406 - operator fierbator textile
815407 - operator mercerizator textile
815408 - operator pregatitor chimicale ?n industria textila
815409 - operator vopsitor textile
815410 - operator imprimeur textile
815411 - confectioner sabloane si cilindri de imprimat
815412 - operator apretor textile
815413 - operator calandor-govrator textile
815414 - operator impregnator textile
815415 - operator decator
815416 - operator presator tesaturi textile (storcator textile)
815417 - operator fixator textile
815418 - operator piuar
815419 - operator scamosetor
815420 - operator tunsator textile
815421 - operator curatitor chimic
815422 - operator metrar-volator-dublator textile
815423 - operator taietor textile
815424 - operator uscator textile
815425 - operator ?ngreunator matase naturala
815426 - naphtolator la imprimerie
815427 - vaporizator la imprimerie
815428 - confectioner sabloane la imprimerie
815429 - presator axe la cilindrul de imprimat
815430 - operator universal - spalator textile si curatitor chimic
815501 - operator cenuseritor
815502 - operator tabacitor mineral argasitor
815503 - operator tabacitor vegetal
815504 - operator finisor mineral
815505 - operator finisor vegetal
815506 - operator argasitor
815507 - operator sortator ?n industria pielariei
815508 - vopsitor ?mbracaminte din blana
815601 - operator la prepararea talpii de ?ncaltaminte din fibre
815602 - operator la confectionarea industriala a articolelor din cauciuc si textile cauciucate
815603 - croitor-stantator piese ?ncaltaminte
815604 - pregatitor piese ?ncaltaminte
815605 - cusator piese din piele si ?nlocuitori
815606 - tragator fete pe calapod
815607 - talpuitor industrial
815608 - finisor ?ncaltaminte
815901 - operator la confectionarea industriala a palariilor
815902 - croitor confectii industriale din blana
815903 - operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si protectie, din piele si ?nlocuitori
815904 - cusator confectii industriale din blana
815905 - pregatitor confectii industriale din blana
815906 - finisor confectii industriale din blana
815907 - operator textile netesute
816001 - operator la prepararea conservelor din carne, peste si ?n amestec legume si peste
816002 - operator la valorificarea subproduselor de abator
816003 - tripier
816004 - preparator peste, raci, broaste ?n cherhanale si oficii
816005 - preparator faina din peste
816006 - topitor grasimi comestibile si de uz industrial
816007 - operator la fabricarea mezelurilor
816008 - colector si sortator par
816009 - preparator ulei de copite
816010 - colector si preparator faina, s?nge, carne, oase
816011 - curatitor piei
816012 - valorificator glande
816013 - preparator pepsina, cheag
816014 - matar
816015 - operator la prepararea br?nzeturilor
816016 - operator la prepararea produselor lactate
816017 - operator centru de racire lapte
816018 - operator la fabricarea untului
816019 - preparator conserve lapte si lactoza
816020 - morar
816021 - operator la fabricarea nutreturilor combinate
816022 - preparator boia de ardei
816023 - preparator mustar
816024 - preparator extracte, arome si esente
816025 - decorticator crupe
816026 - operator la prepararea produselor zaharoase
816027 - operator la fabricarea produselor fainoase
816028 - preparator ?nghetata
816029 - operator la fabricarea biscuitilor
816030 - preparator napolitane
816031 - operator la fabricarea uleiurilor vegetale
816032 - operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
816033 - operator la fabricarea zaharului
816034 - conditioner miere
816035 - preparator de produse apicole
816036 - preparator surogate cafea
816037 - operator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale
816038 - operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun
816039 - preparator halva
816040 - operator la prepararea bauturilor alcoolice si racoritoare
816041 - operator la fabricarea berii
816042 - operator la fabricarea maltului
816043 - operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie
816044 - vinificator-pivnicer
816045 - fermentator otet
816046 - operator la fabricarea glucozei
816047 - preparator bauturi racoritoare
816048 - preparator rachiuri industriale si lichioruri
816049 - distilator rachiuri naturale
816050 - operator la fabricarea amidonului si dextrinei
816051 - preparator coniac
816052 - preparator vermut
816053 - preparator sampanie
817101 - pregatitor lemn, stuf, paie
817102 - preparator pasta
817103 - fierbator-spalator celuloza, h?rtie
817104 - albitor pasta h?rtie
817105 - confectioner tambur filigranare
817106 - masinist la deshidratare pasta h?rtie
817107 - finisor h?rtie, carton, mucava
817108 - confectioner produse igienico-sanitare
817201 - confectioner rondele din pluta
817202 - confectioner bastoane din pluta
817203 - confectioner colaci si centuri de salvare
817204 - masinist la masina de taiat straifuri si dopuri din pluta
817205 - masinist la masina de zdrobit si macinat pluta
817206 - confectioner placi izolatoare
817207 - aburitor pluta
817208 - pregatitor lemn aschietor
817209 - pregatitor aschii
817210 - ?ncleietor placi aglomerate
817211 - formator presator placi brute
817212 - formator finisor placi
817213 - tocatorist-defibratorist
817214 - filtrator-deshidratorist
817215 - presator PFL
817216 - tratamentist PFL
817217 - formator PFL
817218 - impregnator la ?nnobilare PFL
817219 - fasonator-sortator filme
817220 - presator la ?nnobilare PFL
817221 - formator la ?nnobilare PFL
817222 - finisor la ?nnobilare PFL
817223 - pregatitor PFL si h?rtie pentru filme
817224 - gaterist la taiat busteni
817225 - taietor la ferastrau panglica
817226 - fasonator cherestea
817227 - desenator-?nsemnator cherestea
817228 - decupator furnire
817229 - derulatorist
817230 - fasonator-uscator furnire
817231 - frezor-?mbinator furnire tehnice
817232 - presator produse stratificate
817233 - formator slefuitor produse stratificate
817234 - preparator PPF
817235 - miezuitor panele si placi celulare
817236 - operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri
818101 - topitor sticla
818102 - prelucrator de topituri la semiautomate
818103 - prelucrator de topituri la instalatii de tras tevi
818104 - prelucrator de tuburi si baghete
818105 - cuptorar recoacere sticla
818106 - confectioner termosuri
818107 - taietor produse din sticla
818108 - slefuitor produse din sticla
818109 - arzator produse din sticla
818110 - sablator produse din sticla
818111 - argintar produse din sticla
818112 - operator la instalatii automate pentru prepararea amestecului
818113 - operator la instalatii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla
818114 - operator la prelucrarea tuburilor din sticla
818115 - operator la masini de inscriptionat
818116 - prelucrator fire si tesaturi din fire de sticla
818117 - operator la instalatii de tras si laminat geam
818118 - turnator geam
818119 - preparator vata de sticla
818120 - taietor geam
818121 - slefuitor/sablator geam
818122 - securizator geam
818123 - pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei
818124 - strungar produse ceramice
818125 - cuptorar ceramica fina si decor
818126 - arzator produse ceramice
818127 - operator la fabricarea produselor refractare
818128 - operator la fabricarea produselor abrazive
818129 - operator la fabricarea produselor din carbune
818130 - operator abrazive pe suporti
818131 - finisor produse abrazive
818132 - granulator/sortator abrazive
818133 - cuptorar produse abrazive
818134 - preparator-presator abrazive
818135 - cuptorar produse refractare
818136 - formator produse refractare
818137 - preparator-presator produse din carbune
818138 - cuptorar produse din carbune
818139 - finisor produse din carbune
818140 - prelucrator produse ceramice prin extrudare
818141 - discuitor de produse ceramice la masini
818142 - prelucrator produse ceramice prin injectare
818143 - armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice)
818201 - fochist locomotiva cu abur
818202 - fochist la masini cu abur
818203 - masinist la instalatii pentru ?ncalzit tren
818204 - fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte
818205 - ajutor fochist
818206 - fochist pentru cazane mici de abur
818207 - fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
818208 - fochist pentru cazane conduse de calculator
818301 - masinist la masini de ambalat
818302 - operator la masina de etichetat
818303 - operator masini ?nsacuire pentru fabrica de ciment
818304 - operator masini paletizate si ?nfoliere pentru fabrica de ciment
818901 - operator la roboti industriali
818902 - operator la tratarea si epurarea apelor uzate
818903 - operator instalatie de sortare si reciclare deseuri menajere si asimilabile
818904 - operator generatoare terestre sonice si cu agent activ de ?nsam?ntare
818905 - operator punct de lansare
818906 - pompagiu
818907 - compresorist
818908 - operator montaj linii automate
821101 - lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole
821102 - pregatitor si montator utilaje tehnologice
821103 - montator subansamble
821104 - montator aparate aer conditionat
821105 - operator calitate flux
821106 - operator fabricatie flux
821201 - lacatus-montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj electric
821202 - confectioner protectie dielectrica pentru acumulatori
821203 - morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
821204 - confectioner gratare si accesorii pentru acumulatori
821205 - confectioner placi pentru acumulatori
821206 - preparator lesie pentru acumulatori
821207 - montator acumulatori
821208 - confectioner cabluri si arbori de cabluri
821209 - montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio
821210 - confectioner tuburi cinescop
821211 - montator-reglor, depanator de instalatii de electronica si curenti purtatori
821212 - montator-reglor, depanator de aparate radio si TV, redresoare si amplificatoare
821213 - confectioner piese radio si semiconductori
821214 - confectioner circuite integrate
821215 - confectioner scala radio
821216 - confectioner circuite imprimate
821217 - montator, reglor, testor tehnica de calcul
821218 - confectioner lampi fluorescente
821219 - confectioner lampi cu vapori de mercur
821220 - confectioner lampi cu vapori de sodiu
821221 - confectioner becuri
821222 - montator electromecanic
821223 - montator, reglor si depanator de aparate si echipamente electronice
821901 - asamblor biciclete
821902 - asamblor jucarii
821903 - asamblor articole de sport
821904 - operator la fabricarea fermoarelor
821905 - confectioner de bete, lansete, m?nere si dopuri pentru unelte de pescuit
821906 - confectioner-asamblor articole din lemn
821907 - confectioner-asamblor articole din carton
821908 - confectioner-asamblor articole din textile
821909 - montor articole din piele
831101 - mecanic locomotiva si automotor
831102 - mecanic ajutor locomotiva si automotor
831103 - conducator autodrezina
831104 - mecanic conducator vagon motor de rectificare a liniei aeriene
831105 - mecanic locomotiva si rama electrica metrou
831106 - mecanic ajutor locomotiva si rama electrica metrou
831201 - fr?nar
831202 - manevrant vagoane
831203 - sef manevra
831204 - acar
831205 - sef tren
831206 - paznic bariera
831207 - revizor ace
832101 - conducator de motocicleta
832102 - conducator de motoscuter
832201 - sofer de autoturisme si camionete
832202 - sofer autosanitara
832203 - sofer autoambulanta
832204 - pilot ?ncercare auto
833101 - sofer autobuz
833102 - conducator troleibuz
833103 - conducator tramvai (vatman)
833201 - sofer autocamion/masina de mare tonaj
833202 - sofer transport valori bancare
833203 - lucrator operativ pentru autocontainere
833204 - conducator autospeciala
833205 - camionagiu
834101 - tractorist
834102 - combiner agricol
834103 - motorist la motoagregate si masini ?n silvicultura
834104 - mecanic de exploatare ?n cultura mare
834105 - mecanic de exploatare ?n zootehnie
834106 - operator la colectatul si manipulatul lemnului
834201 - masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
834202 - masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice
834203 - masinist la masini cale mecanizare usoara si grea
834204 - operator la utilaje de forjat dirijat
834205 - operator la utilaje de reabilitari conducte subterane
834206 - operator la utilaje pentru subtraversari
834301 - macaragiu
834302 - masinist pod rulant
834303 - funicularist
834304 - macaragiu macarale plutitoare
834305 - sofer automacaragiu
834306 - supraveghetor statie senal navigabil
834307 - funicularist, funiculare pasagere
834308 - mecanizator (muncitor portuar)
834309 - liftier
834310 - docher
834311 - sef echipa docheri
834312 - docher instalatii de ?ncarcare/descarcare la bordul navei si cheu
834313 - docher-amarator
834314 - docher-mecanizator
834315 - macaragiu portuar
834316 - operator la platforme pentru lucru la ?naltime
834401 - masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
834402 - masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala
834403 - stivuitorist
834404 - tractorist portuar
834405 - conducator autotrailer
834406 - conducator auto?ncarcator portuar
834407 - stivuitorist portuar
835001 - marinar, pilot naval, barjist
835002 - observator far maritim si statie semnal de ceata
835003 - marinar legator
835004 - conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare
835005 - pontonier feribot
835006 - servator far maritim si statie semnal de ceata
835007 - conducator de salupa maritima/fluviala
835008 - timonier maritim/fluvial
835009 - motopompist
911101 - menajera
911201 - femeie de serviciu
911202 - ?ngrijitor spatii hoteliere
911203 - lucrator room-service hotel
912101 - calcatoreasa lenjerie
912102 - curatatoreasa lenjerie
912103 - spalatoreasa lenjerie
912104 - spalator covoare ?nnodate
912201 - spalator vehicule
912301 - spalator vitrine si geamuri
921201 - ?ngrijitor animale
921301 - muncitor manipulare si pregatire furaje
921302 - muncitor necalificat ?n agricultura
921303 - vacar
921501 - ?ngrijitor pomi
921502 - muncitor necalificat ?n silvicultura
921503 - taietor manual lemn de foc
921601 - muncitor necalificat ?n pescuit si v?natoare
921602 - muncitor piscicol
931101 - muncitor necalificat ?n mine si cariere
931102 - ?mpingator vagoneti
931201 - lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)
931202 - ?ngrijitor spatii verzi
931203 - muncitor necalificat la ?ntretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
931204 - sapator manual
931301 - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet
931302 - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii
932101 - ambalator manual
932901 - ?mbuteliator fluide sub presiune
932902 - marcator piese
932903 - muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule
932904 - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide
932905 - muncitor necalificat ?n industria confectiilor
932906 - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
932907 - lucrator sortator deseuri reciclabile
932908 - ?mbuteliator gaz petrol lichefiat
932909 - muncitor ?n activitatea de gospodarire a spanului
932910 - umplutor sifoane
932911 - muncitor necalificat ?n metalurgie
932912 - operator umplere recipiente GPL
933101 - caraus
933301 - ?ncarcator-descarcator
933302 - legator de sarcina
933303 - manipulant marfuri
933304 - operator transport si distribuire butelii de GPL
933305 - muncitor spalare si curatare cisterne
933306 - muncitor ?n serviciile de trafic aerian
941201 - lucrator bucatarie (spalator vase mari)
951001 - lustragiu
951002 - spalator geamuri si parbrize
952001 - v?nzator ambulant de produse nealimentare
952002 - v?nzator de ziare
961101 - lucrator operativ pentru autocompactoare
961301 - lucrator pentru salubrizare cai publice
961302 - lucrator pentru salubrizare spatii verzi
961303 - lucrator pentru salubrizare
961304 - lucrator utilaje specializate pentru salubrizare
962101 - curier
962102 - hamal
962103 - comisioner
962104 - distribuitor presa
962201 - ?ngrijitor c?ini ?n adaposturi
962202 - gropar
962203 - incinerator
962204 - prinzator c?ini
962301 - cantaragiu
962302 - casier ?ncasator
962303 - ?ncasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa
962401 - vidanjor-curatitor canale
962402 - operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie
962901 - model (?nvatam?nt)
962902 - gonaci
962903 - garderobier
962904 - ucenic
962905 - aprod
962906 - controlor poarta
962907 - paznic
962908 - plasator
962909 - portar
962910 - supraveghetor muzeu
962911 - supraveghetor noapte (?nvatam?nt)
962912 - supraveghetor sali spectacole
962913 - supraveghetor hotel

1 - Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico sociale si politice


11 - LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI iNALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE


111 - Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice


1110 - Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

114 - Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti


1141 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice

1142 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare

1143 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)

12 - CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORATII)


121 - Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati


1210 - Directori generali, directori si asimilati

122 - Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico- sociale mari


1221 - Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului

1222 - Conducatori in industria extractiva si prelucratoare

1223 - Conducatori in constructii

1224 - Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul

1225 - Conducatori in activitatea hoteliera si restaurante

1226 - Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii

1227 - Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1228 - Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1229 - Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

123 - Alti Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico sociale-mari


1231 - Conducatori in servicii de administratie si financiare

1232 - Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca

1233 - Conducatori in activitatea de vanzare si marketing

1234 - Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice

1235 - Conducatori in aprovizionare si desfacere

1236 - Conducatori in informatica

1237 - Conducatori in cercetare-dezvoltare, proiectare

1239 - Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

13 - CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANTI)


131 - Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici


1311 - Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit

1312 - Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare

1313 - Conducatori de intreprinderi mici din constructii

1314 - Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul

1315 - Conducatori de intreprinderi mici din activitatea hoteliera si restaurante

1316 - Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii

1317 - Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1318 - Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1319 - Conducatori de alte intreprinderi mici

2 - Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice


21 - FIZICIENI, MATEMATICIENI SI INGINERI


211 - Fizicieni, chimisti si asimilati


2111 - Fizicieni si astronomi

2113 - Chimisti

2114 - Geologi, geofizicieni

212 - Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati


2121 - Matematicieni si asimilati

2122 - Specialisti statisticieni

213 - Specialisti in informatica


2131 - Analisti, programatori, informaticieni designeri

2139 - Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare

214 - Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)


2141 - Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului

2142 - Ingineri constructori

2143 - Ingineri energeticieni si electricieni

2144 - Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii

2145 - Ingineri mecanici

2146 - Ingineri petrochimisti si in chimia industriala

2147 - Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti

2148 - Ingineri geodezi, cartografi si topografi

2149 - Arhitecti, Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

215 - Ingineri in industria textila - pielarie si industria alimentara


2151 - Ingineri in industria textila si pielarie

2152 - Ingineri in industria alimentara

216 - Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)


2161 - Ingineri in industria lemnului

2162 - Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

2163 - Ingineri in industria celulozei si hartiei

22 - SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE SI STIINTELE VIETII


221 - Specialisti in biologie si agronomie


2211 - Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati

2212 - Bacteriologi, farmacologi si asimilati

2213 - Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici

222 - Medici si asimilati


2221 - Medici medicina generala

2222 - Medici stomatologi

2223 - Medici veterinari

2224 - Farmacisti

2229 - Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

23 - PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR SI ASIMILATI


231 - Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior


2310 - Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamintul superior

232 - Profesori in invatamantul secundar


2321 - Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri

2322 - Profesori in invatamatul gimnazial

233 - Profesori in invatamantul primar


2331 - Profesori in invatamantul primar

2332 - Profesori in invatamantul prescolar

234 - Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor


2340 - Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

235 - Alti specialisti in invatamant


2351 - Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic

2352 - Inspectori in invatamant

2359 - Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare

24 - ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE SI STIINTIFICE


241 - Specialisti cu functii administrative si comerciale


2411 - Specialisti in sistemul financiar-bancar

2412 - Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a personalului

2419 - Alti specialisti cu functii administrative si comerciale

242 - Juristi


2421 - Avocati

2422 - Magistrati (judecatori, procurori)

2429 - Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare

243 - Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati


2431 - Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice

2432 - Bibliotecari, documentaristi si asimilati

244 - Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste


2441 - Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul financiar-bancar)

2442 - Sociologi, antropologi, geografi si asimilati

2443 - Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

2444 - Lingvisti, traducatori si interpreti

2445 - Psihologi

2446 - Specialisti in activitatea sociala

245 - Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati


2451 - Scriitori, ziaristi si asimilati

2452 - Sculptori, pictori si asimilati

2453 - Compozitori, muzicieni si cantareti

2454 - Coregrafi si dansatori

2455 - Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole

246 - Membri ai clerului


2460 - Membri ai clerului

247 - Specialisti in administratia publica


2470 - Specialisti in administratia publica

248 - Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice


2481 - Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie

2482 - Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie

2483 - Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie

2484 - Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica

249 - Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica


2491 - Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica

2492 - Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica

250 - Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica


2501 - Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

251 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice


2511 - Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism

2512 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii

2513 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica si electrotehnica

2514 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in electronica, transporturi si telecomunicatii

2515 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica

2516 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie si chimie industriala

2517 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit, petrol si metalurgie

2518 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie

252 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara


2521 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textile - pielarie

2522 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria alimentara

253 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului si materialelor oxidice


2531 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului

2532 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul materialelor oxidice

254 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii


2541 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie

2542 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie

2543 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura

255 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina


2551 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina

2552 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica

2553 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara

2559 - Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport

256 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar


2560 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar

257 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice


2570 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

258 - Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste


2581 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic

2582 - Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie, arheologie si geografie

2583 - Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie

2584 - Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie

2585 - Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie

3 - Tehnicieni, maistri si asimilati


31 - TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII SI TEHNICII


311 - Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)


3111 - Tehnicieni in fizica si chimie

3112 - Tehnicieni constructori

3113 - Tehnicieni energeticieni si electricieni

3114 - Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii

3115 - Tehnicieni si maistri mecanici

3116 - Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala

3117 - Tehnicieni mineri si metalurgisti

3118 - Desenatori tehnici

3119 - Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii, neclasificati in grupele de baza anterioare

312 - Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare intretinere)


3121 - Asistenti, analisti -programatori si asimilati

3122 - Tehnicieni-operatori echipamente calcul

3123 - Tehnicieni-operatori roboti industriali

313 - Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)


3131 - Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet

3132 - Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si telecomunicatii

3133 - Tehnicieni de aparate electro-medicale

3139 - Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice

314 - Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene


3141 - Ofiteri mecanici de nave

3142 - Ofiteri de punte si pilotaj nave

3143 - Piloti de avioane si asimilati

3144 - Controlori si navigatori de trafic aerian

3145 - Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

315 - Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate


3151 - Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor

3152 - Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

316 - Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara


3161 - Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie

3162 - Tehnicieni si maistri in industria alimentara

317 - Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)


3171 - Tehnicieni si maistri in industria lemnului

3172 - Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

3173 - Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei

32 - Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


321 - Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


3211 - Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei

3212 - Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si silviculturii

3213 - Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie

322 - Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale)


3221 - Asistenti medicali generalisti

3222 - Igienisti

3223 - Asistenti dieteticieni si de nutritie

3224 - Optometricieni si opticieni

3225 - Tehnicieni dentari

3226 - Fizioterapeuti si asimilati

3227 - Asistenti si tehnicieni veterinari

3228 - Asistenti farmacisti si laboranti

3229 - Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare

323 - Surori medicale, surori puericultoare, moase si laborante


3231 - Surori medicale si laborante

3232 - Moase si surori puericultoare

33 - INVATATORI SI ASIMILATI


331 - Invatatori


3310 - Invatatori in invatamantul primar

332 - Educatoare


3320 - Educatoare

333 - Instructori-educatori in unitati de handicapati


3330 - Instructori-educatori in unitati de handicapati

334 - Alt personal in invatamant


3340 - Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare

34 - ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR


341 - Agenti in activitatea financiara si comerciala


3411 - Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)

3412 - Agenti de asigurari

3413 - Agenti imobiliari

3414 - Agenti de voiaj

3415 - Reprezentanti tehnici si comerciali

3416 - Agenti contractari si achizitii

3417 - Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie

3419 - Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele de baza anterioare

342 - Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri


3421 - Agenti comerciali

3422 - Agenti concesionari

3423 - Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor

3429 - Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza anterioare

343 - Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa


3431 - Secretari administrativi si asimilati

3432 - Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa

3433 - Contabili

3434 - Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati

344 - Inspectori si agenti financiari


3441 - Inspectori de vama si frontiera (vamesi)

3442 - Inspectori de taxe si impozite

3443 - Inspectori de pensii si asigurari sociale

3444 - Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

3449 - Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza anterioare

345 - Inspectori de politie si detectivi


3450 - Inspectori de politie si detectivi

346 - Asistenti sociali


3460 - Asistenti sociali

347 - Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport


3471 - Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei

3472 - Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole

3473 - Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati

3474 - Clovni, magicieni, acrobati si asimilati

3475 - Sportivi, antrenori si asimilati

348 - Personal laic din culte


3480 - Personal laic din culte

4 - Functionari administrativi


41 - FUNCTIONARI DE BIROU


411 - Secretari si operatori la masini de scris si de calcul


4111 - Stenografe si dactilografe

4112 - Operatori la prelucrarea textelor si asimilati

4113 - Operatori introducere, validare si prelucrare date

4114 - Operatori la masini de calcul

4115 - Secretare

412 - Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare


4121 - Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila

4122 - Functionari in activitati financiare

413 - Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi


4131 - Magazineri

4132 - Functionari de programare si urmarire a productiei

4133 - Functionari in transporturi

414 - Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati


4141 - Bibliotecari si arhivari

4142 - Functionari expeditie si alti agenti postali

4143 - Codificatori, corectori de tipar si asimilati

419 - Alti functionari de birou


4190 - Alti functionari de birou

42 - FUNCTIONARI iN SERVICII CU PUBLICUL


421 - Casieri, operatori la ghiseu si asimilati


4211 - Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete

4212 - Operatori la ghisee

4213 - Crupieri si asimilati

4214 - Camatari

4215 - Colectori de note de plata, polite si bani cash

422 - Functionari la receptie si de informare a clientelei


4221 - Functionari la agentiile de voiaj

4222 - Functionari la serviciile de informare si receptioneri

4223 - Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

5 - Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati


51 - LUCRATORI iN SERVICII PERSONALE SI DE PROTECTIE


511 - insotitori de zbor si ghizi


5111 - insotitori de zbor si stewardese

5112 - Conductori si controlori in transporturi publice

5113 - Ghizi

512 - Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine, pensiuni etc.


5121 - Administratori (Intendenti)

5122 - Bucatari

5123 - Ospatari si barmani

513 - Personal de ingrijire si asimilat


5131 - ingrijitoare de copii

5132 - Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara

5133 - ingrijitoare la domiciliu

5139 - Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

514 - Alti lucratori in servicii pentru populatie


5141 - Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati

5142 - Valeti, cameriste si insotitori

5143 - Agenti de pompe funebre si imbalsamatori

5149 - Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

516 - Personal de paza si ordine publica


5161 - Pompieri

5163 - Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)

5169 - Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza anterioare

52 - MODELE, MANECHINE SI vanzatorI iN MAGAZINE SI PIETE


521 - Manechine si asimilati


5210 - Manechine si asimilati

522 - vanzatori in magazine si piete


5220 - vanzatori in magazine si piete

6 - Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit


61 - AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI iN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT


611 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale


6111 - Agricultori si lucratori calificati in culturi de cAmp si legumicultura

6112 - Arboricultori si floricultori

6115 - Viticultori si pomicultori

612 - Crescatori de animale


6121 - Crescatori - ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne

6122 - Crescatori de pasari si fazanieri

6123 - Apicultori si sericicultori

6124 - Crescatori - ingrijitori de cabaline

6125 - Crescatori de animale mici

613 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale


6130 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

614 - Lucratori forestieri si asimilati


6141 - Lucratori forestieri

6142 - Preparatori mangal

615 - Pescari si vAnatori


6151 - Lucratori in culturi acvatice

6152 - Pescari in ape interioare si de coasta

6153 - Pescari in mari si oceane

6154 - VAnatori

7 - Mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor


71 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI CONSTRUCTII


711 - Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra


7111 - Mineri si lucratori in cariera

7112 - Artificieri

7113 - Spargatori, taietori si cioplitori in piatra

712 - Muncitori constructori si asimilati


7121 - Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale

7122 - Zidari

7123 - Constructori in beton armat si asimilati

7124 - Dulgheri

7129 - Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare

713 - Muncitori constructori la lucrari de finisare


7131 - Constructori de acoperisuri

7132 - Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari

7133 - Ipsosari

7134 - Montatori de izolatii termice si acustice

7135 - Geamgii

7136 - Instalatori si montatori de tevi

7137 - Electricieni in constructii

714 - Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati


7141 - Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori

7143 - Curatitori de fatade si cosari

72 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN METALURGIE, CONSTRUCTII METALICE SI ASIMILATI


721 - Turnatori, sudori, tinichigii - cazangii si alti lucratori in constructii metalice


7211 - Turnatori, formatori, miezuitori

7212 - Sudori si debitatori autogeni

7213 - Tinichigii - cazangii

7214 - Constructori si montatori de structuri metalice

7215 - Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat

7216 - Scafandri si alti lucratori subacvatici

722 - Forjori, matriteri, reglori si asimilati


7221 - Forjori, stantatori si presatori

7222 - Sculeri

7223 - Reglori si reglori conductori de masini unelte

7224 - Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit

723 - Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje


7231 - Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule

7232 - Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane

7233 - Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale

724 - Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice


7241 - Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente electrice si energetice

7242 - Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice

7244 - Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice

7245 - Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si subterane

73 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE SI ASIMILATI


731 - Lucratori in mecanica fina si asimilati


7311 - Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie

7312 - Confectioneri si acordori de instrumente muzicale

7313 - Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale

732 - Olari, sticlari si lucratori asimilati


7321 - Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive

7322 - Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)

7323 - Gravori pe sticla

7324 - Pictori, decoratori pe sticla si ceramica

733 - Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale


7331 - Lucratori - meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale

7332 - Lucratori - meseriasi in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare

734 - Lucratori poligrafi si asimilati


7341 - Zetari si linotipisti

7342 - Stereotipari si galvanotipisti

7343 - Gravori de imprimerie si fotogravori

7344 - Personal de fotografiere si asimilat

7345 - Legatori si lucratori inruditi

7346 - Imprimatori pe matase, lemn si textile

74 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN INDUSTRIA ALIMENTARA SI ALTE MESERII ARTIZANALE


741 - Meseriasi si lucratori in industria alimentara


7411 - Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui

7412 - Brutari, patiseri si cofetari

7413 - Lucratori in fabricarea produselor lactate

7414 - Lucratori in conservarea fructelor si legumelor

7415 - Degustatori si controlori de calitate de mAncaruri si bauturi

7416 - Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun

742 - Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului


7421 - Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului

7422 - TAmplari si lucratori asimilati

7423 - Reglori - montatori masini de prelucrat lemn

7424 - impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati

743 - Lucratori in industria textila si confectii


7431 - Filatori

7432 - Tesatori si tricotori

7433 - Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste

7434 - Blanari si asimilati

7435 - Mesteri, croitori in textile si piele

7436 - Lucratori in broderie si asimilati

7437 - Tapiteri si asimilati

744 - Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei


7441 - Tabacari si pielari

7442 - Cismari si mestesugari

8 - Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse


81 - OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE SI LUCRATORI ASIMILATI


811 - Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera, de extractie si preparare a substantelor minerale utile


8111 - Operatori la instalatii si utilaje miniere

8112 - Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor

8113 - Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

812 - Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului


8121 - Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari

8122 - Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor

8123 - Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor

8124 - Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor

813 - Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit


8131 - Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si produselor din sticla

8139 - Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit

814 - Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei


8141 - Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului

8142 - Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie

8143 - Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei

815 - Operatori la instalatiile de prelucrare chimica


8151 - Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica

8152 - Operatori la aparatele de tratament termic in chimie

8153 - Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica

8154 - Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor)

8155 - Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale

8159 - Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele de baza anterioare

816 - Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei


8161 - Operatori la instalatiile de producere a energiei

8162 - Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva

8163 - Operatori la incineratoare, instalatii de tratare a apei si asimilati

817 - Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali


8170 - Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

82 - OPERATORI LA MASINI, UTILAJE SI ASAMBLORI DE MASINI, ECHIPAMENTE SI ALTE PRODUSE


821 - Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale


8211 - Operatori prelucratori la masini unelte

8212 - Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale

822 - Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice


8221 - Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice

8222 - Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor

8223 - Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor

8224 - Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice

8229 - Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice

823 - Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice


8231 - Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc

8232 - Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

824 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn


8240 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

825 - Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii


8251 - Operatori la masinile si utilajele de imprimat

8252 - Operatori la masinile si utilajele de legat carti

8253 - Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare

826 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele


8261 - Operatori la utilajele de filatura

8262 - Operatori la masini de tesut si tricotat

8263 - Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor

8264 - Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila

8265 - Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor

8266 - Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei

8269 - Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale similare

827 - Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare


8271 - Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui

8272 - Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate

8273 - Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii

8274 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea pAinii, pastelor fainoase , a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase

8275 - Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare

8276 - Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului

8277 - Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului

8278 - Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi

8279 - Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun

828 - Asamblori de masini, echipamente si alte produse


8281 - Montatori in constructii mecanice

8282 - Montatori de masini si echipamente electrotehnice

8283 - Asamblori de echipamente electronice

8284 - Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice

8285 - Asamblori de produse si articole din lemn

8286 - Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare

8287 - Montatori de subansamble

829 - Alti operatori la masini si asamblori


8290 - Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare

83 - CONDUCATORI DE VEHICULE SI OPERATORI LA INSTALATII MOBILE


831 - Mecanici de locomotiva si asimilati


8311 - Mecanici de locomotiva

8312 - FrAnari, acari si agenti de manevra

832 - Conducatori auto


8321 - Conducatori de motociclete

8322 - Soferi de autoturisme si camionete

8323 - Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie

8324 - Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

833 - Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat


8331 - Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere

8332 - Conducatori de masini si utilaje terasiere

8333 - Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati

8334 - Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

834 - Marinari, navigatori si asimilati


8340 - Marinari, navigatori si asimilati

9 - Muncitori necalificati


91 - MUNCITORI NECALIFICATI, iN SERVICII SI VANZARI


911 - vanzatori ambulanti si asimilati


9111 - vanzatori ambulanti

9113 - vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon

912 - Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie


9120 - Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

913 - Personal casnic, spalatorese si asimilati


9131 - Menajere

9132 - Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii

9133 - Spalatorese si calcatorese

914 - ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri


9141 - ingrijitori de cladiri

9142 - Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

915 - Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si asimilati


9151 - Personal de manipulare si supraveghere bagaje

9152 - Portari, paznici si asimilati

9153 - Cititori de contoare si incasatori

916 - Muncitori necalificati in servicii publice


9161 - Gunoieri si maturatori

9162 - Alti muncitori necalificati in servicii publice

92 - MUNCITORI NECALIFICATI iN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT


921 - Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit


9211 - Muncitori necalificati in agricultura

9212 - Muncitori necalificati in silvicultura

9213 - Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare

93 - MUNCITORI NECALIFICATI iN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRATOARE SI TRANSPORTURI


931 - Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari publice


9311 - Muncitori necalificati in mine si cariere

9312 - Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje,etc.

9313 - Muncitori necalificati in constructia de locuinte

932 - Muncitori necalificati in industria prelucratoare


9320 - Muncitori necalificati in industria prelucratoare

933 - Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri


9330 - Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri

0 - Fortele armate


011 - Fortele armate


0111 - Fortele armateNetAnunt © 2016 | Coduri COR