Publicitate pe site      Anunturi      Firme     Coduri CAEN     Coduri COR

grupa 2 - Coduri COR 2016 Revisal


Cod COR:
1 - Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico sociale si politice


11 - LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI iNALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE


111 - Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice


1110 - Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

114 - Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti


1141 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice

1142 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare

1143 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)

12 - CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORATII)


121 - Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati


1210 - Directori generali, directori si asimilati

122 - Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico- sociale mari


1221 - Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului

1222 - Conducatori in industria extractiva si prelucratoare

1223 - Conducatori in constructii

1224 - Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul

1225 - Conducatori in activitatea hoteliera si restaurante

1226 - Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii

1227 - Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1228 - Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1229 - Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

123 - Alti Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico sociale-mari


1231 - Conducatori in servicii de administratie si financiare

1232 - Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca

1233 - Conducatori in activitatea de vanzare si marketing

1234 - Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice

1235 - Conducatori in aprovizionare si desfacere

1236 - Conducatori in informatica

1237 - Conducatori in cercetare-dezvoltare, proiectare

1239 - Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

13 - CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANTI)


131 - Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici


1311 - Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit

1312 - Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare

1313 - Conducatori de intreprinderi mici din constructii

1314 - Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul

1315 - Conducatori de intreprinderi mici din activitatea hoteliera si restaurante

1316 - Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii

1317 - Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1318 - Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1319 - Conducatori de alte intreprinderi mici2 - Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice


211101 - fizician
211102 - cercetator ?n fizica
211103 - asistent de cercetare ?n fizica
211104 - cercetator ?n fizica-chimie
211105 - asistent de cercetare ?n fizica-chimie
211106 - cercetator ?n fizica tehnologica
211107 - asistent de cercetare ?n fizica tehnologica
211108 - cercetator ?n astronomie
211109 - asistent de cercetare ?n astronomie
211110 - cercetator de aeronave
211111 - inginer de cercetare de aeronave
211112 - asistent de cercetare de aeronave
211113 - cercetator ?n constructii aerospatiale
211114 - inginer de cercetare ?n constructii aerospatiale
211115 - asistent de cercetare ?n constructii aerospatiale
211201 - meteorolog (studii superioare)
211202 - meteorolog previzionist
211203 - climatolog
211204 - meteorolog aeronautic
211205 - consilier/expert ?n meteorologie si domenii conexe
211206 - asistent meteorolog
211207 - meteorolog aeronautic prognozist
211208 - coordonator interventii active ?n atmosfera
211209 - cercetator ?n meteorologie
211210 - asistent de cercetare ?n meteorologie
211301 - chimist
211302 - consilier chimist
211303 - expert chimist
211304 - inspector de specialitate chimist
211305 - referent de specialitate chimist
211306 - cercetator ?n chimie
211307 - asistent de cercetare ?n chimie
211308 - cercetator ?n biochimie tehnologica
211309 - asistent de cercetare ?n biochimie tehnologica
211310 - cercetator ?n chimie fizica
211311 - asistent de cercetare ?n chimie fizica
211401 - consilier geolog
211402 - expert geolog
211403 - inspector de specialitate geolog
211404 - referent de specialitate geolog
211405 - consilier geofizician
211406 - expert geofizician
211407 - inspector de specialitate geofizician
211408 - referent de specialitate geofizician
211409 - consilier hidrogeolog
211410 - expert hidrogeolog
211411 - inspector de specialitate hidrogeolog
211412 - referent de specialitate hidrogeolog
211413 - consilier hidrolog
211414 - expert hidrolog
211415 - inspector de specialitate hidrolog
211416 - referent de specialitate hidrolog
211417 - consilier pedolog
211418 - expert pedolog
211419 - inspector de specialitate pedolog
211420 - referent de specialitate pedolog
211421 - inginer geolog
211422 - geolog
211423 - geofizician
211424 - hidrolog
211425 - pedolog
211426 - cercetator ?n geologie
211427 - asistent de cercetare ?n geologie
211428 - cercetator ?n geologie tehnica
211429 - asistent de cercetare ?n geologie tehnica
211430 - cercetator ?n geofizica
211431 - asistent de cercetare ?n geofizica
211432 - cercetator ?n mineralogia tehnica si experimentala
211433 - asistent de cercetare ?n mineralogia tehnica si experimentala
211434 - cercetator ?n geochimie
211435 - asistent de cercetare ?n geochimie
211436 - cercetator ?n geologie petroliera
211437 - asistent de cercetare ?n geologie petroliera
211438 - cercetator ?n geodezie
211439 - inginer de cercetare ?n geodezie
211440 - asistent de cercetare ?n geodezie
211441 - geomorfolog
211444 - cercetator stiintific ?n domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor
211445 - asistent de cercetare stiintifica ?n domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor
211446 - hidrogeolog
212001 - consilier matematician
212002 - expert matematician
212003 - inspector de specialitate matematician
212004 - referent de specialitate matematician
212005 - consilier actuar
212006 - expert actuar
212007 - inspector de specialitate actuar
212008 - referent de specialitate actuar
212009 - matematician
212010 - actuar (studii superioare)
212011 - consilier statistician
212012 - expert statistician
212013 - inspector de specialitate statistician
212014 - referent de specialitate statistician
212015 - cercetator ?n matematica
212016 - asistent de cercetare ?n matematica
212017 - cercetator ?n matematica mecanica
212018 - asistent de cercetare ?n matematica-mecanica
212019 - cercetator ?n matematica aplicata
212020 - asistent de cercetare ?n matematica aplicata
212021 - cercetator ?n matematica-fizica
212022 - asistent de cercetare ?n matematica-fizica
212023 - cercetator ?n matematica informatica
212024 - asistent de cercetare ?n matematica-informatica
212025 - cercetator ?n statistica
212026 - asistent de cercetare ?n statistica
212027 - cercetator ?n demografie
212028 - asistent de cercetare ?n demografie
213101 - consilier biolog
213102 - expert biolog
213103 - inspector de specialitate biolog
213104 - referent de specialitate biolog
213105 - consilier botanist
213106 - expert botanist
213107 - inspector de specialitate botanist
213108 - referent de specialitate botanist
213109 - consilier zoolog
213110 - expert zoolog
213111 - inspector de specialitate zoolog
213112 - referent de specialitate zoolog
213114 - biolog
213115 - zoolog
213116 - botanist
213117 - consilier bacteriolog
213118 - expert bacteriolog
213119 - inspector de specialitate bacteriolog
213120 - referent de specialitate bacteriolog
213121 - consilier biochimist
213122 - expert biochimist
213123 - inspector de specialitate biochimist
213124 - referent de specialitate biochimist
213125 - consilier farmacolog
213126 - expert farmacolog
213127 - inspector de specialitate farmacolog
213128 - referent de specialitate farmacolog
213129 - consilier microbiolog
213130 - expert microbiolog
213131 - inspector de specialitate microbiolog
213132 - referent de specialitate microbiolog
213133 - farmacolog
213134 - bacteriolog
213135 - microbiolog
213136 - cercetator ?n biologie
213137 - asistent de cercetare ?n biologie
213138 - cercetator ?n microbiologie-bacteriologie
213139 - asistent de cercetare ?n microbiologie-bacteriologie
213140 - cercetator ?n biologie chimie
213141 - asistent de cercetare ?n biologie chimie
213142 - cercetator ?n botanica
213143 - asistent de cercetare ?n botanica
213144 - cercetator ?n domeniul zoologic
213145 - asistent de cercetare ?n domeniul zoologic
213146 - cercetator ?n ecologie si protectia mediului
213147 - asistent de cercetare ?n ecologie si protectia mediului
213148 - cercetator ?n ingineria genetica
213149 - asistent de cercetare ?n ingineria genetica
213150 - cercetator ?n antropologie biologica
213151 - asistent de cercetare ?n antropologie biologica
213152 - inginer biotehnolog
213201 - consilier inginer agronom
213202 - expert inginer agronom
213203 - inspector de specialitate inginer agronom
213204 - referent de specialitate inginer agronom
213205 - consilier inginer horticol
213206 - expert inginer horticol
213207 - inspector de specialitate inginer horticol
213208 - referent de specialitate inginer horticol
213209 - consilier inginer zootehnist
213210 - expert inginer zootehnist
213211 - inspector de specialitate inginer zootehnist
213212 - referent de specialitate inginer zootehnist
213213 - subinginer agronom
213214 - subinginer zootehnist
213215 - inginer tehnolog ?n zootehnie
213216 - proiectant inginer ?n agricultura
213217 - proiectant inginer ?n zootehnie
213218 - proiectant inginer ?n silvicultura
213219 - consilier inginer silvic
213220 - expert inginer silvic
213221 - inspector de specialitate inginer silvic
213222 - referent de specialitate inginer silvic
213223 - inginer ?mbunatatiri funciare
213224 - inginer/subinginer silvic
213225 - inginer agronom
213226 - inginer zootehnist
213227 - consultant tehnic ?n productia de cereale, plante tehnice si furaje
213228 - subinginer ?mbunatatiri funciare
213229 - agent agricol
213230 - brigadier silvic
213231 - padurar
213232 - tehnician agronom - exploatare
213233 - tehnician zootehnist - exploatare
213234 - tehnician silvic - exploatare
213235 - clasificator carcase
213237 - administrator bunuri agricole
213238 - consultant afaceri ?n agricultura
213239 - cercetator ?n agricultura
213240 - inginer de cercetare ?n agricultura
213241 - asistent de cercetare ?n agricultura
213242 - inginer de cercetare ?n pedologie-agrochimie
213243 - asistent de cercetare ?n pedologie-agrochimie
213244 - cercetator ?n pedologie-agrochimie
213245 - cercetator ?n horticultura
213246 - inginer de cercetare ?n horticultura
213247 - asistent de cercetare ?n horticultura
213248 - cercetator ?n agromontanologie
213249 - inginer de cercetare ?n agromontanologie
213250 - asistent de cercetare ?n agromontanologie
213251 - cercetator ?n silvicultura
213252 - inginer de cercetare ?n silvicultura
213253 - asistent de cercetare ?n silvicultura
213254 - cercetator ?n zootehnie
213255 - asistent de cercetare ?n zootehnie
213256 - cercetator ?n biotehnologie pentru agricultura
213257 - asistent de cercetare ?n biotehnologie pentru agricultura
213301 - expert ecolog
213302 - inspector de specialitate ecolog
213303 - referent de specialitate ecolog
213304 - inginer ecolog
213305 - ecolog
213306 - specialist arii protejate
213307 - inspector de specialitate ?n gospodarirea apelor
213308 - consilier ecolog
213309 - specialist ?n management si remediere situri contaminate
214101 - inginer confectii piele si ?nlocuitori
214102 - inginer textile, pielarie
214103 - inginer tricotaje, confectii
214104 - subinginer textile, pielarie
214105 - proiectant inginer textile, pielarie
214106 - consilier inginer textile, pielarie
214107 - expert inginer textile, pielarie
214108 - inspector specialitate inginer textile, pielarie
214109 - referent de specialitate inginer textile, pielarie
214110 - conceptor/conceptor CAO
214111 - specialist ?ncercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
214112 - specialist documentatie studii
214113 - instructor sistem de productie
214114 - metodist
214115 - responsabil afacere
214116 - manager de cladire
214117 - inginer industrializarea lemnului
214118 - subinginer industrializarea lemnului
214119 - consilier inginer industrializarea lemnului
214120 - expert inginer industrializarea lemnului
214121 - inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
214122 - referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
214123 - cercetator ?n tehnologia prelucrarii produselor agricole
214124 - inginer de cercetare ?n tehnologia prelucrarii produselor agricole
214125 - asistent de cercetare ?n tehnologia prelucrarii produselor agricole
214126 - cercetator ?n pescuit si acvacultura
214127 - inginer de cercetare ?n pescuit si acvacultura
214128 - asistent de cercetare ?n pescuit si acvacultura
214129 - specialist ?n domeniul calitatii
214130 - auditor ?n domeniul calitatii
214131 - analist calitate
214132 - analist masuratori metrologice
214133 - analist studiul materialelor
214134 - consultant sistem de calitate
214135 - logistician gestiune flux
214136 - programator fabricatie/lansator fabricatie
214137 - documentarist ordonantare logistica
214138 - auditor energetic pentru cladiri
214139 - auditor ?n managementul riscului
214140 - specialist ?n managementul riscului
214141 - auditor/evaluator sisteme de management de securitate
214201 - inginer constructii civile, industriale si agricole
214202 - subinginer constructii civile, industriale si agricole
214203 - inginer instalatii pentru constructii
214204 - inginer cai ferate, drumuri si poduri
214205 - inginer constructii hidrotehnice
214206 - inginer constructor instalatii
214207 - proiectant inginer instalatii
214208 - proiectant inginer constructii
214209 - consilier inginer constructii
214210 - expert inginer constructii
214211 - inspector de specialitate inginer constructii
214212 - referent de specialitate inginer constructii
214213 - conducator de lucrari civile
214214 - diriginte santier (studii superioare)
214215 - cercetator ?n constructii civile, industriale si agricole
214216 - inginer de cercetare ?n constructii civile, industriale si agricole
214217 - asistent de cercetare ?n constructii civile, industriale si agricole
214218 - cercetator ?n constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214219 - inginer de cercetare ?n constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214220 - asistent de cercetare ?n constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214221 - cercetator ?n constructii hidrotehnice
214222 - inginer de cercetare ?n constructii hidrotehnice
214223 - asistent de cercetare ?n constructii hidrotehnice
214224 - inginer de cercetare ?n ingineria sanitara si protectia mediului
214225 - cercetator ?n constructii miniere
214226 - inginer de cercetare ?n constructii miniere
214227 - asistent de cercetare ?n constructii miniere
214228 - cercetator ?n instalatii
214229 - inginer de cercetare ?n instalatii
214230 - asistent de cercetare ?n instalatii
214231 - cercetator ?n stiinta si ingineria materialelor oxidice
214232 - inginer de cercetare ?n ingineria materialelor oxidice
214233 - asistent de cercetare ?n ingineria materialelor oxidice
214234 - responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
214235 - specialist ?n urmarirea comportarii constructiilor
214236 - expert ?n monitorizarea comportarii constructiilor
214237 - specialist ?n iluminat
214238 - administrator port
214301 - cercetator ?n centrale hidroelectrice ?n ingineria mediului
214302 - inginer de cercetare ?n centrale hidroelectrice ?n ingineria mediului
214303 - asistent de cercetare ?n centrale hidroelectrice ?n ingineria mediului
214401 - inginer mecanic
214402 - subinginer mecanic
214403 - inginer electromecanic minier
214404 - inginer material rulant cale ferata
214405 - inginer mecanica agricola
214406 - inginer aviatie
214407 - inginer nave
214408 - inginer masini-unelte
214409 - inginer mecanica fina
214410 - inginer masini termice
214411 - inginer masini hidraulice si pneumatice
214412 - inginer autovehicule rutiere
214413 - inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214414 - inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214415 - inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
214416 - inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214417 - inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
214418 - inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214419 - inginer mecanic masini instalatii miniere
214420 - subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini
214421 - subinginer mecanic utilaje si tehnica sudurii
214422 - subinginer mecanic, mecanica fina
214423 - subinginer mecanic material rulant de cale ferata
214424 - subinginer mecanic mecanica agricola
214425 - subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214426 - subinginer mecanic utilaje pentru constructii
214427 - subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie
214428 - subinginer mecanic constructii corp de nava
214429 - subinginer mecanic instalatii navale de bord
214430 - subinginer mecanic automobile
214431 - subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214432 - subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie
214433 - consilier inginer mecanic
214434 - expert inginer mecanic
214435 - inspector de specialitate inginer mecanic
214436 - referent de specialitate inginer mecanic
214437 - proiectant inginer aeronave
214438 - proiectant inginer mecanic
214439 - inginer pilot de ?ncercare
214440 - subinginer proiectant mecanic
214441 - specialist reglementari/carti de identitate vehicule/verificari tehnice ?nmatriculare/inspectii tehnice/ omologari oficiale
214442 - specialist prestatii vehicule
214443 - specialist mentenanta mecanica echipamente industriale
214444 - inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice
214445 - inginer tehnolog ?n fabricarea armamentului si munitiei
214446 - subinginer tehnolog ?n fabricarea armamentului si munitiei
214447 - inginer pentru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
214448 - cercetator ?n sisteme de propulsie
214449 - inginer de cercetare ?n sisteme de propulsie
214450 - asistent de cercetare ?n sisteme de propulsie
214451 - cercetator ?n echipamente si instalatii de bord
214452 - inginer de cercetare ?n echipamente si instalatii de bord
214453 - asistent de cercetare ?n echipamente si instalatii de bord
214454 - cercetator ?n masini si echipamente termice
214455 - inginer de cercetare ?n masini si echipamente termice
214456 - asistent de cercetare ?n masini si echipamente termice
214457 - cercetator ?n masini hidraulice si pneumatice
214458 - inginer de cercetare ?n masini hidraulice si pneumatice
214459 - asistent de cercetare ?n masini hidraulice si pneumatice
214460 - cercetator ?n echipamente de proces
214461 - inginer de cercetare ?n echipamente de proces
214462 - asistent de cercetare ?n echipamente de proces
214463 - cercetator ?n mecanica fina
214464 - inginer de cercetare ?n mecanica fina
214465 - asistent de cercetare ?n mecanica fina
214466 - cercetator ?n tehnologia constructiilor de masini
214467 - inginer de cercetare ?n tehnologia constructiilor de masini
214468 - asistent de cercetare ?n tehnologia constructiilor de masini
214469 - cercetator ?n constructii de masini agricole
214470 - inginer de cercetare ?n constructii de masini agricole
214471 - asistent de cercetare ?n constructii de masini agricole
214472 - cercetator ?n autovehicule rutiere
214473 - inginer de cercetare ?n autovehicule rutiere
214474 - asistent de cercetare ?n autovehicule rutiere
214475 - cercetator ?n utilaje si instalatii portuare
214476 - inginer de cercetare ?n utilaje si instalatii portuare
214477 - asistent de cercetare ?n utilaje si instalatii portuare
214478 - cercetator ?n utilaje si tehnologia ambalarii
214479 - inginer de cercetare ?n utilaje si tehnologia ambalarii
214480 - asistent de cercetare ?n utilaje si tehnologia ambalarii
214481 - cercetator ?n creatia tehnica ?n constructia de masini
214482 - inginer de cercetare ?n creatia tehnica ?n constructia de masini
214483 - asistent de cercetare ?n creatia tehnica ?n constructia de masini
214484 - cercetator ?n masini si instalatii mecanice
214485 - inginer de cercetare ?n masini si instalatii mecanice
214486 - asistent de cercetare ?n masini si instalatii mecanice
214487 - cercetator ?n instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
214488 - inspector suprastructuri mobile marfuri periculoase
214501 - inginer petrochimist
214502 - subinginer petrochimist
214503 - proiectant inginer chimist
214504 - consilier inginer chimist
214505 - expert inginer chimist
214506 - inspector de specialitate inginer chimist
214507 - referent de specialitate inginer chimist
214508 - consilier inginer petrochimist
214509 - expert inginer petrochimist
214510 - inspector de specialitate inginer petrochimist
214511 - referent de specialitate petrochimist
214512 - biochimist
214513 - inginer chimist
214514 - inginer ?n industria alimentara
214515 - subinginer ?n industria alimentara
214516 - proiectant inginer produse alimentare
214517 - consilier inginer industria alimentara
214518 - expert inginer industria alimentara
214519 - inspector de specialitate inginer industria alimentara
214520 - referent de specialitate inginer industria alimentara
214521 - cercetator ?n tehnologia substantelor anorganice
214522 - inginer de cercetare ?n tehnologia substantelor anorganice
214523 - asistent de cercetare ?n tehnologia substantelor anorganice
214524 - cercetator ?n tehnologia substantelor organice
214525 - inginer de cercetare ?n tehnologia substantelor organice
214526 - asistent de cercetare ?n tehnologia substantelor organice
214527 - cercetator ?n petrochimie si carbochimie
214528 - inginer de cercetare ?n petrochimie si carbochimie
214529 - asistent de cercetare ?n petrochimie si carbochimie
214530 - cercetator ?n tehnologia compusilor macromoleculari
214531 - inginer de cercetare ?n tehnologia compusilor macromoleculari
214532 - asistent de cercetare ?n tehnologia compusilor macromoleculari
214533 - cercetator ?n controlul calitatii produselor alimentare
214534 - inginer de cercetare ?n controlul calitatii produselor alimentare
214535 - asistent de cercetare ?n controlul calitatii produselor alimentare
214536 - subinginer chimist
214601 - inginer metalurgie extractiva
214602 - inginer minier
214603 - subinginer metalurgist
214604 - subinginer minier
214605 - inginer preparator minier
214606 - consilier inginer metalurg
214607 - expert inginer metalurg
214608 - inspector de specialitate inginer metalurg
214609 - referent de specialitate inginer metalurg
214610 - consilier inginer minier
214611 - expert inginer minier
214612 - inspector de specialitate inginer minier
214613 - referent de specialitate inginer minier
214614 - inginer prelucrari metalurgice
214615 - inginer metalurgie neferoasa
214616 - inginer petrolist
214617 - subinginer petrolist
214618 - consilier inginer petrolist
214619 - expert inginer petrolist
214620 - referent inginer petrolist
214621 - proiectant inginer petrolist
214622 - inginer tehnolog metalurg
214623 - proiectant inginer metalurg
214624 - proiectant inginer ?n minerit
214625 - inginer mineralurg
214626 - cercetator ?n exploatari miniere
214627 - inginer de cercetare ?n exploatari miniere
214628 - asistent de cercetare ?n exploatari miniere
214629 - cercetator ?n prepararea substantelor minerale utile
214630 - inginer de cercetare ?n prepararea substantelor minerale utile
214631 - asistent de cercetare ?n prepararea substantelor minerale utile
214632 - cercetator ?n petrol (extractie-prospectiune)
214633 - inginer de cercetare ?n petrol (extractie-prospectiune)
214634 - asistent de cercetare ?n petrol (extractie-prospectiune)
214635 - cercetator ?n topografie miniera
214636 - inginer de cercetare ?n topografie miniera
214637 - asistent de cercetare ?n topografie miniera
214638 - cercetator ?n ingineria proceselor siderurgice
214639 - inginer de cercetare ?n ingineria proceselor siderurgice
214640 - asistent de cercetare ?n ingineria proceselor siderurgice
214641 - cercetator ?n metalurgia neferoasa
214642 - inginer de cercetare ?n metalurgia neferoasa
214643 - asistent de cercetare ?n metalurgia neferoasa
214644 - cercetator ?n turnarea metalelor
214645 - inginer de cercetare ?n turnarea metalelor
214646 - asistent de cercetare ?n turnarea metalelor
214647 - cercetator ?n prelucrari plastice si tratamente termice
214648 - inginer de cercetare ?n prelucrari plastice si tratamente termice
214649 - asistent de cercetare ?n prelucrari plastice si tratamente termice
214650 - cercetator ?n stiinta materialelor
214651 - inginer de cercetare ?n stiinta materialelor
214652 - asistent de cercetare ?n stiinta materialelor
214653 - cercetator ?n tehnologii carbochimice
214654 - inginer de cercetare ?n tehnologii carbochimice
214655 - asistent de cercetare ?n tehnologii carbochimice
214656 - inginer de cercetare ?n instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
214657 - asistent de cercetare ?n instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
214901 - inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214902 - subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214903 - inginer materiale de constructii
214904 - subinginer materiale de constructii
214905 - consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214906 - expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214907 - inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214908 - referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214909 - proiectant inginer ceramica, sticla
214910 - chimist ?n materiale oxidice (sticla, ceramica)
214911 - subinginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214912 - proiectant inginer celuloza si h?rtie
214913 - consilier inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214914 - expert inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214915 - inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214916 - referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si h?rtiei
214917 - cercetator ?n informatica
214918 - asistent de cercetare ?n informatica
214919 - cercetator ?n filatura-tesatorie
214920 - inginer de cercetare ?n filatura-tesatorie
214921 - asistent de cercetare ?n filatura-tesatorie
214922 - cercetator ?n tricotaje-confectii textile
214923 - inginer de cercetare ?n tricotaje-confectii textile
214924 - asistent de cercetare ?n tricotaje-confectii textile
214925 - cercetator ?n tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si ?nlocuitorilor
214926 - inginer de cercetare ?n tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si ?nlocuitorilor
214927 - asistent de cercetare ?n tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si ?nlocuitorilor
214928 - cercetator ?n confectii din piele si ?nlocuitori
214929 - inginer de cercetare ?n confectii din piele si ?nlocuitori
214930 - asistent de cercetare ?n confectii din piele si ?nlocuitori
214931 - cercetator ?n exploatari forestiere
214932 - inginer de cercetare ?n exploatari forestiere
214933 - asistent de cercetare ?n exploatari forestiere
214934 - inginer de cercetare ?n proiectarea mobilei si produselor finite din lemn
214935 - cercetator ?n prelucrarea lemnului
214936 - inginer de cercetare ?n prelucrarea lemnului
214937 - asistent de cercetare ?n prelucrarea lemnului
214938 - cercetator ?n tehnologie si echipamente neconventionale
214939 - inginer de cercetare ?n tehnologie si echipamente neconventionale
214940 - asistent de cercetare ?n tehnologie si echipamente neconventionale
214941 - cercetator ?n tehnologia celulozei, h?rtiei, poligrafiei si fibrelor
214942 - inginer de cercetare ?n tehnologia celulozei, h?rtiei, poligrafiei si fibrelor
214943 - asistent de cercetare ?n tehnologia celulozei, h?rtiei, poligrafiei si fibrelor
214944 - corespondent securitate-confidentialitate produs
214946 - expert achizitii publice
214947 - expert elaborare documentatii tehnice de montaj
214948 - expert monitorizare si control lucrari de montaj
214949 - expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
214950 - expert urmarire comportare ?n exploatare lucrari montaj
214951 - expert tehnic extrajudiciar
214952 - auditor de siguranta rutiera
214953 - inspector/referent ?n gestiunea materialelor si mijloacelor fixe
215101 - dispecer energetic feroviar
215102 - dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
215103 - dispecer retea distributie
215104 - dispecer retele de ?nalta tensiune
215105 - inginer electroenergetica
215106 - radiochimist
215107 - subinginer electroenergetica
215108 - inginer energetica industriala
215109 - inginer termoenergetica
215110 - proiectant inginer electrotehnic
215111 - proiectant inginer energetician
215112 - inginer retele electrice
215113 - subinginer retele electrice
215114 - inginer hidroenergetica
215115 - inginer centrale nuclearoelectrice
215116 - subinginer centrale termoelectrice
215117 - inginer exploatare instalatii nucleare
215118 - proiectant subinginer electrotehnic
215119 - proiectant sisteme de securitate
215120 - sef tura dispecer energetic
215121 - cercetator ?n electrotehnica
215122 - inginer de cercetare ?n electrotehnica
215123 - asistent de cercetare ?n electrotehnica
215124 - cercetator ?n electrofizica
215125 - inginer de cercetare ?n electrofizica
215126 - asistent de cercetare ?n electrofizica
215127 - cercetator ?n metrologie
215128 - inginer de cercetare ?n metrologie
215129 - asistent de cercetare ?n metrologie
215130 - cercetator ?n electromecanica
215131 - inginer de cercetare ?n electromecanica
215132 - asistent de cercetare ?n electromecanica
215133 - cercetator roboti industriali
215134 - inginer de cercetare roboti industriali
215135 - asistent de cercetare roboti industriali
215136 - cercetator ?n centrale termoelectrice
215137 - inginer de cercetare ?n centrale termoelectrice
215138 - asistent de cercetare ?n centrale termoelectrice
215139 - cercetator ?n centrale nuclearoelectrice
215140 - inginer de cercetare ?n centrale nuclearoelectrice
215141 - asistent de cercetare ?n centrale nuclearoelectrice
215142 - cercetator ?n electroenergetica
215143 - inginer de cercetare ?n electroenergetica
215144 - asistent de cercetare ?n electroenergetica
215145 - cercetator ?n energetica industriala
215146 - inginer de cercetare ?n energetica industriala
215147 - asistent de cercetare ?n energetica industriala
215201 - inginer electromecanic SCB
215202 - inginer automatist
215203 - inginer navigatie
215204 - inginer electronist transporturi, telecomunicatii
215205 - inginer productie
215206 - instructor instalatii
215207 - instructor linii
215208 - revizor siguranta circulatiei feroviare
215209 - subinginer automatist
215210 - subinginer electronist transporturi, telecomunicatii
215211 - subinginer reglaje subansamble
215212 - inginer de receptie si control aeronave
215213 - proiectant inginer electronist
215214 - proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215215 - proiectant inginer electromecanic
215216 - inginer electromecanic
215217 - subinginer electromecanic
215218 - capitan secund
215219 - capitan port (studii superioare)
215220 - specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale
215221 - inspector aeronautic
215222 - inginer sisteme de securitate
215223 - cercetator ?n electronica aplicata
215224 - inginer de cercetare ?n electronica aplicata
215225 - asistent de cercetare ?n electronica aplicata
215226 - cercetator ?n comunicatii
215227 - inginer de cercetare ?n comunicatii
215228 - asistent de cercetare ?n comunicatii
215229 - cercetator ?n microelectronica
215230 - inginer de cercetare ?n microelectronica
215231 - asistent de cercetare ?n microelectronica
215232 - cercetator ?n telecomenzi si electronica ?n transporturi
215233 - inginer de cercetare ?n telecomenzi si electronica ?n transporturi
215234 - asistent de cercetare ?n telecomenzi si electronica ?n transporturi
215235 - cercetator ?n calculatoare
215236 - inginer de cercetare ?n calculatoare
215237 - asistent de cercetare ?n calculatoare
215238 - cercetator ?n automatica
215239 - inginer de cercetare ?n automatica
215240 - asistent de cercetare ?n automatica
215301 - inginer emisie
215302 - inginer montaj
215303 - inginer electrotehnist
215304 - inginer imagine
215305 - inginer sunet
215306 - inginer-sef car reportaj
215307 - subinginer-sef car reportaj
215308 - inginer-sef schimb emisie
215309 - subinginer iluminat tehnologic
215310 - inginer proiectant comunicatii
215311 - subinginer proiectant comunicatii
215312 - inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert ?n serviciile de trafic aerian
215313 - consilier tehnic
215314 - inginer iluminare
215315 - sef studio RTV
215316 - coordonator productie RTV
216101 - arhitect cladiri
216102 - conductor arhitect
216103 - arhitect restaurari
216104 - consilier arhitect
216105 - expert arhitect
216106 - inspector de specialitate arhitect
216107 - referent de specialitate arhitect
216108 - proiectant arhitect
216109 - cercetator ?n arhitectura
216110 - asistent de cercetare ?n arhitectura
216201 - arhitect peisagistica si amenajarea teritoriului
216202 - peisagist
216301 - designer industrial
216302 - grafician industrial
216303 - lucrator ?n ateliere de modele
216304 - costumier
216305 - pictor creator costume
216306 - modelier confectii
216307 - designer vestimentar
216308 - cercetator ?n arte plastice - design industrial
216309 - asistent de cercetare ?n arte plastice - design industrial
216310 - cercetator ?n arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
216311 - asistent de cercetare ?n arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
216312 - cercetator ?n arte plastice - sticla, ceramica, metal
216313 - asistent de cercetare ?n arte plastice - sticla, ceramica, metal
216401 - urbanist
216402 - arhitect urbanism
216501 - cartograf
216502 - inginer geodez
216503 - subinginer geodez
216504 - inginer topograf
216505 - inginer topograf minier
216506 - proiectant inginer geodez
216507 - consilier cadastru
216508 - subinginer cadastru
216509 - geomatician
216601 - designer grafica (studii medii)
216602 - animator film de animatie (studii medii)
216603 - intermediarist film desene animate (studii medii)
216604 - stilizator film desene animate (studii medii)
216605 - asistent regizor studio
216606 - asistent regizor emisie
216607 - designer floral
216609 - art director
216610 - designer pagini web (studii superioare)
216611 - designer grafica (studii superioare)
216612 - grafician calculator (studii medii)
216613 - designer pagini web (studii medii)
221101 - medic medicina generala
221102 - medic rezident
221103 - consilier medic
221104 - expert medic
221105 - inspector de specialitate medic
221106 - referent de specialitate medic
221107 - medic primar
221108 - medic medicina de familie
221109 - cercetator ?n medicina generala
221110 - asistent de cercetare ?n medicina generala
221201 - medic specialist
222101 - asistent medical generalist
222201 - moasa
223001 - cercetator ?n medicina traditionala
223002 - asistent de cercetare ?n medicina traditionala
223003 - instructor ergoterapie
223004 - tehnician homeopat
223005 - instructor de educatie sanitara
223006 - bioenergetician
223007 - inforenergetician radiestezist
223008 - terapeut ?n terapii complementare
225001 - epizotolog
225002 - medic veterinar
225003 - medic veterinar - oncologie comparata
225004 - cercetator ?n medicina veterinara
225005 - asistent de cercetare ?n medicina veterinara
226101 - medic stomatolog
226102 - medic stomatolog rezident
226103 - medic stomatolog de specialitate
226104 - cercetator ?n medicina stomatologica
226105 - asistent de cercetare ?n medicina stomatologica
226201 - farmacist
226202 - farmacist rezident
226203 - farmacist de specialitate
226204 - asistent de farmacie licen?iat
226301 - inginer clinic
226302 - specialist ?n domeniul securitatii si sanatatii ?n munca
226303 - coordonator ?n materie de securitate si sanatate ?n munca (studii superioare)
226304 - cercetator stiintific ?n bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
226305 - asistent de cercetare ?n bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
226306 - igienist
226307 - evaluator de risc si auditor ?n domeniul securitatii si sanatatii ?n munca
226308 - coordonator ?n materie de securitate si sanatate ?n munca pentru logistica (studii superioare)
226401 - fiziokinetoterapeut
226402 - fizioterapeut
226403 - cercetator ?n fiziokinetoterapie
226404 - asistent de cercetare ?n fiziokinetoterapie
226405 - kinetoterapeut
226406 - profesor de cultura fizica medicala
226501 - asistent de nutritie
226502 - dietetician
226503 - nutritionist si dietetician
226601 - instructor logoped
226602 - interpret ?n limbaj mimico-gestual (studii medii)
226603 - logoped
226604 - audiolog
226701 - optometrist (studii superioare)
226901 - medic igienist
226902 - medic expertiza a capacitatii de munca
226903 - medic legist
226904 - bioinginer medical
226905 - asistent medical (studii superioare)
226906 - fizician medical
226907 - medic specialist psihiatru
226908 - medic de familie cu competente ?n sanatatea mintala
226909 - cercetator ?n educatie fizica si sport
226910 - asistent de cercetare ?n educatie fizica si sport
226911 - consilier sportiv
226912 - biochimist medical specialist
226913 - biolog medical specialist
226914 - chimist medical specialist
226915 - biochimist medical principal
226916 - biolog medical principal
226917 - chimist medical principal
226918 - asistent medical nutri?ie dietetic? ??
226919 - asistent medical radiologie ????????
226920 - asistent medical laborator ?????
226921 - asistent medical igien? ?i s?n?tate public? ????
226923 - asistent medico-social ?
226924 - asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie ?i recuperare
231001 - asistent universitar
231002 - conferentiar universitar
231003 - lector universitar
231004 - preparator ?nvatam?ntul universitar
231005 - profesor universitar
231006 - expert centre de perfectionare
232001 - profesor ?n ?nvatam?ntul profesional si de maistri
233001 - profesor ?n ?nvatam?ntul liceal, postliceal
233002 - profesor ?n ?nvatam?ntul gimnazial
234101 - profesor ?n ?nvatam?ntul primar
234102 - ?nvatator
234103 - institutor
234201 - profesor ?n ?nvatam?ntul prescolar
234202 - educatoare
234203 - educator puericultor
235101 - cercetator ?n pedagogie
235102 - asistent de cercetare ?n pedagogie
235103 - consilier ?nvatam?nt
235104 - expert ?nvatam?nt
235105 - inspector scolar
235106 - referent de specialitate ?nvatam?nt
235201 - defectolog
235202 - interpret ?n limbaj mimico-gestual (studii superioare)
235203 - educator ?n unitati de handicapati
235204 - instructor-educator ?n unitati de handicapati
235205 - pedagog de recuperare
235901 - secretar institut, facultate
235902 - mentor
235903 - consilier scolar
235904 - designer instructional
235905 - dezvoltator de e-learning
235906 - laborant ?n ?nvatam?nt
235907 - maistru instructor
235908 - pedagog scolar
235909 - secretar scoala
235910 - sef atelier scoala
235911 - mediator scolar
235912 - inspector scolar pentru implementarea descentralizarii institutionale
235913 - inspector scolar pentru managementul resurselor umane
235914 - inspector scolar pentru mentorat
235915 - inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane
235916 - inspector scolar pentru educatie permanenta
235917 - inspector scolar pentru ?nvatam?nt particular si alternative educationale
235918 - inspector scolar pentru ?nvatam?ntul special
235919 - director centru judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE)
235920 - consilier pentru tineret
235921 - inspector scolar pentru proiecte educationale
235922 - consilier mediator
241101 - controlor tezaur
241102 - expert contabil-verificator
241103 - revizor contabil
241104 - referent de specialitate financiar-contabilitate
241105 - auditor intern
241106 - controlor de gestiune
241107 - auditor financiar
241201 - cenzor
241202 - comisar Garda Financiara
241203 - consilier financiar-bancar
241204 - expert financiar-bancar
241205 - inspector financiar-bancar
241206 - inspector asigurari
241207 - comisar principal
241208 - consultant bugetar
241209 - dealer
241210 - evaluator
241211 - analist investitii
241212 - manager de fond actiuni/obligatiuni
241213 - consultant plasamente valori mobiliare
241214 - agent capital de risc
241215 - administrator credite
241216 - specialist control risc
241217 - specialist evaluare daune
241218 - lichidator
241219 - administrator judiciar
241220 - analist pret de revenire/costuri
241221 - expert fiscal
241222 - consultant fiscal
241223 - inspector general de banca
241224 - economist banca
241225 - manager banca
241226 - manager de operatiuni/produs
241227 - manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing
241228 - trezorier (studii superioare)
241229 - analist bancar/societate de leasing
241230 - ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)
241231 - administrator bancar/produs leasing
241232 - operator cifru (mesaje cifrate)
241233 - proiectant produse bancare
241234 - consultant bancar
241235 - agent compensare (interbancara)
241236 - referent bancar/societate de leasing
241237 - ofiter conformitate
241238 - expert conformitate
241239 - ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)
241240 - administrator de risc
241241 - analist credite
241242 - inspector de specialitate asigurari
241243 - inspector de specialitate subscriere
241244 - referent de specialitate asigurari
241245 - consilier v?nzari asigurari
241246 - inspector coordonator asigurari
241247 - inspector de risc
241248 - inspector de specialitate daune
241249 - inspector coordonator daune
241250 - specialist sistem asigurari
241251 - expert evaluator de ?ntreprinderi
241252 - expert evaluator de proprietati imobiliare
241253 - expert evaluator de bunuri mobile
241254 - expert evaluator de active financiare
241255 - planificator/specialist plan sinteze
241256 - expert ?n ingineria costurilor investitionale
241257 - expert contractare activitati investitionale
241258 - expert receptie investitii industriale
241259 - expert eficientizare investitii
241260 - expert evaluare-actualizare devize generale investitii
241261 - expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale
241262 - expert ?n management activitati investitionale
241263 - evaluator proiecte
241264 - inspector casier
241265 - broker de tehnologii
241266 - gemolog
241267 - evaluator bunuri culturale
241268 - specialist piete reglementate
241269 - consultant de investitii
241270 - specialist control intern ?n domeniul pietei de capital
241271 - specialist pentru piata de capital
241301 - cercetator ?n finante-banci
241302 - asistent de cercetare ?n finante-banci
241303 - cercetator ?n gestiune, contabilitate, control financiar
241304 - asistent de cercetare ?n gestiune, contabilitate, control financiar
241305 - analist financiar
241306 - auditor intern ?n sectorul public
241307 - asistent analist
241308 - specialist bancar
241309 - analist financiar bancar
241310 - asistent bancar
241311 - specialist/analist organizare
242101 - manager proiect
242102 - specialist ?mbunatatire procese
242103 - specialist strategie industriala
242104 - responsabil proces
242105 - coordonator secretariat studiouri teritoriale
242106 - manager de inovare
242107 - expert ?n conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta
242108 - manager ?mbunatatire procese
242109 - specialist plan progres
242110 - specialist ?n planificarea, controlul si raportarea performantei economice
242111 - administrator societate comerciala
242112 - manager de proiect ?n parteneriat public privat
242113 - consultant de securitate
242115 - evaluator de risc la securitatea fizica
242117 - manager de facilitati
242201 - consilier administratia publica
242202 - expert administratia publica
242203 - inspector de specialitate ?n administratia publica
242204 - referent de specialitate ?n administratia publica
242205 - consultant ?n administratia publica
242206 - reglementator
242207 - agent de dezvoltare
242208 - administrator public
242209 - inspector de integritate
242210 - examinator de stat de specialitate
242211 - administrator publicatii
242212 - agent consular
242213 - expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
242214 - consilier afaceri europene
242215 - referent relatii externe
242216 - inspector de trafic rutier (studii superioare)
242217 - expert informatii pentru afaceri
242218 - administrator editura
242219 - expert aplicare legislatie armonizata ?n domeniul industriei si comertului
242220 - expert legislatia muncii
242221 - expert/specialist ?n parteneriat public-privat
242222 - analist informatii de firma
242223 - investigator
242224 - analist de informatii
242225 - consilier de stare civila
242226 - inspector de stare civila
242227 - ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice nationale/europene
242228 - auditor de securitate a aviatiei civile
242229 - consilier dezvoltare locala si regionala
242230 - expert ?n egalitate de sanse
242301 - consilier forta de munca si somaj
242302 - expert forta de munca si somaj
242303 - inspector de specialitate forta de munca si somaj
242304 - expert ?n securitate si sanatate ?n munca
242305 - referent de specialitate forta de munca si somaj
242306 - consilier orientare privind cariera
242307 - consultant ?n domeniul fortei de munca
242308 - analist piata muncii
242309 - analist recrutare/integrare salariati
242310 - analist sisteme salarizare
242311 - consultant reconversie-mobilitate personal
242312 - consultant conditii de munca
242313 - specialist sisteme de calificare
242314 - specialist resurse umane
242315 - consilier vocational
242316 - consultant ?n standardizare
242317 - consultant ?n resurse umane
242318 - consultant intern ?n resurse umane
242319 - specialist ?n formare
242320 - specialist ?n recrutare
242321 - specialist ?n compensatii si beneficii
242322 - specialist ?n dezvoltare organizationala
242323 - specialist ?n relatii de munca
242324 - consilier pentru dezvoltare personala
242401 - formator
242402 - formator de formatori
242403 - organizator/conceptor/consultant formare
242404 - inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala
242405 - evaluator de competente profesionale
242406 - manager de formare
242407 - administrator de formare
242408 - evaluator de furnizori si programe de formare
242409 - evaluator de evaluatori
242410 - evaluator extern
242411 - evaluator ?n sistemul formarii profesionale continue
242412 - specialist ?n activitatea de coaching
242901 - auditor responsabilitate sociala
242902 - responsabil al managementului responsabilitatii sociale
242903 - manager de responsabilitate sociala
242904 - specialist educator ?n penitenciare ?????????
243101 - art director publicitate (studii medii)
243102 - organizator activitate turism (studii superioare)
243103 - specialist marketing
243104 - manager de produs
243201 - specialist ?n relatii publice
243202 - mediator
243203 - referent de specialitate marketing
243204 - specialist protocol si ceremonial
243205 - consultant cameral
243206 - purtator de cuv?nt
243207 - brand manager
243208 - organizator protocol
243209 - organizator relatii
243210 - organizator t?rguri si expozitii
243211 - prezentator expozitii
243212 - specialist relatii sociale
243213 - expert relatii externe
243214 - curier diplomatic
243215 - specialist garantii auto
243216 - analist servicii client
243217 - asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)
243218 - corespondent comercial
243219 - asistent comercial
243220 - specialist ?n activitatea de lobby
243221 - arbitru
243301 - analist cumparari/consultant furnizori
243302 - reprezentant medical
251101 - proiectant sisteme informatice
251201 - analist
251202 - programator
251203 - inginer de sistem ?n informatica
251204 - programator de sistem informatic
251205 - inginer de sistem software
251206 - manager proiect informatic
251301 - specialist ?n e-Afaceri
251302 - specialist ?n e-Guvernare
251303 - specialist ?n e-Media
251304 - specialist ?n e-Sanatate
251401 - specialist ?n domeniul proiectarii asistate pe calculator
251402 - specialist ?n proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice
251901 - consultant ?n informatica
252101 - administrator baze de date
252201 - administrator sistem de securitate bancara
252301 - administrator de retea de calculatoare
252302 - administrator de retea de telefonie VOIP
252901 - specialist SIG/IT
261101 - avocat
261102 - jurisconsult
261103 - consilier juridic
261201 - procuror
261202 - judecator
261203 - magistrat-asistent
261204 - inspector judiciar
261205 - asistent judiciar
261206 - personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor
261901 - executor judecatoresc
261902 - expert criminalist
261903 - expert jurist
261906 - notar
261910 - consilier armonizare legislativa
261911 - expert armonizare legislativa
261912 - analist armonizare legislativa
261913 - registrator carte funciara
261914 - revizor jurist
261915 - cercetator ?n domeniul stiintelor juridice
261916 - asistent de cercetare ?n domeniul stiintelor juridice
261917 - executor bancar
261918 - consilier proprietate industriala autorizat
261919 - specialist proprietate intelectuala
261920 - expert prevenire si combatere a coruptiei
261921 - consilier de probatiune
261922 - inspector de probatiune
261923 - asistent registrator principal
262101 - arhivist
262102 - conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
262103 - muzeograf
262104 - restaurator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
262105 - conservator arhiva (studii superioare)
262106 - restaurator arhiva (studii superioare)
262107 - restaurator bunuri culturale (studii superioare)
262108 - conservator/restaurator pictura murala
262109 - conservator/restaurator pictura pe lemn
262110 - conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice
262111 - conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice
262112 - conservator/restaurator componente artistice din piatra, ceramica sau stucatura la monumente istorice
262113 - conservator/restaurator vitralii si componente artistice din sticla la monumente istorice
262201 - bibliograf
262202 - bibliotecar (studii superioare)
262203 - documentarist (studii superioare)
262204 - referent difuzare carte
262205 - lector carte
262206 - bibliotecar arhivist
262207 - referent de specialitate asezam?nt cultural
263101 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n management
263102 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n economie generala
263103 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n economia mediului
263104 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n comert si marketing
263105 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n relatii economice internationale
263106 - consilier/expert/inspector/referent/economist ?n gestiunea economica
263107 - consultant ?n management
263108 - tehnician economist
263109 - inginer economist
263110 - inspector de concurenta
263111 - administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
263112 - cercetator economist ?n management
263113 - asistent de cercetare economist ?n management
263114 - cercetator economist ?n economia mediului
263115 - asistent de cercetare economist ?n economia mediului
263116 - cercetator economist ?n economia generala
263117 - asistent de cercetare economist ?n economia generala
263118 - cercetator economist ?n economie agroalimentara
263119 - asistent de cercetare economist ?n economie agroalimentara
263120 - cercetator economist ?n marketing
263121 - asistent de cercetare economist ?n marketing
263122 - cercetator economist ?n relatii economice internationale
263123 - asistent de cercetare economist ?n relatii economice internationale
263124 - cercetator economist ?n gestiunea economica
263125 - asistent de cercetare economist ?n gestiunea economica
263126 - secretar economic (studii superioare)
263201 - sociolog
263202 - geograf
263203 - analist de mediu
263204 - analist ?n turism
263205 - analist teritorial
263206 - arheolog
263207 - cercetator de dezvoltare comunitara
263208 - cercetator ?n sociologie
263209 - asistent de cercetare ?n sociologie
263210 - cercetator ?n antropologie
263211 - asistent de cercetare ?n antropologie
263212 - cercetator ?n geografie
263213 - asistent de cercetare ?n geografie
263214 - cercetator ?n arheologie
263215 - asistent de cercetare ?n arheologie
263216 - cercetator ?n etnologie
263217 - asistent de cercetare ?n etnologie
263218 - manager consortiu turistic
263219 - expert localizare
263220 - promotor local
263301 - filozof
263302 - istoric
263303 - istoriograf
263304 - politolog
263305 - cercetator ?n filozofie
263306 - asistent de cercetare ?n filozofie
263307 - cercetator ?n istorie
263308 - asistent de cercetare ?n istorie
263309 - cercetator ?n stiintele politice
263310 - asistent de cercetare ?n stiintele politice
263401 - psiholog ?n specialitatea psihologie clinica
263402 - psiholog ?n specialitatea consiliere psihologica
263403 - psiholog ?n specialitatea psihoterapie
263404 - psiholog ?n specialitatea psihologia muncii si organizationala
263405 - psiholog ?n specialitatea psihologia transporturilor
263406 - psiholog ?n specialitatea psihologia aplicata ?n servicii
263407 - psiholog ?n specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
263408 - psiholog ?n specialitatea psihopedagogie speciala
263409 - psiholog ?n specialitatea psihologie aplicata ?n domeniul securitatii nationale
263410 - psiholog ?n specialitatea psihologie judiciara - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
263412 - psihopedagog
263413 - expert poligraf
263414 - psiholog scolar
263415 - cercetator ?n psihologie
263416 - asistent de cercetare ?n psihologie
263417 - cercetator ?n psihopedagogie speciala
263418 - asistent de cercetare ?n psihopedagogie speciala
263419 - terapeut ocupational
263501 - asistent social
263502 - consilier ?n domeniul adictiilor
263503 - ofiter control doping
263504 - art-terapeut
263505 - asistent social cu competenta ?n sanatatea mintala
263506 - specialist ?n evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati
263507 - specialist ?n angajare asistata
263508 - instructor-educator pentru activitati de resocializare
263509 - asistent pentru ?ngrijirea persoanelor v?rstnice
263510 - cercetator ?n asistenta sociala
263511 - asistent de cercetare ?n asistenta sociala
263512 - inspector social
263601 - arhiepiscop
263602 - arhiereu-vicar
263603 - arhondar
263604 - cantor
263605 - capelan
263606 - cardinal
263607 - chevrasames
263608 - c?ntaret bisericesc
263609 - consilier culte
263610 - conducator arhiepiscopal
263611 - diacon
263612 - episcop
263613 - exarh
263614 - haham
263615 - harmonist
263616 - hatip
263617 - imam
263618 - inspector culte
263619 - majghian
263620 - melamed
263621 - mitropolit
263622 - muezin
263623 - muftiu
263624 - organist
263625 - pastor
263626 - patriarh
263627 - preot
263628 - presedinte culte
263629 - protopop
263630 - provicar
263631 - rabin
263632 - secretar culte
263633 - staret - stareta
263634 - treibar
263635 - vestitor
263636 - vicar
264101 - poet
264102 - scriitor
264201 - comentator publicist
264202 - corector (studii superioare)
264203 - corespondent special (tara si strainatate)
264204 - corespondent radio
264205 - corespondent presa
264206 - critic de arta
264207 - editorialist
264208 - fotoreporter
264209 - lector presa/editura
264210 - publicist comentator
264211 - redactor
264212 - reporter (studii superioare)
264213 - reporter operator
264214 - secretar de emisie (studii superioare)
264215 - secretar de redactie (studii superioare)
264216 - secretar responsabil de agentie
264217 - sef agentie publicitate
264218 - tehnoredactor
264219 - ziarist
264220 - critic literar
264221 - critic muzical
264222 - comentator radio TV
264223 - redactor rubrica
264224 - jurnalist TV (studii medii)
264225 - jurnalist TV (studii superioare)
264226 - jurnalist TV senior
264301 - filolog
264302 - interpret
264303 - interpret relatii diplomatice
264304 - referent literar
264305 - secretar literar
264306 - traducator (studii superioare)
264307 - translator
264308 - grafolog
264309 - revizor lingvist
264310 - terminolog
264311 - translator emisie
264312 - cercetator ?n lingvistica
264313 - asistent de cercetare ?n lingvistica
264314 - cercetator ?n filologie
264315 - asistent de cercetare ?n filologie
265101 - caricaturist (studii superioare)
265102 - artist plastic
265103 - desenator film animatie
265104 - grafician
265105 - machetist
265106 - pictor
265107 - pictor scenograf
265108 - sculptor
265109 - sculptor papusi
265110 - restaurator tablouri
265201 - acompaniator
265202 - artist liric
265203 - concert maestru
265204 - corepetitor
265205 - corist
265206 - dirijor
265207 - ilustrator muzical
265208 - maestru studii canto
265209 - instrumentist
265210 - maestru cor
265211 - referent muzical
265212 - secretar muzical
265213 - sef orchestra
265214 - solist instrumentist
265215 - solist vocal
265216 - sufleur opera
265217 - copiator note muzicale
265218 - specialist instrumente de suflat
265219 - artist instrumentist
265220 - solist concertist
265221 - dirijor cor
265222 - maestru corepetitor
265223 - artist liric opera
265224 - corist opera
265225 - maestru acordor pian clavecin
265226 - maestru lutier
265227 - specialist orga
265228 - regizor muzical
265229 - c?ntaret
265230 - instrumentist muzicant
265231 - disc-jockey
265232 - video-jockey
265233 - maestru de ceremonii
265234 - instrumentist (studii medii)
265301 - balerin
265302 - coregraf
265303 - maestru studii de balet
265304 - maestru de balet
265305 - solist balet
265306 - maestru dans
265307 - dansator
265308 - instructor de dans
265401 - consultant artistic
265402 - corector transmisie
265403 - instructor film
265404 - instructor retea cinematografica
265405 - lector scenarii
265406 - intermediarist film de desene animate (studii superioare)
265407 - stilizator film de desene animate (studii superioare)
265408 - producator delegat film
265409 - realizator emisiuni RTV
265410 - regizor artistic
265411 - regizor emisie
265412 - regizor studio
265413 - regizor sunet
265414 - regizor tehnic
265415 - secretar sef productie film
265416 - sufleur teatru
265417 - maestru artist circ
265418 - producator RTV (stiri)
265419 - editor RTV (stiri)
265420 - director imagine
265421 - referent de specialitate selectie programe TV
265422 - copywriter publicitate (studii superioare)
265423 - mediaplanner
265424 - producator delegat evenimente de marketing
265425 - redactor prezentator de televiziune
265426 - animator film de animatie (studii superioare)
265427 - director productie film
265428 - coordonator productie film
265429 - asistent productie film
265430 - producator audiovideo
265431 - editor coordonator programe TV
265432 - director de creatie
265433 - organizator productie (studii superioare)
265434 - scenograf
265435 - asistent scenograf
265436 - videojurnalist (studii superioare)
265437 - producator delegat pentru teatru
265438 - regizor culise
265439 - regizor scena
265440 - secretar platou
265441 - producator delegat TV
265442 - producator TV
265443 - producator teren (studii superioare)
265444 - producator teren (studii medii)
265445 - maestru magician
265501 - actor
265502 - actor m?nuitor de papusi
265503 - artist circ
265601 - prezentator (crainic) radio
265602 - prezentator (crainic) televiziune
265901 - acrobat
265902 - clovn
265903 - magician
265904 - hipnotizator
265905 - trapezist
265906 - cascador
265907 - figurant
265908 - dresor

21 - FIZICIENI, MATEMATICIENI SI INGINERI


211 - Fizicieni, chimisti si asimilati


2111 - Fizicieni si astronomi

2113 - Chimisti

2114 - Geologi, geofizicieni

212 - Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati


2121 - Matematicieni si asimilati

2122 - Specialisti statisticieni

213 - Specialisti in informatica


2131 - Analisti, programatori, informaticieni designeri

2139 - Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare

214 - Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)


2141 - Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului

2142 - Ingineri constructori

2143 - Ingineri energeticieni si electricieni

2144 - Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii

2145 - Ingineri mecanici

2146 - Ingineri petrochimisti si in chimia industriala

2147 - Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti

2148 - Ingineri geodezi, cartografi si topografi

2149 - Arhitecti, Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

215 - Ingineri in industria textila - pielarie si industria alimentara


2151 - Ingineri in industria textila si pielarie

2152 - Ingineri in industria alimentara

216 - Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)


2161 - Ingineri in industria lemnului

2162 - Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

2163 - Ingineri in industria celulozei si hartiei

22 - SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE SI STIINTELE VIETII


221 - Specialisti in biologie si agronomie


2211 - Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati

2212 - Bacteriologi, farmacologi si asimilati

2213 - Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici

222 - Medici si asimilati


2221 - Medici medicina generala

2222 - Medici stomatologi

2223 - Medici veterinari

2224 - Farmacisti

2229 - Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

23 - PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR SI ASIMILATI


231 - Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior


2310 - Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamintul superior

232 - Profesori in invatamantul secundar


2321 - Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri

2322 - Profesori in invatamatul gimnazial

233 - Profesori in invatamantul primar


2331 - Profesori in invatamantul primar

2332 - Profesori in invatamantul prescolar

234 - Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor


2340 - Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

235 - Alti specialisti in invatamant


2351 - Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic

2352 - Inspectori in invatamant

2359 - Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare

24 - ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE SI STIINTIFICE


241 - Specialisti cu functii administrative si comerciale


2411 - Specialisti in sistemul financiar-bancar

2412 - Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a personalului

2419 - Alti specialisti cu functii administrative si comerciale

242 - Juristi


2421 - Avocati

2422 - Magistrati (judecatori, procurori)

2429 - Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare

243 - Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati


2431 - Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice

2432 - Bibliotecari, documentaristi si asimilati

244 - Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste


2441 - Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul financiar-bancar)

2442 - Sociologi, antropologi, geografi si asimilati

2443 - Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

2444 - Lingvisti, traducatori si interpreti

2445 - Psihologi

2446 - Specialisti in activitatea sociala

245 - Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati


2451 - Scriitori, ziaristi si asimilati

2452 - Sculptori, pictori si asimilati

2453 - Compozitori, muzicieni si cantareti

2454 - Coregrafi si dansatori

2455 - Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole

246 - Membri ai clerului


2460 - Membri ai clerului

247 - Specialisti in administratia publica


2470 - Specialisti in administratia publica

248 - Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice


2481 - Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie

2482 - Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie

2483 - Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie

2484 - Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica

249 - Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica


2491 - Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica

2492 - Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica

250 - Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica


2501 - Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

251 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice


2511 - Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism

2512 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii

2513 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica si electrotehnica

2514 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in electronica, transporturi si telecomunicatii

2515 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica

2516 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie si chimie industriala

2517 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit, petrol si metalurgie

2518 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie

252 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara


2521 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textile - pielarie

2522 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria alimentara

253 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului si materialelor oxidice


2531 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului

2532 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul materialelor oxidice

254 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii


2541 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie

2542 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie

2543 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura

255 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina


2551 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina

2552 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica

2553 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara

2559 - Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport

256 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar


2560 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar

257 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice


2570 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

258 - Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste


2581 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic

2582 - Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie, arheologie si geografie

2583 - Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie

2584 - Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie

2585 - Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie

3 - Tehnicieni, maistri si asimilati


31 - TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII SI TEHNICII


311 - Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)


3111 - Tehnicieni in fizica si chimie

3112 - Tehnicieni constructori

3113 - Tehnicieni energeticieni si electricieni

3114 - Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii

3115 - Tehnicieni si maistri mecanici

3116 - Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala

3117 - Tehnicieni mineri si metalurgisti

3118 - Desenatori tehnici

3119 - Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii, neclasificati in grupele de baza anterioare

312 - Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare intretinere)


3121 - Asistenti, analisti -programatori si asimilati

3122 - Tehnicieni-operatori echipamente calcul

3123 - Tehnicieni-operatori roboti industriali

313 - Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)


3131 - Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet

3132 - Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si telecomunicatii

3133 - Tehnicieni de aparate electro-medicale

3139 - Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice

314 - Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene


3141 - Ofiteri mecanici de nave

3142 - Ofiteri de punte si pilotaj nave

3143 - Piloti de avioane si asimilati

3144 - Controlori si navigatori de trafic aerian

3145 - Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

315 - Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate


3151 - Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor

3152 - Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

316 - Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara


3161 - Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie

3162 - Tehnicieni si maistri in industria alimentara

317 - Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)


3171 - Tehnicieni si maistri in industria lemnului

3172 - Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

3173 - Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei

32 - Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


321 - Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


3211 - Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei

3212 - Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si silviculturii

3213 - Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie

322 - Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale)


3221 - Asistenti medicali generalisti

3222 - Igienisti

3223 - Asistenti dieteticieni si de nutritie

3224 - Optometricieni si opticieni

3225 - Tehnicieni dentari

3226 - Fizioterapeuti si asimilati

3227 - Asistenti si tehnicieni veterinari

3228 - Asistenti farmacisti si laboranti

3229 - Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare

323 - Surori medicale, surori puericultoare, moase si laborante


3231 - Surori medicale si laborante

3232 - Moase si surori puericultoare

33 - INVATATORI SI ASIMILATI


331 - Invatatori


3310 - Invatatori in invatamantul primar

332 - Educatoare


3320 - Educatoare

333 - Instructori-educatori in unitati de handicapati


3330 - Instructori-educatori in unitati de handicapati

334 - Alt personal in invatamant


3340 - Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare

34 - ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR


341 - Agenti in activitatea financiara si comerciala


3411 - Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)

3412 - Agenti de asigurari

3413 - Agenti imobiliari

3414 - Agenti de voiaj

3415 - Reprezentanti tehnici si comerciali

3416 - Agenti contractari si achizitii

3417 - Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie

3419 - Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele de baza anterioare

342 - Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri


3421 - Agenti comerciali

3422 - Agenti concesionari

3423 - Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor

3429 - Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza anterioare

343 - Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa


3431 - Secretari administrativi si asimilati

3432 - Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa

3433 - Contabili

3434 - Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati

344 - Inspectori si agenti financiari


3441 - Inspectori de vama si frontiera (vamesi)

3442 - Inspectori de taxe si impozite

3443 - Inspectori de pensii si asigurari sociale

3444 - Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

3449 - Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza anterioare

345 - Inspectori de politie si detectivi


3450 - Inspectori de politie si detectivi

346 - Asistenti sociali


3460 - Asistenti sociali

347 - Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport


3471 - Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei

3472 - Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole

3473 - Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati

3474 - Clovni, magicieni, acrobati si asimilati

3475 - Sportivi, antrenori si asimilati

348 - Personal laic din culte


3480 - Personal laic din culte

4 - Functionari administrativi


41 - FUNCTIONARI DE BIROU


411 - Secretari si operatori la masini de scris si de calcul


4111 - Stenografe si dactilografe

4112 - Operatori la prelucrarea textelor si asimilati

4113 - Operatori introducere, validare si prelucrare date

4114 - Operatori la masini de calcul

4115 - Secretare

412 - Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare


4121 - Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila

4122 - Functionari in activitati financiare

413 - Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi


4131 - Magazineri

4132 - Functionari de programare si urmarire a productiei

4133 - Functionari in transporturi

414 - Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati


4141 - Bibliotecari si arhivari

4142 - Functionari expeditie si alti agenti postali

4143 - Codificatori, corectori de tipar si asimilati

419 - Alti functionari de birou


4190 - Alti functionari de birou

42 - FUNCTIONARI iN SERVICII CU PUBLICUL


421 - Casieri, operatori la ghiseu si asimilati


4211 - Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete

4212 - Operatori la ghisee

4213 - Crupieri si asimilati

4214 - Camatari

4215 - Colectori de note de plata, polite si bani cash

422 - Functionari la receptie si de informare a clientelei


4221 - Functionari la agentiile de voiaj

4222 - Functionari la serviciile de informare si receptioneri

4223 - Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

5 - Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati


51 - LUCRATORI iN SERVICII PERSONALE SI DE PROTECTIE


511 - insotitori de zbor si ghizi


5111 - insotitori de zbor si stewardese

5112 - Conductori si controlori in transporturi publice

5113 - Ghizi

512 - Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine, pensiuni etc.


5121 - Administratori (Intendenti)

5122 - Bucatari

5123 - Ospatari si barmani

513 - Personal de ingrijire si asimilat


5131 - ingrijitoare de copii

5132 - Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara

5133 - ingrijitoare la domiciliu

5139 - Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

514 - Alti lucratori in servicii pentru populatie


5141 - Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati

5142 - Valeti, cameriste si insotitori

5143 - Agenti de pompe funebre si imbalsamatori

5149 - Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

516 - Personal de paza si ordine publica


5161 - Pompieri

5163 - Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)

5169 - Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza anterioare

52 - MODELE, MANECHINE SI vanzatorI iN MAGAZINE SI PIETE


521 - Manechine si asimilati


5210 - Manechine si asimilati

522 - vanzatori in magazine si piete


5220 - vanzatori in magazine si piete

6 - Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit


61 - AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI iN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT


611 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale


6111 - Agricultori si lucratori calificati in culturi de cAmp si legumicultura

6112 - Arboricultori si floricultori

6115 - Viticultori si pomicultori

612 - Crescatori de animale


6121 - Crescatori - ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne

6122 - Crescatori de pasari si fazanieri

6123 - Apicultori si sericicultori

6124 - Crescatori - ingrijitori de cabaline

6125 - Crescatori de animale mici

613 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale


6130 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

614 - Lucratori forestieri si asimilati


6141 - Lucratori forestieri

6142 - Preparatori mangal

615 - Pescari si vAnatori


6151 - Lucratori in culturi acvatice

6152 - Pescari in ape interioare si de coasta

6153 - Pescari in mari si oceane

6154 - VAnatori

7 - Mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor


71 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI CONSTRUCTII


711 - Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra


7111 - Mineri si lucratori in cariera

7112 - Artificieri

7113 - Spargatori, taietori si cioplitori in piatra

712 - Muncitori constructori si asimilati


7121 - Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale

7122 - Zidari

7123 - Constructori in beton armat si asimilati

7124 - Dulgheri

7129 - Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare

713 - Muncitori constructori la lucrari de finisare


7131 - Constructori de acoperisuri

7132 - Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari

7133 - Ipsosari

7134 - Montatori de izolatii termice si acustice

7135 - Geamgii

7136 - Instalatori si montatori de tevi

7137 - Electricieni in constructii

714 - Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati


7141 - Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori

7143 - Curatitori de fatade si cosari

72 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN METALURGIE, CONSTRUCTII METALICE SI ASIMILATI


721 - Turnatori, sudori, tinichigii - cazangii si alti lucratori in constructii metalice


7211 - Turnatori, formatori, miezuitori

7212 - Sudori si debitatori autogeni

7213 - Tinichigii - cazangii

7214 - Constructori si montatori de structuri metalice

7215 - Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat

7216 - Scafandri si alti lucratori subacvatici

722 - Forjori, matriteri, reglori si asimilati


7221 - Forjori, stantatori si presatori

7222 - Sculeri

7223 - Reglori si reglori conductori de masini unelte

7224 - Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit

723 - Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje


7231 - Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule

7232 - Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane

7233 - Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale

724 - Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice


7241 - Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente electrice si energetice

7242 - Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice

7244 - Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice

7245 - Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si subterane

73 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE SI ASIMILATI


731 - Lucratori in mecanica fina si asimilati


7311 - Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie

7312 - Confectioneri si acordori de instrumente muzicale

7313 - Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale

732 - Olari, sticlari si lucratori asimilati


7321 - Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive

7322 - Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)

7323 - Gravori pe sticla

7324 - Pictori, decoratori pe sticla si ceramica

733 - Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale


7331 - Lucratori - meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale

7332 - Lucratori - meseriasi in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare

734 - Lucratori poligrafi si asimilati


7341 - Zetari si linotipisti

7342 - Stereotipari si galvanotipisti

7343 - Gravori de imprimerie si fotogravori

7344 - Personal de fotografiere si asimilat

7345 - Legatori si lucratori inruditi

7346 - Imprimatori pe matase, lemn si textile

74 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN INDUSTRIA ALIMENTARA SI ALTE MESERII ARTIZANALE


741 - Meseriasi si lucratori in industria alimentara


7411 - Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui

7412 - Brutari, patiseri si cofetari

7413 - Lucratori in fabricarea produselor lactate

7414 - Lucratori in conservarea fructelor si legumelor

7415 - Degustatori si controlori de calitate de mAncaruri si bauturi

7416 - Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun

742 - Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului


7421 - Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului

7422 - TAmplari si lucratori asimilati

7423 - Reglori - montatori masini de prelucrat lemn

7424 - impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati

743 - Lucratori in industria textila si confectii


7431 - Filatori

7432 - Tesatori si tricotori

7433 - Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste

7434 - Blanari si asimilati

7435 - Mesteri, croitori in textile si piele

7436 - Lucratori in broderie si asimilati

7437 - Tapiteri si asimilati

744 - Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei


7441 - Tabacari si pielari

7442 - Cismari si mestesugari

8 - Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse


81 - OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE SI LUCRATORI ASIMILATI


811 - Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera, de extractie si preparare a substantelor minerale utile


8111 - Operatori la instalatii si utilaje miniere

8112 - Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor

8113 - Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

812 - Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului


8121 - Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari

8122 - Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor

8123 - Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor

8124 - Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor

813 - Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit


8131 - Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si produselor din sticla

8139 - Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit

814 - Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei


8141 - Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului

8142 - Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie

8143 - Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei

815 - Operatori la instalatiile de prelucrare chimica


8151 - Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica

8152 - Operatori la aparatele de tratament termic in chimie

8153 - Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica

8154 - Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor)

8155 - Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale

8159 - Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele de baza anterioare

816 - Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei


8161 - Operatori la instalatiile de producere a energiei

8162 - Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva

8163 - Operatori la incineratoare, instalatii de tratare a apei si asimilati

817 - Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali


8170 - Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

82 - OPERATORI LA MASINI, UTILAJE SI ASAMBLORI DE MASINI, ECHIPAMENTE SI ALTE PRODUSE


821 - Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale


8211 - Operatori prelucratori la masini unelte

8212 - Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale

822 - Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice


8221 - Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice

8222 - Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor

8223 - Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor

8224 - Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice

8229 - Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice

823 - Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice


8231 - Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc

8232 - Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

824 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn


8240 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

825 - Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii


8251 - Operatori la masinile si utilajele de imprimat

8252 - Operatori la masinile si utilajele de legat carti

8253 - Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare

826 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele


8261 - Operatori la utilajele de filatura

8262 - Operatori la masini de tesut si tricotat

8263 - Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor

8264 - Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila

8265 - Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor

8266 - Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei

8269 - Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale similare

827 - Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare


8271 - Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui

8272 - Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate

8273 - Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii

8274 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea pAinii, pastelor fainoase , a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase

8275 - Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare

8276 - Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului

8277 - Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului

8278 - Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi

8279 - Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun

828 - Asamblori de masini, echipamente si alte produse


8281 - Montatori in constructii mecanice

8282 - Montatori de masini si echipamente electrotehnice

8283 - Asamblori de echipamente electronice

8284 - Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice

8285 - Asamblori de produse si articole din lemn

8286 - Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare

8287 - Montatori de subansamble

829 - Alti operatori la masini si asamblori


8290 - Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare

83 - CONDUCATORI DE VEHICULE SI OPERATORI LA INSTALATII MOBILE


831 - Mecanici de locomotiva si asimilati


8311 - Mecanici de locomotiva

8312 - FrAnari, acari si agenti de manevra

832 - Conducatori auto


8321 - Conducatori de motociclete

8322 - Soferi de autoturisme si camionete

8323 - Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie

8324 - Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

833 - Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat


8331 - Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere

8332 - Conducatori de masini si utilaje terasiere

8333 - Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati

8334 - Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

834 - Marinari, navigatori si asimilati


8340 - Marinari, navigatori si asimilati

9 - Muncitori necalificati


91 - MUNCITORI NECALIFICATI, iN SERVICII SI VANZARI


911 - vanzatori ambulanti si asimilati


9111 - vanzatori ambulanti

9113 - vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon

912 - Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie


9120 - Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

913 - Personal casnic, spalatorese si asimilati


9131 - Menajere

9132 - Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii

9133 - Spalatorese si calcatorese

914 - ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri


9141 - ingrijitori de cladiri

9142 - Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

915 - Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si asimilati


9151 - Personal de manipulare si supraveghere bagaje

9152 - Portari, paznici si asimilati

9153 - Cititori de contoare si incasatori

916 - Muncitori necalificati in servicii publice


9161 - Gunoieri si maturatori

9162 - Alti muncitori necalificati in servicii publice

92 - MUNCITORI NECALIFICATI iN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT


921 - Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit


9211 - Muncitori necalificati in agricultura

9212 - Muncitori necalificati in silvicultura

9213 - Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare

93 - MUNCITORI NECALIFICATI iN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRATOARE SI TRANSPORTURI


931 - Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari publice


9311 - Muncitori necalificati in mine si cariere

9312 - Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje,etc.

9313 - Muncitori necalificati in constructia de locuinte

932 - Muncitori necalificati in industria prelucratoare


9320 - Muncitori necalificati in industria prelucratoare

933 - Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri


9330 - Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri

0 - Fortele armate


011 - Fortele armate


0111 - Fortele armateNetAnunt © 2016 | Coduri COR