Publicitate pe site      Anunturi      Firme     Coduri CAEN     Coduri COR

grupa 2541 - Coduri COR 2016 Revisal


Cod COR:
1 - Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico sociale si politice


11 - LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI iNALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE


111 - Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice


1110 - Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

114 - Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti


1141 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice

1142 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare

1143 - Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)

12 - CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORATII)


121 - Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati


1210 - Directori generali, directori si asimilati

122 - Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico- sociale mari


1221 - Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului

1222 - Conducatori in industria extractiva si prelucratoare

1223 - Conducatori in constructii

1224 - Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul

1225 - Conducatori in activitatea hoteliera si restaurante

1226 - Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii

1227 - Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1228 - Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1229 - Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

123 - Alti Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico sociale-mari


1231 - Conducatori in servicii de administratie si financiare

1232 - Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca

1233 - Conducatori in activitatea de vanzare si marketing

1234 - Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice

1235 - Conducatori in aprovizionare si desfacere

1236 - Conducatori in informatica

1237 - Conducatori in cercetare-dezvoltare, proiectare

1239 - Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

13 - CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANTI)


131 - Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici


1311 - Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit

1312 - Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare

1313 - Conducatori de intreprinderi mici din constructii

1314 - Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul

1315 - Conducatori de intreprinderi mici din activitatea hoteliera si restaurante

1316 - Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii

1317 - Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1318 - Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

1319 - Conducatori de alte intreprinderi mici

2 - Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice


21 - FIZICIENI, MATEMATICIENI SI INGINERI


211 - Fizicieni, chimisti si asimilati


2111 - Fizicieni si astronomi

2113 - Chimisti

2114 - Geologi, geofizicieni

212 - Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati


2121 - Matematicieni si asimilati

2122 - Specialisti statisticieni

213 - Specialisti in informatica


2131 - Analisti, programatori, informaticieni designeri

2139 - Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare

214 - Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)


2141 - Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului

2142 - Ingineri constructori

2143 - Ingineri energeticieni si electricieni

2144 - Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii

2145 - Ingineri mecanici

2146 - Ingineri petrochimisti si in chimia industriala

2147 - Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti

2148 - Ingineri geodezi, cartografi si topografi

2149 - Arhitecti, Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

215 - Ingineri in industria textila - pielarie si industria alimentara


2151 - Ingineri in industria textila si pielarie

2152 - Ingineri in industria alimentara

216 - Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)


2161 - Ingineri in industria lemnului

2162 - Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

2163 - Ingineri in industria celulozei si hartiei

22 - SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE SI STIINTELE VIETII


221 - Specialisti in biologie si agronomie


2211 - Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati

2212 - Bacteriologi, farmacologi si asimilati

2213 - Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici

222 - Medici si asimilati


2221 - Medici medicina generala

2222 - Medici stomatologi

2223 - Medici veterinari

2224 - Farmacisti

2229 - Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

23 - PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR SI ASIMILATI


231 - Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior


2310 - Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamintul superior

232 - Profesori in invatamantul secundar


2321 - Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri

2322 - Profesori in invatamatul gimnazial

233 - Profesori in invatamantul primar


2331 - Profesori in invatamantul primar

2332 - Profesori in invatamantul prescolar

234 - Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor


2340 - Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

235 - Alti specialisti in invatamant


2351 - Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic

2352 - Inspectori in invatamant

2359 - Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare

24 - ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE SI STIINTIFICE


241 - Specialisti cu functii administrative si comerciale


2411 - Specialisti in sistemul financiar-bancar

2412 - Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a personalului

2419 - Alti specialisti cu functii administrative si comerciale

242 - Juristi


2421 - Avocati

2422 - Magistrati (judecatori, procurori)

2429 - Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare

243 - Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati


2431 - Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice

2432 - Bibliotecari, documentaristi si asimilati

244 - Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste


2441 - Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul financiar-bancar)

2442 - Sociologi, antropologi, geografi si asimilati

2443 - Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

2444 - Lingvisti, traducatori si interpreti

2445 - Psihologi

2446 - Specialisti in activitatea sociala

245 - Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati


2451 - Scriitori, ziaristi si asimilati

2452 - Sculptori, pictori si asimilati

2453 - Compozitori, muzicieni si cantareti

2454 - Coregrafi si dansatori

2455 - Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole

246 - Membri ai clerului


2460 - Membri ai clerului

247 - Specialisti in administratia publica


2470 - Specialisti in administratia publica

248 - Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice


2481 - Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie

2482 - Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie

2483 - Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie

2484 - Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica

249 - Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica


2491 - Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica

2492 - Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica

250 - Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica


2501 - Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

251 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice


2511 - Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism

2512 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii

2513 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica si electrotehnica

2514 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in electronica, transporturi si telecomunicatii

2515 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica

2516 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie si chimie industriala

2517 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit, petrol si metalurgie

2518 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie

252 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara


2521 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textile - pielarie

2522 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria alimentara

253 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului si materialelor oxidice


2531 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului

2532 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul materialelor oxidice

254 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii
2541 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie


2542 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie

2543 - Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura

255 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina


2551 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina

2552 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica

2553 - Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara

2559 - Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport

256 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar


2560 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar

257 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice


2570 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

258 - Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste


2581 - Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic

2582 - Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie, arheologie si geografie

2583 - Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie

2584 - Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie

2585 - Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie

3 - Tehnicieni, maistri si asimilati


31 - TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII SI TEHNICII


311 - Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)


3111 - Tehnicieni in fizica si chimie

3112 - Tehnicieni constructori

3113 - Tehnicieni energeticieni si electricieni

3114 - Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii

3115 - Tehnicieni si maistri mecanici

3116 - Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala

3117 - Tehnicieni mineri si metalurgisti

3118 - Desenatori tehnici

3119 - Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii, neclasificati in grupele de baza anterioare

312 - Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare intretinere)


3121 - Asistenti, analisti -programatori si asimilati

3122 - Tehnicieni-operatori echipamente calcul

3123 - Tehnicieni-operatori roboti industriali

313 - Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)


3131 - Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet

3132 - Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si telecomunicatii

3133 - Tehnicieni de aparate electro-medicale

3139 - Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice

314 - Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene


3141 - Ofiteri mecanici de nave

3142 - Ofiteri de punte si pilotaj nave

3143 - Piloti de avioane si asimilati

3144 - Controlori si navigatori de trafic aerian

3145 - Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

315 - Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate


3151 - Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor

3152 - Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

316 - Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara


3161 - Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie

3162 - Tehnicieni si maistri in industria alimentara

317 - Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)


3171 - Tehnicieni si maistri in industria lemnului

3172 - Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)

3173 - Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei

32 - Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


321 - Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


3211 - Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei

3212 - Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si silviculturii

3213 - Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie

322 - Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale)


3221 - Asistenti medicali generalisti

3222 - Igienisti

3223 - Asistenti dieteticieni si de nutritie

3224 - Optometricieni si opticieni

3225 - Tehnicieni dentari

3226 - Fizioterapeuti si asimilati

3227 - Asistenti si tehnicieni veterinari

3228 - Asistenti farmacisti si laboranti

3229 - Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare

323 - Surori medicale, surori puericultoare, moase si laborante


3231 - Surori medicale si laborante

3232 - Moase si surori puericultoare

33 - INVATATORI SI ASIMILATI


331 - Invatatori


3310 - Invatatori in invatamantul primar

332 - Educatoare


3320 - Educatoare

333 - Instructori-educatori in unitati de handicapati


3330 - Instructori-educatori in unitati de handicapati

334 - Alt personal in invatamant


3340 - Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare

34 - ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR


341 - Agenti in activitatea financiara si comerciala


3411 - Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)

3412 - Agenti de asigurari

3413 - Agenti imobiliari

3414 - Agenti de voiaj

3415 - Reprezentanti tehnici si comerciali

3416 - Agenti contractari si achizitii

3417 - Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie

3419 - Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele de baza anterioare

342 - Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri


3421 - Agenti comerciali

3422 - Agenti concesionari

3423 - Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor

3429 - Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza anterioare

343 - Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa


3431 - Secretari administrativi si asimilati

3432 - Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa

3433 - Contabili

3434 - Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati

344 - Inspectori si agenti financiari


3441 - Inspectori de vama si frontiera (vamesi)

3442 - Inspectori de taxe si impozite

3443 - Inspectori de pensii si asigurari sociale

3444 - Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

3449 - Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza anterioare

345 - Inspectori de politie si detectivi


3450 - Inspectori de politie si detectivi

346 - Asistenti sociali


3460 - Asistenti sociali

347 - Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport


3471 - Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei

3472 - Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole

3473 - Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati

3474 - Clovni, magicieni, acrobati si asimilati

3475 - Sportivi, antrenori si asimilati

348 - Personal laic din culte


3480 - Personal laic din culte

4 - Functionari administrativi


41 - FUNCTIONARI DE BIROU


411 - Secretari si operatori la masini de scris si de calcul


4111 - Stenografe si dactilografe

4112 - Operatori la prelucrarea textelor si asimilati

4113 - Operatori introducere, validare si prelucrare date

4114 - Operatori la masini de calcul

4115 - Secretare

412 - Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare


4121 - Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila

4122 - Functionari in activitati financiare

413 - Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi


4131 - Magazineri

4132 - Functionari de programare si urmarire a productiei

4133 - Functionari in transporturi

414 - Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati


4141 - Bibliotecari si arhivari

4142 - Functionari expeditie si alti agenti postali

4143 - Codificatori, corectori de tipar si asimilati

419 - Alti functionari de birou


4190 - Alti functionari de birou

42 - FUNCTIONARI iN SERVICII CU PUBLICUL


421 - Casieri, operatori la ghiseu si asimilati


4211 - Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete

4212 - Operatori la ghisee

4213 - Crupieri si asimilati

4214 - Camatari

4215 - Colectori de note de plata, polite si bani cash

422 - Functionari la receptie si de informare a clientelei


4221 - Functionari la agentiile de voiaj

4222 - Functionari la serviciile de informare si receptioneri

4223 - Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

5 - Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati


51 - LUCRATORI iN SERVICII PERSONALE SI DE PROTECTIE


511 - insotitori de zbor si ghizi


5111 - insotitori de zbor si stewardese

5112 - Conductori si controlori in transporturi publice

5113 - Ghizi

512 - Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine, pensiuni etc.


5121 - Administratori (Intendenti)

5122 - Bucatari

5123 - Ospatari si barmani

513 - Personal de ingrijire si asimilat


5131 - ingrijitoare de copii

5132 - Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara

5133 - ingrijitoare la domiciliu

5139 - Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

514 - Alti lucratori in servicii pentru populatie


5141 - Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati

5142 - Valeti, cameriste si insotitori

5143 - Agenti de pompe funebre si imbalsamatori

5149 - Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare

516 - Personal de paza si ordine publica


5161 - Pompieri

5163 - Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)

5169 - Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza anterioare

52 - MODELE, MANECHINE SI vanzatorI iN MAGAZINE SI PIETE


521 - Manechine si asimilati


5210 - Manechine si asimilati

522 - vanzatori in magazine si piete


5220 - vanzatori in magazine si piete

6 - Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit


61 - AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI iN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT


611 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale


6111 - Agricultori si lucratori calificati in culturi de cAmp si legumicultura

6112 - Arboricultori si floricultori

6115 - Viticultori si pomicultori

612 - Crescatori de animale


6121 - Crescatori - ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne

6122 - Crescatori de pasari si fazanieri

6123 - Apicultori si sericicultori

6124 - Crescatori - ingrijitori de cabaline

6125 - Crescatori de animale mici

613 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale


6130 - Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

614 - Lucratori forestieri si asimilati


6141 - Lucratori forestieri

6142 - Preparatori mangal

615 - Pescari si vAnatori


6151 - Lucratori in culturi acvatice

6152 - Pescari in ape interioare si de coasta

6153 - Pescari in mari si oceane

6154 - VAnatori

7 - Mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor


71 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI CONSTRUCTII


711 - Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra


7111 - Mineri si lucratori in cariera

7112 - Artificieri

7113 - Spargatori, taietori si cioplitori in piatra

712 - Muncitori constructori si asimilati


7121 - Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale

7122 - Zidari

7123 - Constructori in beton armat si asimilati

7124 - Dulgheri

7129 - Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare

713 - Muncitori constructori la lucrari de finisare


7131 - Constructori de acoperisuri

7132 - Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari

7133 - Ipsosari

7134 - Montatori de izolatii termice si acustice

7135 - Geamgii

7136 - Instalatori si montatori de tevi

7137 - Electricieni in constructii

714 - Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati


7141 - Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori

7143 - Curatitori de fatade si cosari

72 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN METALURGIE, CONSTRUCTII METALICE SI ASIMILATI


721 - Turnatori, sudori, tinichigii - cazangii si alti lucratori in constructii metalice


7211 - Turnatori, formatori, miezuitori

7212 - Sudori si debitatori autogeni

7213 - Tinichigii - cazangii

7214 - Constructori si montatori de structuri metalice

7215 - Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat

7216 - Scafandri si alti lucratori subacvatici

722 - Forjori, matriteri, reglori si asimilati


7221 - Forjori, stantatori si presatori

7222 - Sculeri

7223 - Reglori si reglori conductori de masini unelte

7224 - Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit

723 - Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje


7231 - Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule

7232 - Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane

7233 - Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale

724 - Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice


7241 - Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente electrice si energetice

7242 - Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice

7244 - Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice

7245 - Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si subterane

73 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE SI ASIMILATI


731 - Lucratori in mecanica fina si asimilati


7311 - Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie

7312 - Confectioneri si acordori de instrumente muzicale

7313 - Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale

732 - Olari, sticlari si lucratori asimilati


7321 - Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive

7322 - Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)

7323 - Gravori pe sticla

7324 - Pictori, decoratori pe sticla si ceramica

733 - Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale


7331 - Lucratori - meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale

7332 - Lucratori - meseriasi in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare

734 - Lucratori poligrafi si asimilati


7341 - Zetari si linotipisti

7342 - Stereotipari si galvanotipisti

7343 - Gravori de imprimerie si fotogravori

7344 - Personal de fotografiere si asimilat

7345 - Legatori si lucratori inruditi

7346 - Imprimatori pe matase, lemn si textile

74 - MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI iN INDUSTRIA ALIMENTARA SI ALTE MESERII ARTIZANALE


741 - Meseriasi si lucratori in industria alimentara


7411 - Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui

7412 - Brutari, patiseri si cofetari

7413 - Lucratori in fabricarea produselor lactate

7414 - Lucratori in conservarea fructelor si legumelor

7415 - Degustatori si controlori de calitate de mAncaruri si bauturi

7416 - Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun

742 - Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului


7421 - Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului

7422 - TAmplari si lucratori asimilati

7423 - Reglori - montatori masini de prelucrat lemn

7424 - impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati

743 - Lucratori in industria textila si confectii


7431 - Filatori

7432 - Tesatori si tricotori

7433 - Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste

7434 - Blanari si asimilati

7435 - Mesteri, croitori in textile si piele

7436 - Lucratori in broderie si asimilati

7437 - Tapiteri si asimilati

744 - Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei


7441 - Tabacari si pielari

7442 - Cismari si mestesugari

8 - Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse


81 - OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE SI LUCRATORI ASIMILATI


811 - Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera, de extractie si preparare a substantelor minerale utile


8111 - Operatori la instalatii si utilaje miniere

8112 - Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor

8113 - Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

812 - Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului


8121 - Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari

8122 - Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor

8123 - Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor

8124 - Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor

813 - Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit


8131 - Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si produselor din sticla

8139 - Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit

814 - Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei


8141 - Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului

8142 - Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie

8143 - Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei

815 - Operatori la instalatiile de prelucrare chimica


8151 - Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica

8152 - Operatori la aparatele de tratament termic in chimie

8153 - Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica

8154 - Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor)

8155 - Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale

8159 - Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele de baza anterioare

816 - Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei


8161 - Operatori la instalatiile de producere a energiei

8162 - Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva

8163 - Operatori la incineratoare, instalatii de tratare a apei si asimilati

817 - Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali


8170 - Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

82 - OPERATORI LA MASINI, UTILAJE SI ASAMBLORI DE MASINI, ECHIPAMENTE SI ALTE PRODUSE


821 - Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale


8211 - Operatori prelucratori la masini unelte

8212 - Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale

822 - Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice


8221 - Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice

8222 - Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor

8223 - Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor

8224 - Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice

8229 - Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice

823 - Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice


8231 - Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc

8232 - Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

824 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn


8240 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

825 - Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii


8251 - Operatori la masinile si utilajele de imprimat

8252 - Operatori la masinile si utilajele de legat carti

8253 - Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare

826 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele


8261 - Operatori la utilajele de filatura

8262 - Operatori la masini de tesut si tricotat

8263 - Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor

8264 - Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila

8265 - Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor

8266 - Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei

8269 - Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale similare

827 - Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare


8271 - Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui

8272 - Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate

8273 - Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii

8274 - Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea pAinii, pastelor fainoase , a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase

8275 - Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare

8276 - Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului

8277 - Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului

8278 - Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi

8279 - Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun

828 - Asamblori de masini, echipamente si alte produse


8281 - Montatori in constructii mecanice

8282 - Montatori de masini si echipamente electrotehnice

8283 - Asamblori de echipamente electronice

8284 - Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice

8285 - Asamblori de produse si articole din lemn

8286 - Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare

8287 - Montatori de subansamble

829 - Alti operatori la masini si asamblori


8290 - Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare

83 - CONDUCATORI DE VEHICULE SI OPERATORI LA INSTALATII MOBILE


831 - Mecanici de locomotiva si asimilati


8311 - Mecanici de locomotiva

8312 - FrAnari, acari si agenti de manevra

832 - Conducatori auto


8321 - Conducatori de motociclete

8322 - Soferi de autoturisme si camionete

8323 - Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie

8324 - Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

833 - Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat


8331 - Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere

8332 - Conducatori de masini si utilaje terasiere

8333 - Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati

8334 - Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

834 - Marinari, navigatori si asimilati


8340 - Marinari, navigatori si asimilati

9 - Muncitori necalificati


91 - MUNCITORI NECALIFICATI, iN SERVICII SI VANZARI


911 - vanzatori ambulanti si asimilati


9111 - vanzatori ambulanti

9113 - vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon

912 - Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie


9120 - Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

913 - Personal casnic, spalatorese si asimilati


9131 - Menajere

9132 - Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii

9133 - Spalatorese si calcatorese

914 - ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri


9141 - ingrijitori de cladiri

9142 - Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

915 - Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si asimilati


9151 - Personal de manipulare si supraveghere bagaje

9152 - Portari, paznici si asimilati

9153 - Cititori de contoare si incasatori

916 - Muncitori necalificati in servicii publice


9161 - Gunoieri si maturatori

9162 - Alti muncitori necalificati in servicii publice

92 - MUNCITORI NECALIFICATI iN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT


921 - Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit


9211 - Muncitori necalificati in agricultura

9212 - Muncitori necalificati in silvicultura

9213 - Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare

93 - MUNCITORI NECALIFICATI iN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRATOARE SI TRANSPORTURI


931 - Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari publice


9311 - Muncitori necalificati in mine si cariere

9312 - Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje,etc.

9313 - Muncitori necalificati in constructia de locuinte

932 - Muncitori necalificati in industria prelucratoare


9320 - Muncitori necalificati in industria prelucratoare

933 - Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri


9330 - Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri

0 - Fortele armate


011 - Fortele armate


0111 - Fortele armateNetAnunt © 2016 | Coduri COR